Bug 1415733 - Migrate the "Search" section of Preferences to the new Localization API, part 1
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 16 Mar 2018 15:17:11 +0100
changeset 1509 c905f51170fd2502da8567cc1ee0c5d487231858
parent 1507 ab2d4c349fc49762a44218dc6240b66f818381c6
child 1511 1ca761c471febe3260c46fac2a9287a2b090c3f9
push id712
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateFri, 16 Mar 2018 14:17:16 +0000
bugs1415733
Bug 1415733 - Migrate the "Search" section of Preferences to the new Localization API, part 1
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -269,8 +269,52 @@ browsing-search-on-start-typing =
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-proxy-title = Ndërmjetës Rrjeti
 network-proxy-connection-learn-more = Mësoni Më Tepër
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
+
+## Search Section
+
+search-bar-header = Shtyllë Kërkimesh
+search-bar-hidden =
+  .label = Përdoreni shtyllën e adresave për kërkime dhe lëvizje
+search-bar-shown =
+  .label = Shtoni te paneli shtyllë kërkimesh
+search-engine-default-header = Motor Parazgjedhje Kërkimesh
+search-engine-default-desc = Zgjidhni motorin parazgjedhje të kërkimeve që do të përdoret te shtylla e adresave dhe shtylla e kërkimeve.
+search-suggestions-option =
+  .label = Ofro këshillime kërkimesh
+  .accesskey = O
+search-show-suggestions-url-bar-option =
+  .label = Shfaq këshillime kërkimi te përfundimet për shtyllë vendesh
+  .accesskey = q
+# This string describes what the user will observe when the system
+# prioritizes search suggestions over browsing history in the results
+# that extend down from the address bar. In the original English string,
+# "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
+# (appearing before).
+search-show-suggestions-above-history-option =
+  .label = Shfaq te përfundimet në shtyllën e adresave sugjerime kërkimi përpara se historik shfletimi
+search-suggestions-cant-show = Këshillimet për kërkime nuk do të shfaqen te shtylla e vendndodhjeve, ngaqë { -brand-short-name }-in e keni formësuar të mos mbajë kurrë mend historikun e shfletimeve.
+search-one-click-header = Motorë kërkimesh me një klikim
+search-one-click-desc = Zgjidhni motorë alternativë kërkimesh që duket nën shtyllën e adresave dhe shtyllën e kërkimeve kur filloni të jepni një fjalëkyç.
+search-choose-engine-column =
+  .label = Motor Kërkimesh
+search-choose-keyword-column =
+  .label = Fjalëkyç
+search-restore-default =
+  .label = Rikthe Motorët Parazgjedhje të Kërkimeve
+  .accesskey = R
+search-remove-engine =
+  .label = Hiqe
+  .accesskey = H
+search-find-more-link = Gjeni më tepër motorë kërkimesh
+# This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
+# ('Duplicate' is an adjective)
+search-keyword-warning-title = Fjalëkyç i Përsëdytur
+# Variables:
+#  $name (String) - Name of a search engine.
+search-keyword-warning-engine = Keni zgjedhur një fjalëkyç që hëpërhë po përdoret nga "{ $name }". Ju lutemi, përzgjidhni një tjetër.
+search-keyword-warning-bookmark = Zgjodhët një fjalëkyç që hëpërhë po përdoret nga një faqerojtës. Ju lutemi, përzgjidhni një tjetër.