chat/irc.properties
author Isidora Jukić <barad.dur@yahoo.com>
Sun, 19 Mar 2023 12:45:03 +0000
changeset 3247 ca40f6c6abb7093e41d642e24e77a39c94245e85
parent 1234 2be54aaefaeda9bd70ee41ec12f8659ddc292691
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Serbian (sr) localization of Firefox Co-authored-by: Isidora Jukić <barad.dur@yahoo.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
# string defined in imAccounts.properties when the user is
# configuring an IRC account.
irc.usernameHint=надимак

# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
#  These will show in the account manager if the account is
#  disconnected because of an error.
connection.error.lost=Прекинута је веза са сервером
connection.error.timeOut=Веза је истекла
connection.error.invalidUsername=%S није дозвољено корисничко име
connection.error.invalidPassword=Неисправна лозинка за сервер
connection.error.passwordRequired=Потребна је лозинка

# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
joinChat.channel=_Канал
joinChat.password=_Лозинка

# LOCALIZATION NOTE (options.*):
#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
#  account wizard windows.
options.server=Сервер
options.port=Порт
options.ssl=Користи SSL
options.encoding=Кодирање знакова
options.quitMessage=Порука напуштања
options.partMessage=Разлог напуштања
options.showServerTab=Прикажи поруке са сервера
options.alternateNicks=Алтернативни надимци

# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
#  %2$S is the version response from the client.
ctcp.version=%1$S користи "%2$S".
# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
#  %2$S is the time response.
ctcp.time=Време код %1$S је %2$S.

# LOCALZIATION NOTE (command.*):
#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
#  the command.
command.action=%S &lt;радња&gt;: Радња која ће се извршити.
command.ban=%S &lt;надимак!корисник@домаћин&gt;: Забрани кориснике који се подударају са датим шаблоном.
command.ctcp=%S &lt;надимак&gt; &lt;порука&gt;: Шаље CTCP поруку том кориснику.
command.chanserv=%S &lt;наредба&gt;: Шаље наредбу на ChanServ.
command.deop=%S &lt;надимак1&gt;[,&lt;надимак2&gt;]*: Уклања својство оператера канала са некога. Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.devoice=%S &lt;надимак1&gt;[,&lt;надимак2&gt;]*: Уклања могућност говора некоме, спречавајући га да говори уколико је канал под надзором (+m). Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.invite2=%S &lt;надимак&gt;[ &lt;надимак&gt;]* [&lt;канал&gt;]: Позива једног или више корисника да приступе тренутном каналу, или да приступе наведеном каналу.
command.join=%S &lt;соба1&gt;[ &lt;кључ1&gt;][,&lt;соба2&gt;[ &lt;кључ2&gt;]]*: Приступа на један или више канала, по избору доставља кључ сваком каналу, уколико је потребно.
command.kick=%S &lt;надимак&gt; [&lt;порука&gt;]: Уклања некога са канала. Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.list=%S: Приказује списак соба за ћаскање, на мрежи. Упозорење, неки сервери вас могу дисконектовати када ово урадите.
command.memoserv=%S &lt;наредба&gt;: Шаље наредбу на MemoServ.
command.modeUser2=%S &lt;надимак&gt; [(+|-)&lt;режим&gt;]: Добави, постави или уклони кориснички режим.
command.modeChannel2=%S [&lt;канал&gt;] [(+|-)&lt;нови режим&gt; [&lt;параметар&gt;][,&lt;параметар&gt;]*]: Добави, постави или уклони режим канала.
command.msg=%S &lt;надимак&gt; &lt;порука&gt;: Шаље приватну поруку кориснику (уместо на канал).
command.nick=%S &lt;нови надимак&gt;: Мења ваш надимак.
command.nickserv=%S &lt;наредба&gt;: Шаље наредбу на NickServ.
command.notice=%S &lt;мета&gt; &lt;порука&gt;: Шаље обавештење кориснику или на канал.
command.op=%S &lt;надимак1&gt;[,&lt;надимак2&gt;]*: Даје својство оператера канала некоме. Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.operserv=%S &lt;наредба&gt;: Шаље наредбу на OperServ.
command.part=%S [порука]: Исписује поруку по избору и онда напушта тренутни канал.
command.ping=%S [&lt;надимак&gt;]: Испитује колико је успорење за корисника (или за сервер, уколико корисник није наведен).
command.quit=%S &lt;порука&gt;: Дисконектујте са сервера, са могућом поруком.
command.quote=%S &lt;наредба&gt;: Шаље сирову наредбу на сервер.
command.time=%S: Приказује тренутно локално време IRC сервера.
command.topic=%S [&lt;нова тема&gt;]: Подешавање теме овог канала.
command.umode=%S (+|-)&lt;нови режим&gt;: Подешава режим корисника.
command.version=%S &lt;надимак&gt;: Испитује које је издање клијента корисника.
command.voice=%S &lt;надимак1&gt;[,&lt;надимак2&gt;]*: Даје говор канала некоме. Морате бити оператер канала да бисте урадили ово.
command.whois2=%S [&lt;надимак&gt;]: Добави податке о кориснику.

