Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Tue, 04 Aug 2020 13:40:37 +0000
changeset 2201 cf10f9d6f67715373f98e818f2a40a44b92e1d7a
parent 2200 a029d9bd28212f6f3e2f6086706ce20bd4563cb2
child 2202 8220c6b973f87407dcc3ff9dd4e4d1d87db15a85
push id1267
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 04 Aug 2020 13:40:39 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/messenger/openpgp/openpgp-frontend.ftl
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp-frontend.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp-frontend.ftl
@@ -12,20 +12,37 @@ openpgp-ctx-decrypt-save =
   .label = Shfshehtëzoje dhe Ruaje Si…
   .accesskey = f
 openpgp-ctx-import-key =
   .label = Importo Kyç OpenPGP
   .accesskey = I
 openpgp-ctx-verify-att =
   .label = Verifikoni Nënshkrimin
   .accesskey = V
+openpgp-has-sender-key = Ky mesazh pretendon se përmban kyçin publik OpenPGP të dërguesit.
+openpgp-be-careful-new-key = Kujdes: Kyçi i ri publik OpenPGP në këtë mesazh ndryshon nga kyçet publikë që keni pranuar më parë për { $email }.
 openpgp-import-sender-key =
   .label = Importoni…
 openpgp-search-keys-openpgp =
   .label = Zbulo Kyç OpenPGP
 openpgp-missing-signature-key = Ky mesazh qe nënshkruar me një kyç që nuk e keni ende.
 openpgp-search-signature-key =
   .label = Zbuloni…
+# Don't translate the terms "OpenPGP" and "MS-Exchange"
+openpgp-broken-exchange-info = Ky është një mesazh OpenPGP që duket se është dëmtuar nga MS-Exchange. Nëse lënda e mesazhit nuk shfaqet siç pritet, mund të provoni një riparim të automatizuar.
 openpgp-broken-exchange-repair =
   .label = Riparoje mesazhin
 openpgp-broken-exchange-wait = Ju lutemi, pritni…
+openpgp-cannot-decrypt-because-mdc =
+  Ky është një mesazh i fshehtëzuar që përdor një mekanizëm të vjetër dhe të cenueshëm.
+  Mund të ketë qenë ndryshuar gjatë shpërnguljes, me synimin e vjedhjes së lëndës së tij.
+  Për të parandaluar këtë rrezik, nuk shfaqet lënda e tij.
+openpgp-cannot-decrypt-because-missing-key = Kyçi i fshehtë që është i domosdoshëm për shfshehtëzimin e këtij mesazhi, s’është i passhëm.
+openpgp-partially-signed =
+  Vetëm një pjesë e këtij mesazhi qe nënshkruar në mënyrë dixhitale duke përdorur OpenPGP-në.
+  Nëse klikoni mbi butonin e verifikimit, pjesët e pambrojtura do të fshihen dhe do të shfaqet gjendja e nënshkrimit dixhital.
+openpgp-partially-encrypted =
+  Vetëm një pjesë e këtij mesazhi qe nënshkruar në mënyrë dixhitale duke përdorur OpenPGP-në.
+  Pjesët e lexueshme të mesazhit që janë shfaqur tashmë, s’qenë të fshetëzuara.
+  Nëse klikoni mbi butonin e shfshehtëzimit, do të shfaqen pjesët e fshehtëzuara.
+openpgp-reminder-partial-display = Kujtues: Mesazhi i shfaqur më poshtë është vetëm një pjesë e mesazhit origjinal.
 openpgp-partial-verify-button = Verifikoje
 openpgp-partial-decrypt-button = Shfshehtëzoje
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -58,16 +58,44 @@ openpgp-key-man-view-menu =
   .label = Shihni
   .accesskey = S
 openpgp-key-man-generate-menu =
   .label = Prodhoje
   .accesskey = P
 openpgp-key-man-keyserver-menu =
   .label = Shërbyes kyçesh
   .accesskey = b
+openpgp-key-man-close =
+  .label = Mbylle
+openpgp-key-man-change-expiry =
+  .label = Ndryshoni Datën e Skadimit
+  .accesskey = S
+openpgp-key-man-key-more =
+  .label = Më tepër
+  .accesskey = M
+openpgp-key-man-user-id-label =
+  .label = Emër
+openpgp-key-man-fingerprint-label =
+  .label = Shenja gishtash
+openpgp-key-man-select-all =
+  .label = Përzgjidhi Krejt Kyçet
+  .accesskey = K
+openpgp-key-details-signatures-tab =
+  .label = Dëshmi
+openpgp-key-details-structure-tab =
+  .label = Strukturë
+openpgp-key-details-id-label =
+  .label = ID
+openpgp-key-details-key-type-label = Lloj
+openpgp-key-details-algorithm-label =
+  .label = Algoritëm
+openpgp-key-details-size-label =
+  .label = Madhësi
+openpgp-key-details-usage-label =
+  .label = Përdorim
 
 ## e2e encryption settings
 
 
 ## OpenPGP Key selection area
 
 
 ## Account settings export output