Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 17 Aug 2020 12:43:59 +0000
changeset 2209 e115156f4728e048ec20dd8c662da45e2ac74cdd
parent 2208 e29347f4a7c4164bf7de87b0a179c92c99d79136
child 2210 f756a0ad6885766cbcecff645808ed3fba0a68e3
push id1275
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 17 Aug 2020 12:44:02 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
dom/chrome/security/security.properties
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -45,16 +45,22 @@ pane-search-title = Kërkim
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
 pane-privacy-title = Privatësi & Siguri
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
 pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
 category-sync2 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
+pane-experimental-title = Eksperimente { -brand-short-name }
+category-experimental =
+  .tooltiptext = Eksperimente { -brand-short-name }
+pane-experimental-subtitle = Vazhdoni me Kujdes
+pane-experimental-search-results-header = Eksperimente { -brand-short-name }: Vazhdoni me Kujdes
+pane-experimental-description = Ndryshimi i parapëlqimeve për formësim të mëtejshëm mund të ketë ndikim në funksionimin dhe sigurinë e { -brand-short-name }-it.
 help-button-label = Asistencë { -brand-short-name }-i
 addons-button-label = Zgjerime & Tema
 focus-search =
   .key = f
 close-button =
   .aria-label = Mbylleni
 
 ## Browser Restart Dialog
@@ -77,16 +83,19 @@ restart-later = Riniseni Më Vonë
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that their home page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-homepage-override = Faqen tuaj hyrëse e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
 # This string is shown to notify the user that their new tab page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-new-tab-url = Faqen tuaj Skedë e Re e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
+# This string is shown to notify the user that the password manager setting
+# is being controlled by an extension
+extension-controlled-password-saving = Këtë rregullim e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-web-notifications = Këtë rregullim e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
 # This string is shown to notify the user that the default search engine
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-default-search = Motorin tuaj parazgjedhje për kërkime e ka caktuar një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
@@ -494,17 +503,16 @@ home-prefs-topsites-header =
   .label = Sajte Kryesues
 home-prefs-topsites-description = Sajtet që vizitoni më tepër
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 
 home-prefs-recommended-by-header =
   .label = Rekomanduar nga { $provider }
-home-prefs-recommended-by-description = Lëndë e bukur nga anembanë internetit, personalizuar për ju
 home-prefs-recommended-by-description-update = Lëndë e jashtëzakonshme nga anembanë intereti, nën përkujdesjen e { $provider }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Si funksionon
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Histori të Sponsorizuara
 home-prefs-highlights-header =
@@ -558,17 +566,16 @@ search-show-suggestions-url-bar-option =
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Shfaq te përfundimet në shtyllën e adresave sugjerime kërkimi përpara se historik shfletimi
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Shfaq sugjerime kërkimesh në Dritare Private
-suggestions-addressbar-settings = Ndryshoni parapëlqime për historik shfletimesh, faqerojtës, dhe sugjerime skedash
 suggestions-addressbar-settings-generic = Ndryshoni parapëlqime për sugjerimet të tjera shtylle adresash
 search-suggestions-cant-show = Sugjerimet për kërkime nuk do të shfaqen te shtylla e vendndodhjeve, ngaqë { -brand-short-name }-in e keni formësuar të mos mbajë kurrë mend historikun e shfletimeve.
 search-one-click-header = Motorë kërkimesh me një klikim
 search-one-click-desc = Zgjidhni motorë alternativë kërkimesh që duken nën shtyllën e adresave dhe shtyllën e kërkimeve, kur filloni të jepni një fjalëkyç.
 search-choose-engine-column =
   .label = Motor Kërkimesh
 search-choose-keyword-column =
   .label = Fjalëkyç
@@ -794,31 +801,53 @@ forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Vetëplotëso kredenciale hyrjeje dhe fjalëkalime
   .accesskey = V
 forms-saved-logins =
   .label = Kredenciale Hyrjeje të Ruajtura…
   .accesskey = K
 forms-master-pw-use =
   .label = Përdor fjalëkalim të përgjithshëm
   .accesskey = o
+forms-primary-pw-use =
+  .label = Përdorni një Fjalëkalim të Përgjithshëm
+  .accesskey = P
+forms-primary-pw-learn-more-link = Mësoni më tepër
+# This string uses the former name of the Primary Password feature
+# ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
+# when searching for the old name. The accesskey is unused.
 forms-master-pw-change =
   .label = Ndryshoni Fjalëkalimin e Përgjithshëm…
   .accesskey = F
 forms-master-pw-fips-title = Gjendeni nën mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo të zbrazët.
+forms-primary-pw-change =
+  .label = Ndryshoni Fjalëkalimin e Përgjithshëm…
+  .accesskey = N
+# Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
+# "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
+# use { "" } as the value.
