mail/chrome/mozldap/ldap.properties
author Isidora Jukić <barad.dur@yahoo.com>
Fri, 09 Oct 2020 07:26:35 +0200
changeset 1997 0c9939644a4148bc940a0e406b802720f9dacb16
parent 1848 84aedf9ae4fe9008dd912f0f56d839dd6c43097c
permissions -rw-r--r--
Bug 1667781 - Refactor preferences dialogs to use dialog element, part 4.

# 
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# The following two strings are used when prompting the user for authentication
# information:

## @name AUTH_PROMPT_TITLE
## @loc none
authPromptTitle=Потребна је лозинка за LDAP сервер

## @name AUTH_PROMPT_TEXT
## @loc %1$S should not be localized.  It is the hostname of the LDAP server.
authPromptText=Унесите вашу лозинку за %1$S.

# These are string versions of all the errors defined in
# nsILDAPErrors.idl, as well as the nsresult codes based on those
# errors.  See that file for the genesis of these codes, as well as 
# for info about how to get documentation about their precise
# meanings.

# These are string versions of all the errors defined in
# nsILDAPErrors.idl, as well as the nsresult codes based on those
# errors.  See that file for the genesis of these codes, as well as
# for info about how to get documentation about their precise
# meanings.

## @name OPERATIONS_ERROR
## @loc none
1=Грешка приликом извршавања радње

## @name PROTOCOL_ERROR
## @loc none
2=Грешка у протоколу

## @name TIMELIMIT_EXCEEDED
## @loc none
3=Прекорачено је временско ограничење

## @name SIZELIMIT_EXCEEDED
## @loc none
4=Прекорачено је ограничење величине

## @name COMPARE_FALSE
## @loc none
5=Упоређивање је нетачно

## @name COMPARE_TRUE
## @loc none
6=Упоређивање је тачно

## @name STRONG_AUTH_NOT_SUPPORTED
## @loc none
7=Начин пријаве није подржан

## @name STRONG_AUTH_REQUIRED
## @loc none
8=Потребно је јако пријављивање

## @name PARTIAL_RESULTS
## @loc none
9=Делимични резултати и препорука је примљена

## @name REFERRAL
## @loc none
10=Препорука је примљена

## @name ADMINLIMIT_EXCEEDED
## @loc none
11=Прекорачено је административно ограничење

## @name UNAVAILABLE_CRITICAL_EXTENSION
## @loc none
12=Критично проширење није доступно

## @name CONFIDENTIALITY_REQUIRED
## @loc none
13=Потребна је поверљивост

## @name SASL_BIND_IN_PROGRESS
## @loc none
14=У току је SASL везивање

## @name NO_SUCH_ATTRIBUTE
## @loc none
16=Нема такве особине

## @name UNDEFINED_TYPE
## @loc none
17=Недефинисана врста особине

## @name INAPPROPRIATE MATCHIN
## @loc none
18=Неодговарајуће подударање

## @name CONSTRAINT_VIOLATION
## @loc none
19=Нарушавање ограничења

## @name TYPE_OR_VALUE_EXISTS
## @loc none
20=Врста или вредност постоје

## @name INVALID_SYNTAX
## @loc none
21=Неисправна синтакса

## @name NO_SUCH_OBJECT
## @loc none
32=Нема таквог објекта

## @name ALIAS_PROBLEM
## @loc none
33=Проблем у псеудониму

## @name INVALID_DN_ SYNTAX
## @loc none
34=Неисправна DN синтакса

## @name IS_LEAF
## @loc none
35=Објекат је лист

## @name ALIAS_DEREF_PROBLEM
## @loc none
36=Псеудоним који се односи на проблем

## @name INAPPROPRIATE_AUTH
## @loc none
48=Неодговарајућа идентификација

## @name INVALID_CREDENTIALS
## @loc none
49=Неисправни параметри пријаве

## @name INSUFFICIENT_ACCESS
## @loc none
50=Недовољно овлашћења

## @name BUSY
## @loc none
51=LDAP сервер је заузет

## @name UNAVAILABLE
## @loc none
52=LDAP није доступан

## @name UNWILLING_TO_PERFORM
## @loc none
53=LDAP не жели да ради

## @name LOOP_DETECT
## @loc none
54=Петља је пронађена

## @name SORT_CONTROL_MISSING
## @loc none
60=Контрола ређања недостаје

## @name INDEX_RANGE_ERROR
## @loc none
61=Резултати претраге премажују опсег наведен помацима

## @name NAMING_VIOLATION
## @loc none
64=Прекршена правила именовања

## @name OBJECT_CLASS_VIOLATION
## @loc none
65=Прекршена правила класе објекта

## @name NOT_ALLOWED_ON_NONLEAF
## @loc none
66=Операција није дозвољена на нелисту

## @name NOT_ALLOWED_ON_RDN
## @loc none
67=Операција није дозвољена на RDN

## @name ALREADY_EXISTS
## @loc none
68=Већ постоји

## @name NO_OBJECT_CLASS_MODS
## @loc none
69=Не могу мењати класу објекта

## @name RESULTS_TOO_LARGE
## @loc none
70=Резултати су превелики

## @name AFFECTS_MULTIPLE_DSAS
## @loc none
71=Утиче на више сервера

## @name OTHER
## @loc none
80=Непозната грешка

## @name SERVER_DOWN
## @loc none
81=Не могу да контактирам LDAP сервер

## @name LOCAL_ERROR
## @loc none
82=Локална грешка

## @name ENCODING_ERROR
## @loc none
83=Грешка у кодном распореду

## @name DECODING_ERROR
## @loc none
84=Грешка приликом декодирања

## @name TIMEOUT
## @loc none
85=LDAP сервер је истекао

## @name AUTH_UNKNOWN
## @loc none
86=Непозната грешка у начину пријаве

## @name FILTER_ERROR
## @loc none
87=Неисправан филтер претраге

## @name USER_CANCELLED
## @loc none
88=Корисник је отказао радњу

## @name PARAM_ERROR
## @loc none
89=Лош параметар за LDAP рутину

## @name NO_MEMORY
## @loc none
90=Недовољно меморије

## @name CONNECT_ERROR
## @loc none
91=Не могу да се повежем на LDAP сервер

## @name NOT_SUPPORTED
## @loc none
92=Није подржано у овом издању LDAP протокола

## @name CONTROL_NOT_FOUND
## @loc none
93=Тражена LDAP контрола није нађена

## @name NO_RESULTS_RETURNED
## @loc none
94=Нема враћених резултата

## @name MORE_RESULTS_TO_RETURN
## @loc none
95=Више резултата за вратити

## @name CLIENT_LOOP
## @loc none
96=Нађена је петља на клијенту

## @name REFERRAL_LIMIT_EXCEEDED
## @loc none
97=Ограничење у односу на скокове је прекорачено