Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox default tip
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Thu, 26 Jan 2023 18:04:43 +0000
changeset 2757 5d84765f2bd06dccd0d179f9edb64936a2941581
parent 2756 c13207ca2ee8b4e6859830e4616a16748b569468
push id1758
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 26 Jan 2023 18:04:48 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/screenshots.ftl
browser/pdfviewer/viewer.properties
devtools/client/toolbox.properties
toolkit/toolkit/neterror/certError.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -2,16 +2,18 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Kredenciale Hyrjesh & Fjalëkalime
 login-filter =
   .placeholder = Kërkoni te Kredenciale Hyrjesh
 create-login-button = Krijoni Kredenciale të Reja Hyrjeje
+create-new-login-button =
+  .title = Krijoni kredenciale të reja hyrjeje
 fxaccounts-sign-in-text = Merrini fjalëkalimet tuaj në pajisjet tuaja të tjera
 fxaccounts-sign-in-sync-button = Për njëkohësime, bëni hyrjen
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Administroni llogari
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -95,16 +97,25 @@ login-item-copy-password-button-text = K
 login-item-copied-password-button-text = U kopjua!
 login-item-save-changes-button = Ruaji Ndryshimet
 login-item-save-new-button = Ruaje
 login-item-cancel-button = Anuloje
 login-item-time-changed = Ndryshuar së fundi më: { DATETIME($timeChanged, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
 login-item-time-created = Krijuar më: { DATETIME($timeCreated, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
 login-item-time-used = Përdorur së fundi më: { DATETIME($timeUsed, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
 
+## The date is displayed in a timeline showing the password evolution.
+## A label is displayed under the date to describe the type of change.
+## (e.g. updated, created, etc.)
+
+login-item-timeline-point-date = { DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
+login-item-timeline-action-created = Krijuar më
+login-item-timeline-action-updated = Përditësuar më
+login-item-timeline-action-used = Përdorur më
+
 ## OS Authentication dialog
 
 about-logins-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 ## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 ## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.
 
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -142,16 +142,19 @@ urlbar-search-tips-confirm-short = E mor
 # localized equivalent.
 urlbar-tip-icon-description =
   .alt = Ndihmëz:
 urlbar-result-menu-button =
   .title = Hape menunë
 urlbar-result-menu-remove-from-history =
   .label = Hiqe prej historiku
   .accesskey = H
+urlbar-result-menu-tip-get-help =
+  .label = Merrni ndihmë
+  .accesskey = d
 
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Shtypni më pak, gjeni më shumë: Kërkoni me { $engineName } drejt e nga shtylla juaj e adresave.
 urlbar-search-tips-redirect-2 = Filloni kërkimin tuaj te shtylla e adresave që të shihni sugjerime nga { $engineName } dhe nga historiku juaj i shfletimit.
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -241,13 +241,35 @@ colorways-cfr-primarybutton = Zgjidhnii 
   .accesskey = Z
 # "shades" refers to the different color options available to users in colorways.
 colorways-cfr-body = Ngjyroseni shfletuesin tuaj me nuancat ekskluzive të { -brand-short-name }-it të frymëzuara nga zëra që ndryshuan kulturë.
 colorways-cfr-header-28days = Ngjyrimi “Zëra të Pavarur” skadon më 16 janar
 colorways-cfr-header-14days = Ngjyrimi “Zëra të Pavarur” skadon pas dy javësh
 colorways-cfr-header-7days = Ngjyrimi “Zëra të Pavarur” skadon pas këtë javë
 colorways-cfr-header-today = Ngjyrimi “Zëra të Pavarur” skadon sot
 