# LOCALIZATION NOTE (message.*):
#  These are shown as system messages in the conversation.
#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
message.join=%1$S [%2$S] је приступио соби.
message.rejoined=Поново сте приступили соби.
#  %1$S is the nick of who kicked you.
#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked.you=Избацио вас је %1$S%2$S.
#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
message.kicked=%1$S је избачен од стране %2$S%3$S.
#  %S is the kick message
message.kicked.reason=: %S
#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
#  was changed, and %3$S is who set the mode.
message.usermode=Режим %1$S за %2$S подесио %3$S.
#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
message.channelmode=Режим канала %1$S подесио %2$S.
#  %S is the user's mode.
message.yourmode=Ваш режим је %S.
#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
message.nick.fail=Није могуће искористити жељени надимак. Ваш надимак остаје %S.
#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted.you=Напустили сте собу (Разлог %1$S).
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
message.parted=%1$S је напустио собу (Разлог %2$S).
#  %S is the part message supplied by the user.
message.parted.reason=: %S
#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
message.quit=%1$S је напустио собу (Порука %2$S).
#  The parameter is the quit message given by the user.
message.quit2=: %S
#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
#  name.
message.inviteReceived=%1$S вас је позвао на %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to.
message.invited=%1$S је успешно позван на %2$S.
#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
#  they were invited to but are already in
message.alreadyInChannel=%1$S је већ на каналу %2$S.
#  %S is the nickname of the user who was summoned.
message.summoned=%S је призван.
#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
message.whois=WHOIS подаци за %S:
#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
message.whowas=%1$S је ван мреже. WHOWAS подаци за %1$S:
#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
message.whoisEntry=\ua0\ua0\ua0\ua0%1$S: %2$S
#  %S is the nickname that is not known to the server.
message.unknownNick=%S је непознат надимак.
#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
#  channel key (password).
message.channelKeyAdded=%1$S је променио лозинку канала у %2$S.
message.channelKeyRemoved=%S је уклонио лозинку канала.
#  This will be followed by a list of ban masks.
message.banMasks=Корисници који се повезују са ових места не смеју да приступају на %S:
message.noBanMasks=Нема забрањених места за %S.
message.banMaskAdded=Корисници који се повезују из места која се поклапају са %1$S су избачени од стране корисника %2$S.
message.banMaskRemoved=Корисници који се повезују из места која се поклапају са %1$S више нису избачени од стране корисника %2$S.
# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
#  #2 is the delay (in milliseconds).
message.ping=Пинг одговор од %1$S за #2 милисекунду.;Пинг одговор од %1$S за #2 милисекунде.;Пинг одговор од %1$S за #2 милисекунди.


# LOCALIZATION NOTE (error.*):
#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
#  %S is the channel name.
error.noChannel=Не постоји канал: %S.
error.tooManyChannels=Не могу да приступим каналу %S; већ сте приступили на сувише канала.
#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
error.nickCollision=Надимак се већ користи, мењам надимак у %1$S [%2$S].
error.erroneousNickname=%S није дозвољено као надимак.
error.banned=Избачени сте са овог сервера.
error.bannedSoon=Ускоро ћете бити избачени са овог сервера.
error.mode.wrongUser=Не можете мењати режиме другим корисницима.
#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
error.noSuchNick=%S није на мрежи.
error.wasNoSuchNick=Не постоји надимак: %S
error.noSuchChannel=Не постоји канал: %S.
error.unavailable=%S је привремено недоступан.
#  %S is the channel name.
error.channelBanned=Избачени сте са %S.
error.cannotSendToChannel=Не можете слати поруке кориснику %S.
error.channelFull=Канал %S је пун.
error.inviteOnly=Морате бити позвани да бисте приступили каналу %S.
error.nonUniqueTarget=%S није јединствен корисник@машина или кратко име или сте покушали да приступите на сувише канала одједном.
error.notChannelOp=Нисте оператер канала на %S.
error.notChannelOwner=Ви нисте власник канала %S.
error.wrongKey=Не могу да приступим каналу %S, неисправна лозинка за канал.
error.sendMessageFailed=Догодила се грешка приликом слања ваше последње поруке. Покушајте поново након што се веза поново успостави.
#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
#  he was forwarded to.
error.channelForward=Не можете приступити каналу %1$S, аутоматски сте преусмерени на %2$S.
#  %S is the mode that the user tried to set but was not recognized
#  by the server as a valid mode.
error.unknownMode='%S' није исправан кориснички режим на овом серверу.

# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
#  from a whois response.
#  The human readable ("realname") description of the user.
tooltip.realname=Име
tooltip.server=Повезан(а) на
#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
#  protect users).
tooltip.connectedFrom=Повезан са
tooltip.registered=Регистрован
tooltip.registeredAs=Регистрован као
tooltip.secure=Користи безбедну везу
# The away message of the user
tooltip.away=Одустан/на
tooltip.ircOp=IRC оператер
tooltip.bot=Бот
tooltip.lastActivity=Последња активност
# %S is the timespan elapsed since the last activity.
tooltip.timespan=пре %S
tooltip.channels=Тренутно на

#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
#  location or the date the user was last seen).
tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)

# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
yes=Да
no=Не