Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 13 Sep 2020 12:05:54 +0000
changeset 2249 f69be4c3b1806a7b9d80ef7249f395798e7cb25a
parent 2248 1d6a761798ccc4a054930ea64c55d39d7586b6fd
child 2250 cde00af99a3ec0877e673ce8a289502e78132899
push id1315
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 13 Sep 2020 12:05:57 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -350,16 +350,38 @@ import-info-title =
 import-info-bits = Bite
 import-info-created = Krijuar më
 import-info-fpr = Shenja gishtash
 import-info-details = Shihni Hollësi dhe administroni pranim kyçi
 import-info-no-keys = S’u importuan kyçe.
 # Strings in enigmailKeyManager.js
 import-from-clip = Doni të importohen ndonjë kyç(e) nga e papastra?
 import-from-url = Shkarko kyç publik prej kësaj URL-je:
+copy-to-clipbrd-failed = S’u kopjua dot në të papastër kyçi(et) i përzgjedhur.
+copy-to-clipbrd-ok = Kyçi(et) u kopjua në të papastër
+delete-secret-key =
+  KUJDES: Ju ndan një hap nga fshirja e një kyçi të fshehtë!
+  
+  Nëse fshini kyçin tuaj të fshehtë, s’do të jeni më në gjendje të shfshehtëzoni çfarëdo mesazhi të fshehtëzuar për atë kyç, as do të jeni në gjendje ta shfuqizoni atë.
+  
+  Do you really want to delete BOTH, the secret key and the public key
+  '{ $userId }'?
+delete-mix =
+  KUJDES: Ju ndan një hap nga fshirja e kyçesh të fshehtë!
+  
+  Nëse fshini kyçin tuaj të fshehtë, s’do të jeni më në gjendje të shfshehtëzoni çfarëdo mesazhi të fshehtëzuar për atë kyç.
+  Doni vërtet të fshihen QË TË DY PALËT, kyçet e fshehtë dhe publikë të përzgjedhur?
+delete-pub-key =
+  Doni të fshihet kyçi publik
+  '{ $userId }'?
+delete-selected-pub-key = Doni të fshihen kyçet publikë?
+refresh-all-question = S’përzgjodhët ndonjë kyç. Do të donit të rifreskohen KREJT kyçet?
+key-man-button-export-sec-key = Eksporto Kyçe të &Fshehtë
+key-man-button-export-pub-key = Eksporto Vetëm Kyçe &Publikë
+key-man-button-refresh-all = &Rifresko Krejt Kyçet
 general-error = Gabim: { $reason }
 dlg-button-delete = &Fshije
 
 ## Account settings export output
 
 openpgp-export-public-success = <b>Kyçi Publik u eksportua me sukses!</b>
 openpgp-export-public-fail = <b>S’arrihet të eksportohet kyçi publik i përzgjedhur!</b>
 openpgp-export-secret-success = <b>Kyçi i Dshehtë u eksportua me sukses!</b>