+## Cookie Banner Handling CFR
+
+# Alternate headline for localization: "See fewer cookie requests"
+cfr-cookiebanner-header = Lamtumirë banderola cookie-sh!
+cfr-cookiebanner-body = Lejojeni { -brand-short-name }-in të hedhë poshtë automatikisht krejt kërkesat për banderola cookie-sh, kur është e mundur.
+cfr-cookiebanner-accept-button = Hidh Tej Banderola
+  .accesskey = H
+cfr-cookiebanner-reject-button = Jo Tani
+  .accesskey = J
+cfr-cookiebanner-header-variant-1 = Shihni më pak flluska cookie-sh
+cfr-cookiebanner-body-variant-1 = Lejojeni { -brand-short-name }-i t’u përgjigjet vetvetiu për ju flluskave për cookie, që të mund t’i ktheheni shfletimit pa shpërqendrim. { -brand-short-name }-i do të hedhë poshtë krejt kërkesat, kur është e mundur.
+cfr-cookiebanner-accept-button-variant-1 = Hidh tej Flluska
+  .accesskey = H
+cfr-cookiebanner-reject-button-variant-1 = Jo, Faleminderit
+  .accesskey = J
+cfr-cookiebanner-header-variant-2 = Reduktim Banderolash Për Cookie-t
+cfr-cookiebanner-body-variant-2 = Reduktoni sasinë e banderolave që shihni për “cookies”, duke e lejuar { -brand-short-name }-in të hedhë poshtë një kërkesë pranimi cookie-sh nga një sajt, nëse është e mundur.
+cfr-cookiebanner-accept-button-variant-2 = Lejoje
+  .accesskey = L
+cfr-cookiebanner-reject-button-variant-2 = Jo Tani
+  .accesskey = J
+
 ## These strings are used in the Fox doodle Pin/set default spotlights
 
 july-jam-headline = Mendojmë ne për ju
 july-jam-body = Çdo muaj { -brand-short-name }-i bllokon mesatarisht mbi 3 mijë gjurmues për përdorues, duke ju dhënë përdorim të parrezik, të shpejtë të internetit të mbarë.
 july-jam-set-default-primary = Hapi lidhjet e mia me { -brand-short-name }
--- a/browser/browser/screenshots.ftl
+++ b/browser/browser/screenshots.ftl
@@ -1,57 +1,48 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshot-toolbarbutton =
   .label = Foto ekrani
   .tooltiptext = Bëni një foto ekrani
-
 screenshot-shortcut =
   .key = S
-
 screenshots-instructions = Tërhiqni kursorin ose klikoni te faqja që të përzgjidhni një zonë. Shtypni ESC që të anulohet.
 screenshots-cancel-button = Anuloje
 screenshots-save-visible-button = Ruaj pjesën e dukshme
 screenshots-save-page-button = Ruaj krejt faqen
 screenshots-download-button = Shkarkoje
 screenshots-download-button-tooltip = Shkarkojeni foton e ekranit
 screenshots-copy-button = Kopjoje
 screenshots-copy-button-tooltip = Kopjojeni foton e ekranit te e papastra
 screenshots-download-button-title =
   .title = Shkarkojeni foton e ekranit
 screenshots-copy-button-title =
   .title = Kopjojeni foton e ekranit te e papastra
 screenshots-cancel-button-title =
   .title = Anuloje
 screenshots-retry-button-title =
   .title = Riprovo fotografim ekrani
-
 screenshots-meta-key =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌘
    *[other] Ctrl
   }
 screenshots-notification-link-copied-title = Lidhja u Kopjua
 screenshots-notification-link-copied-details = Lidhja për te fotoja juaj u kopjua në të papastër. Shtypni { screenshots-meta-key }-V për ta ngjitur diku.
-
 screenshots-notification-image-copied-title = Fotoja u Kopjua
 screenshots-notification-image-copied-details = Fotoja juaj u kopjua në të papastër. Për ta ngjitur diku, shtypni { screenshots-meta-key }-V.
-
 screenshots-request-error-title = S’ka gjendje.
 screenshots-request-error-details = Na ndjeni! S’e ruajtëm dot foton tuaj. Ju lutemi, riprovoni më vonë.
-
 screenshots-connection-error-title = S’lidhemi dot te fotot tuaja.
 screenshots-connection-error-details = Ju lutemi, kontrolloni lidhjen tuaj Internet. Nëse jeni në gjendje të lidheni në Internet, mund të bëhet fjalë për një problem të përkohshëm me shërbimin { -screenshots-brand-name }.
-
 screenshots-login-error-details = S’e ruajtëm dot foton tuaj, ngaqë pati një problem me shërbimin { -screenshots-brand-name }. Ju lutemi, riprovoni më vonë.
-
 screenshots-unshootable-page-error-title = S’bëjmë dot foto të kësaj faqeje.
 screenshots-unshootable-page-error-details = Kjo s’është një faqe Web standarde, ndaj s’mund të bëni një foto ekrani të saj.
-
 screenshots-empty-selection-error-title = Përzgjedhja juaj është shumë e vogël
-
 screenshots-private-window-error-title = { -screenshots-brand-name } çaktivizohet nën Mënyrën Shfletim Privat
 screenshots-private-window-error-details = Na ndjeni për mungesën. Po punojmë mbi këtë veçori për hedhjet e ardhshme në qarkullim.
-
 screenshots-generic-error-title = Yhaaa! { -screenshots-brand-name } shkalloi.
 screenshots-generic-error-details = S’jemi të sigurt se ç’ndodhi. Ju prish punë të bëni një foto të një faqeje tjetër?
+screenshots-too-large-error-title = Fotoja juaj e ekrani u qeth, ngaqë qe shumë e madhe
+screenshots-too-large-error-details = Provoni të përzgjidhni një rajon që është më i vogël se 32700 piksela në anën e vet më të gjatë, ose 124900000 piksela sipërfaqe gjithsej.
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -41,16 +41,19 @@ print.title=Shtypje
 print_label=Shtype
 download.title=Shkarkim
 download_label=Shkarkoje
 save.title=Ruaje
 save_label=Ruaje
 bookmark.title=Pamja e tanishme (kopjojeni ose hapeni në dritare të re)
 bookmark_label=Pamja e Tanishme
 
