toolkit/crashreporter/crashreporter.ini
author Filip Miletic <filmil%%gmail.com@mozilla.org>
Sun, 09 Jan 2011 18:55:20 -0800
changeset 30 34197fcd1c1a088385d76495a7da0054eb6602f0
parent 2 cd11a2eb6ba8663ce8e37d481b7eeee44263517b
child 57 a1f77592b6d857bd7b09074f26f20bc53bd122e2
permissions -rw-r--r--
Imported translation suggestions for the beta release from www.mozilla-srbija.org

# This file is in the UTF-8 encoding
[Strings]
# LOCALIZATION NOTE (isRTL):
# Leave this entry empty unless your language requires right-to-left layout,
# for example like Arabic, Hebrew, Persian. If your language needs RTL, please
# use the untranslated English word "yes" as value
isRTL=
CrashReporterTitle=Извештај о рушењу
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterVendorTitle): %s is replaced with the vendor name.  (i.e. "Mozilla")
CrashReporterVendorTitle=%s: извештај о рушењу
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterErrorText): %s is replaced with another string containing detailed information.
CrashReporterErrorText=The application had a problem and crashed.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a report for this crash.\n\nDetails: %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The first %s is replaced with the product name (i.e. "Firefox"), the second is replaced with another string containing detailed information.  These two substitutions can not be reordered!
CrashReporterProductErrorText2=%s је наишао на проблем и срушио се.\n\nНа жалост, извештач не може да поднесе извештај о овом рушењу.\n\nДетаљи: %s
CrashReporterSorry=Жао нам је
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterDescriptionText2): The %s is replaced with the product name.
CrashReporterDescriptionText2=%s је наишао на проблем и срушио се.\n\nДа бисте нам помогли да пронађемо и отклонимо проблем, можете да нам пошаљете извештај о рушењу.
CrashReporterDefault=Овај програм се покреће после рушења како би доставио податке о рушењу произвођачу програма.  Не треба да га покрећете ручно.
Details=Подробније…
ViewReportTitle=Садржај извештаја
CommentGrayText=Додајте коментар (коментари су свима видљиви)
ExtraReportInfo=Овај извештај такође садржи техничке податке о стању програма у тренутку рушења.
# LOCALIZATION NOTE (CheckSendReport): The %s is replaced with the vendor name.
CheckSendReport=Пријавите произвођачу (%s) овај проблем како би могао да га отклони
CheckIncludeURL=Убаци и адресу стране која је била прегледана
CheckAllowEmail=Дозволи да ме %s контактира у вези са овим извештајем
EmailGrayText=Унесите овде Вашу ел. адресу
ReportPreSubmit2=Ваш извештај о рушењу биће послат пре него што завршите рад или поново покренете програм.
ReportDuringSubmit2=Подношење Вашег извештаја…
ReportSubmitSuccess=Извештај је успешно поднесен!
ReportSubmitFailed=Дошло је до проблема приликом подношења извештаја.
ReportResubmit=Слање извештаја који нису раније успешно послати…
# LOCALIZATION NOTE (Quit2): The %s is replaced with the product name.
Quit2=Крај рада са програмом %s
# LOCALIZATION NOTE (Restart): The %s is replaced with the product name.
Restart=Поново покрени програм %s
Ok=У реду
Close=Zatvori

# LOCALIZATION NOTE (CrashID): The %s is replaced with the Crash ID from the server, which is a string like abc12345-6789-0abc-def1-23456abcdef1
CrashID=ИБ рушења (ID): %s
# LOCALIZATION NOTE (CrashDetailsURL): The %s is replaced with a URL that the user can visit to view the crash details.
CrashDetailsURL=Детаље о рушењу можете погледати овде: %s
ErrorBadArguments=Програм је проследио неисправан аргумент.
ErrorExtraFileExists=Програм није оставио програмску датотеку са подацима.
ErrorExtraFileRead=Програмска датотека са подацима није могла бити прочитана.
ErrorExtraFileMove=Није могуће померити програмску датотеку са подацима.
ErrorDumpFileExists=Програм није за собом оставио истоварну датотеку (dump file).
ErrorDumpFileMove=Истоварна датотека (dump file) не може да се помери.
ErrorNoProductName=Програм се није идентификовао.
ErrorNoServerURL=Програм није назначио сервер за достављање извештаја.
ErrorNoSettingsPath=Није могуће пронаћи подешавања извештача о рушењу.
ErrorCreateDumpDir=Није могуће направити директоријум за истовар.
# LOCALIZATION NOTE (ErrorEndOfLife): The %s is replaced with the product name.
ErrorEndOfLife=Издање програма  %s које користите више није подржано.  Извештаји о рушењу се више не прихватају за ово издање.  Молимо да размислите о доградњи на подржано издање.