Bug 1660259 - Correct nav aria-label and label and description for theme buttons, part 1.
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 02 Sep 2020 07:52:31 +0200
changeset 2234 fdf95ae7d8e6b145a2b3b168fc784eb0e26044c0
parent 2233 258a8a31b6485832efcb1a2ad3eadc183dd541f6
child 2235 a9b796fca5ea0f2dd51d6bb9935634734c767da4
push id1300
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 02 Sep 2020 05:53:18 +0000
bugs1660259
Bug 1660259 - Correct nav aria-label and label and description for theme buttons, part 1.
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -97,16 +97,44 @@ onboarding-multistage-theme-tooltip-dark
   .title =
     Përdorni një pamje të errët për butona, menu dhe dritare.
     menus, and windows.
   .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-dark.title }
 # Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
 onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow =
   .title = Përdorni një pamje plot ngjyra për butona, menu dhe dritare.
   .aria-label = { onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow.title }
+# Tooltip displayed on hover of automatic theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-automatic-2 =
+  .title = Përdorni të njëjtën pamje me sistemin operativ për butona, menu dhe dritare.
+# Input description for automatic theme
+onboarding-multistage-theme-description-automatic-2 =
+  .aria-description = Përdorni të njëjtën pamje me sistemin operativ për butona, menu dhe dritare.
+# Tooltip displayed on hover of light theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-light-2 =
+  .title = Përdorni një pamje të çelët për butona, menu dhe dritare.
+# Input description for light theme
+onboarding-multistage-theme-description-light =
+  .aria-description = Përdorni një pamje të çelët për butona, menu dhe dritare.
+# Tooltip displayed on hover of dark theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-dark-2 =
+  .title =
+    Përdorni një pamje të errët për butona, menu dhe dritare.
+    menus, and windows.
+# Input description for dark theme
+onboarding-multistage-theme-description-dark =
+  .aria-description =
+    Përdorni një pamje të errët për butona, menu dhe dritare.
+    menus, and windows.
+# Tooltip displayed on hover of Alpenglow theme
+onboarding-multistage-theme-tooltip-alpenglow-2 =
+  .title = Përdorni një pamje plot ngjyra për butona, menu dhe dritare.
+# Input description for Alpenglow theme
+onboarding-multistage-theme-description-alpenglow =
+  .aria-description = Përdorni një pamje plot ngjyra për butona, menu dhe dritare.
 
 ## Welcome full page string
 
 onboarding-fullpage-welcome-subheader = Le të fillojmë eksplorimin e gjithçkaje që mund të bëni.
 onboarding-fullpage-form-email =
   .placeholder = Adresa juaj email…
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.