+bookmark1.title=Faqja e Tanishme (Shihni URL nga Faqja e Tanishme)
+bookmark1_label=Faqja e Tanishme
+
 # Secondary toolbar and context menu
 tools.title=Mjete
 tools_label=Mjete
 first_page.title=Kaloni te Faqja e Parë
 first_page_label=Kaloni te Faqja e Parë
 last_page.title=Kaloni te Faqja e Fundit
 last_page_label=Kaloni te Faqja e Fundit
 page_rotate_cw.title=Rrotullojeni Në Kahun Orar
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -17,16 +17,17 @@ toolbox.titleTemplate2=Mjete Zhvilluesi 
 # the Browser Toolbox when the pref `devtools.browsertoolbox.scope` is set to "everything".
 # This Browser Toolbox allows to debug the parent process as well as the content
 # processes in the same toolbox.
 toolbox.multiProcessBrowserToolboxTitle=Kuti mjetesh Shfletuesi Multiproces
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.parentProcessBrowserToolboxTitle): Title used for
 # the Browser Toolbox when the pref `devtools.browsertoolbox.scope` is set to "parent-process".
 # This Browser Toolbox allows to debug only the parent process resources.
+toolbox.parentProcessBrowserToolboxTitle=Grup Mjetesh Shfletuesi procesi mëmë
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
 # name when no tool is selected.
 toolbox.defaultTitle=Mjete Zhvilluesi
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.label): This is used as the label for the
 # toolbox as a whole
 toolbox.label=Mjete Zhvilluesi
--- a/toolkit/toolkit/neterror/certError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/neterror/certError.ftl
@@ -73,16 +73,19 @@ csp-xfo-blocked-long-desc = Për të mbrojtur sigurinë tuaj, { $hostname } s’do ta lejojë { -brand-short-name }-in të shfaqë faqen, nëse e ka trupëzuar një sajt tjetër. Që të shihni këtë faqe, duhet ta hapni në një dritare tjetër.
 connectionFailure-title = S’arrihet të lidhet
 deniedPortAccess-title = Kjo adresë është e ndaluar
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
 # You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
 dnsNotFound-title = Hmm. Po kemi probleme me gjetjen e atij sajti.
 # Variables:
 #  $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
 dns-not-found-trr-only-title = Rrezik i mundshëm sigurie për { $hostname }.
+# Variables:
+#  $hostname (String) - Hostname of the website to which the user was trying to connect.
+dns-not-found-native-fallback-title = Rrezik i mundshëm sigurie për { $hostname }.
 fileNotFound-title = S’u gjet kartelë
 fileAccessDenied-title = Hyrja te kartela u mohua
 generic-title = Hëm.
 captivePortal-title = Hyni në rrjet
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
 # You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
 malformedURI-title = Hmm. AJo adresë s’duket në rregull.
 netInterrupt-title = Lidhja u ndërpre