+forms-primary-pw-former-name = Njohur dikur si Fjalëkalim Kryesor
+forms-primary-pw-fips-title = Gjendeni nën mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo të zbrazët.
 forms-master-pw-fips-desc = Ndryshimi i Fjalëkalimit Dështoi
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Master Password.
 master-password-os-auth-dialog-message-win = Që të krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
 # This message can be seen by trying to add a Master Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 master-password-os-auth-dialog-message-macosx = të krijojë një Fjalëkalim të Përgjithshëm
+# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
+primary-password-os-auth-dialog-message-win = Që të krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
+# This message can be seen by trying to add a Primary Password.
+# The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
+# and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
+# notes are only valid for English. Please test in your locale.
+primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = të krijojë një Fjalëkalim të Përgjithshëm
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Historik
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
@@ -1157,16 +1186,28 @@ space-alert-over-5gb-message =
     [windows] Po mbaron hapësira e diskut për { -brand-short-name }-in. Lënda e sajtit mund të mos shfaqet si duhet. Të dhëna të depozituara mund të hiqni qafe që nga Mundësi > Privatësi & Siguri > Cookies dhe Të dhëna Sajtesh.
    *[other] Po mbaron hapësira e diskut për { -brand-short-name }-in. Lënda e sajtit mund të mos shfaqet si duhet. Të dhëna të depozituara mund të hiqni qafe që nga Parapëlqime > Privatësi & Siguri > Cookies dhe Të dhëna Sajtesh.
   }
 space-alert-under-5gb-ok-button =
   .label = OK, e mora vesh
   .accesskey = O
 space-alert-under-5gb-message = Po mbaron hapësira e diskut për { -brand-short-name }. Lënda e sajtit mund të mos shfaqet si duhet. Vizitoni “Mësoni Më Tepër” që të optimizoni përdorimin tuaj të diskut oër shfletim më të mirë.
 
+## Privacy Section - HTTPS-Only
+
+httpsonly-header = Mënyra Vetëm-HTTPS
+httpsonly-description = HTTPS-ja furnizon një lidhje të sigurt, të fshehtëzuar, mes { -brand-short-name }-it dhe sajtit që vizitoni. Shumica e sajteve e mbulojnë përdorimin e HTTPS-së, dhe nëse është aktivizuar mënyrë Vetëm-HTTPS, atëherë { -brand-short-name }-i do t’i kalojë krejt lidhjet nën mënyrën HTTPS.
+httpsonly-learn-more = Mësoni më tepër
+httpsonly-radio-enabled =
+  .label = Aktivizoje Mënyrën Vetëm-HTTPS në krejt dritaret
+httpsonly-radio-enabled-pbm =
+  .label = Aktivizoje Mënyrën Vetëm-HTTPS vetëm në dritare private
+httpsonly-radio-disabled =
+  .label = Mos e aktivizo Mënyrën Vetëm-HTTPS
+
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Desktop
 downloads-folder-name = Shkarkime
 choose-download-folder-title = Zgjidhni Dosje Shkarkimesh:
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
--- a/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
+++ b/browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
@@ -14,16 +14,17 @@ safeb-palm-advisory-desc = Këshillimi u dha nga <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
 safeb-palm-accept-label = Kthehu mbrapsht
 safeb-palm-see-details-label = Shihni hollësitë
 safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar si sajt i rrejshëm</a>. Mundeni <a data-l10n-name='report_detection'>të raportoni një problem me këtë vlerësim</a> ose <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ta shpërfillni rrezikun</a> dhe të shkoni te ky sajt jo i parrezik.
 safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar si sajt i rrejshëm</a>. Mundeni <a data-l10n-name='report_detection'>të raportoni një problem me këtë vlerësim</a>.
 safeb-blocked-phishing-page-learn-more = Mësoni më tepër rreth sajtesh të rrejshëm dhe karremëzimesh, te <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Mësoni më tepër rreth Mbrojtjes Nga Karremëzimet dhe Malware në { -brand-short-name }, te <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-blocked-malware-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban software dashakeq</a>. Mund <a data-l10n-name='report_detection'>të raportoni një problem zbulimi</a> ose <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ta shpërfillni rrezikun</a> dhe të shkoni te ky sajt jo i sigurt.
 safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban software dashakeq</a>. Mund <a data-l10n-name='report_detection'>të raportoni një problem zbulimi</a>.
