Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 13 Sep 2020 10:45:11 +0000
changeset 2247 f571c42752c7368916eea9204154526d1616d693
parent 2246 edfb5a6b8bd8f0726e0cda4525e113a23371b3de
child 2248 1d6a761798ccc4a054930ea64c55d39d7586b6fd
push id1313
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 13 Sep 2020 10:45:14 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -313,20 +313,42 @@ converter-decrypt-body-failed =
   Doni të riprovohet me një frazëkalim tjetër apo doni të anashkalohet mesazhi?
 # Strings in gpg.jsm
 unknown-signing-alg = Algoritëm i panjohur nënshkrimi (ID: { $id })
 unknown-hash-alg = Hash kriptografik i panjohur (ID: { $id })
 # Strings in keyUsability.jsm
 expiry-key-expires-soon =
   Kyçi juaj { $desc } do të skadojë për më pak se { $days } ditë.
   Rekomandojmë që të krijoni një çift të ri kyçesh dhe të formësoni llogaritë përgjegjëse për ta përdorur.
+expiry-keys-expire-soon =
+  Kyçet tuaj vijues do të skadojnë për më pak se { $days } ditë: { $desc }.
+  Rekomandojmë që të krijoni kyçe të rinj dhe të formësoni llogaritë përgjegjëse për t’i përdorur ata.
+expiry-key-missing-owner-trust =
+  Kyçit tuaj të fshehtë { $desc } i mungon vlera e besueshmërisë.
+  Këshillojmë që “Bazohuni në dëshmi” t’i jepni vlerën “përgjithnjë” te veti kyçi.
+expiry-keys-missing-owner-trust =
+  Kyçeve tuaj të fshehtë vijues u mungon vlera e besueshmërisë { $desc }.
+  Këshillojmë që “Bazohuni në dëshmi” t’i jepni vlerën “përgjithnjë” te veti kyçi.
+expiry-open-key-manager = Hapni Përgjegjës Kyçesh OpenPGP
 expiry-open-key-properties = Hap Veti Kyçi
 # Strings filters.jsm
 filter-folder-required = Duhet të përzgjidhni një dosje objektiv.
+filter-decrypt-move-warn-experimental =
+  Kujdes - veprimi i filtrimit “Shfshehtëzoje përgjithnjë” mund të shpjerë te mesazhe të shkatërruar.
+  Këshillojmë me forcë që së pari të provoni filtrin “Krijo një Kopje të shfshehtëzuar”, ta testoni me kujdes përfundimin, dhe të filloni ta përdorni këtë filtër vetëm pasi të jeni i kënaqur me përfundimin.
+filter-term-pgpencrypted-label = Fshehtëzuar me OpenPGP
 filter-key-required = Duhet të përzgjidhni një marrës kyçi.
+filter-key-not-found = S’u gjet dot kyç i fshehtëzuar për '{ $desc }'.
+filter-warn-key-not-secret =
+  Kujdes - veprimi i filtrit “Fshehtëzoje me kyçin” zëvendëson marrësit.
+  Nëse s’keni kyçin e fshehtë për '{ $desc }', s’do të jeni më në gjendje të lexoni email-et.
+# Strings filtersWrapper.jsm
+filter-decrypt-move-label = Shfshehtëzoje përgjithnjë (OpenPGP)
+filter-decrypt-copy-label = Krijo Kopje të shfshehtëzuar (OpenPGP)
+filter-encrypt-label = Fshehtëzoje sipas kyçi (OpenPGP)
 import-info-bits = Bite
 import-info-created = Krijuar më
 import-info-fpr = Shenja gishtash
 import-info-details = Shihni Hollësi dhe administroni pranim kyçi
 import-info-no-keys = S’u importuan kyçe.
 general-error = Gabim: { $reason }
 dlg-button-delete = &Fshije