Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Thu, 08 Feb 2018 16:31:59 +0000
changeset 1344 bfb60976d2656c45c6db97a369aab4c339151d98
parent 1343 3a625a0b7142936b1675a35097cad222afdd0985
child 1345 c055184f897cf4feae5e8ec0df9b0841ca71dfeb
push id556
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 08 Feb 2018 16:32:02 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/branding/thunderbird/brand.dtd
mail/branding/thunderbird/brand.properties
mail/chrome/messenger/customizeToolbar.dtd
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/branding/thunderbird/brand.dtd
@@ -0,0 +1,9 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY brandShortName    "Thunderbird">
+<!ENTITY brandShorterName   "Thunderbird">
+<!ENTITY brandFullName     "Mozilla Thunderbird">
+<!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Logoja Mozilla Thunderbird dhe ajo Thunderbird
+                 janë shenja tregtare të Mozilla Foundation.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/branding/thunderbird/brand.properties
@@ -0,0 +1,7 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+brandShortName=Thunderbird
+brandShorterName=Thunderbird
+brandFullName=Mozilla Thunderbird
+vendorShortName=Mozilla
--- a/mail/chrome/messenger/customizeToolbar.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/customizeToolbar.dtd
@@ -1,13 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY dialog.title       "Përshtatni Panelin">
 <!ENTITY dialog.dimensions    "width: 92ch; height: 36em;">
+<!ENTITY instructions.description "Elementët mund t’i shtoni ose t’i hiqni duke i tërhequr për t’i vënë ose hequr nga panele.">
 <!ENTITY show.label        "Shfaq:">
 <!ENTITY iconsAndText.label    "Ikona dhe Tekst">
 <!ENTITY icons.label       "Ikona">
 <!ENTITY text.label        "Tekst">
 <!ENTITY useSmallIcons.label   "Përdor Ikona të Vogla">
 <!ENTITY restoreDefaultSet.label "Rikthe Grupin Parazgjedhje">
 <!ENTITY addNewToolbar.label   "Shtoni Panel të Ri">
+<!ENTITY saveChanges.label    "U bë">
+<!ENTITY undoChanges.label    "Zhbëji Ndryshimet">