 safeb-blocked-malware-page-learn-more = Mësoni më tepër rreth lënde web të dëmshme, përfshi viruse dhe tjetër malware, dhe se si ta mbroni kompjuterin tuaj, te <a data-l10n-name='learn_more_link'>StopBadware.org</a>. Mësoni më tepër rreth Mbrojtjes nga Karremëzime dhe Malware nën { -brand-short-name }, te <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
+safeb-blocked-malware-page-learn-more-sumo = Mësoni më tepër rreth Mbrojtjes Nga Karremëzimet dhe Malware-i në { -brand-short-name }, te <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban software të dëmshëm</a>. Mund <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ta shpërfillni rrezikun</a> dhe të shkoni te ky sajt i pasigurt.
 safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban software të dëmshëm</a>.
 safeb-blocked-unwanted-page-learn-more = Mësoni më tepër rreth software-i të dëmshëm dhe të padëshiruar, te <a data-l10n-name='learn_more_link'>Rregulla Software-i të Padëshiruar</a>.Mësoni më tepër rreth Mbrojtjes Nga Karremëzimet dhe Malware në { -brand-short-name }, te <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban një aplikacion potencialisht të dëmshëm</a>. Mund ta <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>shpërfillni rrezikun</a> dhe të shkoni te ky sajt jo i parrezikshëm.
 safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override = <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban një aplikacion potencialisht të dëmshëm</a>.
 safeb-blocked-harmful-page-learn-more = Mësoni më tepër rreth Mbrojtjes Nga Karremëzimet dhe Malware në { -brand-short-name }, te <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
 safeb-palm-notdeceptive =
   .label = Ky s'është sajt i rremë…
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -59,16 +59,19 @@ PKPRootNotBuiltIn=Public-Key-Pins: Dëshmia e përdorur nga sajti nuk qe lëshuar nga një dëshmi e gjendur në root certificate store. Për të parandaluar dëm aksidental nga cenime prej kesaj, kryet e dhëna u shpërfillën.
 SHA1Sig=Ky sajt përdor një Dëshmi SHA-1; këshillohet të përdorni dëshmi me algoritme nënshkrimesh që përdorin funksione hash më të fuqishëm se SHA-1.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Fusha fjalëkalimesh të pranishme në një faqe jo të sigurt (http://). Kjo përbën një rrezik sigurie që lejon vjedhje kredencialesh hyrjeje të përdoruesve.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Fusha fjalëkalimesh të pranishme në një formular me një veprim të pasigurt (http://) formularësh. Kjo përbën një rrezik sigurie që lejon vjedhje kredencialesh hyrjeje të përdoruesve.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Fusha fjalëkalimesh të pranishme në një iframe të pasigurt (http://). Kjo përbën një rrezik sigurie që lejon vjedhje kredencialesh hyrjeje të përdoruesve.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Po ngarkohet lëndë aktive e përzierë (e pasigurt) "%1$S" në një faqe të sigurt
 LoadingMixedDisplayContent2=Po ngarkohet lëndë ekrani e përzierë (e pasigurt) "%1$S" në një faqe të sigurt
 LoadingMixedDisplayObjectSubrequestDeprecation=Ngarkimi i lëndës së përzierë (jo të sigurt) “%1$S” brenda një shtojce në një faqe të sigurt nuk nxitet dhe së shpejti do të bllokohet.
+# LOCALIZATION NOTE: "%S" is the URI of the insecure mixed content download
+MixedContentBlockedDownload = U bllokua shkarkim lënde të pasigurt “%S”.
+
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=Atributin e të qenit në bankoprovë mund ta heqë një iframe që ka edhe allow-scripts, edhe allow-same-origin për atributin sandbox të saj.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-top-navigation-by-user-activation", "allow-top-navigation", "sandbox" or "iframe"
 
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
 MalformedIntegrityHash=Elementi script ka një hash të keqformuar, te atributi i vet integrity: "%1$S". Formati i saktë është "<hash algorithm>-<hash value>".
@@ -152,8 +155,11 @@ XFrameOptionsDeny=Ngarkimi i “%2$S” brenda një kuadri është mohuar nga udhëzimi “X-Frame-Options“ ujdisur si “%1$S“.
 
 # HTTPS-Only Mode
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
 HTTPSOnlyUpgradeRequest = Po përmirësohet kërkesa e pasigurt “%1$S” për përdorim të “%2$S”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of request.
 HTTPSOnlyNoUpgradeException = S’po përmirësohet kërkesë e pasigurt “%1$S”, ngaqë është përjashtim.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the URL of the failed request; %2$S is an error-code.
 HTTPSOnlyFailedRequest = Përmirësimi i kërkesës së pasigurt “%1$S” dështoi. (%2$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the blocked request;
+IframeSandboxBlockedDownload = Shkarkimi i “%S” u bllokua ngaqë iframe-i që e shkaktoi ka shenjën për t’u mbajtur brenda bankprove.