Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 26 Aug 2020 08:54:54 +0000
changeset 2224 be0afeb3196c398842daca330e0c7426866f9895
parent 2223 0a75390dfe4169350cb7376551353b2b8dbaf23a
child 2225 20a2f82ffdf2675c21c43005b65c8addea868bdd
push id1290
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 26 Aug 2020 08:54:57 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -1,15 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 about-httpsonly-insecure-title = S’ka Lidhje të Sigurt
-
 # Variables:
 #  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
 about-httpsonly-insecure-explanation-unavailable = Po shfletoni nën Mënyrën HTTPS-Only, dhe s’ka një version të sigurt HTTPS të <em>{ $websiteUrl }</em>.
 about-httpsonly-insecure-explanation-reasons = Sipas shumicës së gjasave, sajti nuk mbulon HTTPS, por mund të jetë e mundur që një sulmues të jetë duke bllokuar versionin HTTPS.
 about-httpsonly-insecure-explanation-exception = Teksa rreziku ndaj sigurisë është i ulët, nëse vendosni ta vizitoni versionin HTTP të sajtit, s’duhet të jepni ndonjë të dhënë rezervat, bie fjala, fjalëkalime, email-e ose hollësi kartash krediti.
-
 about-httpsonly-button-make-exception = Pranoni Rrezikun dhe Vazhdoni te Sajti
-
+about-httpsonly-title = { -brand-short-name } Pikasi një Problem Potencial Sigurie
+# Variables:
+#  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
+about-httpsonly-explanation-unavailable = Po shfletoni nën Mënyrën Vetëm-HTTPS, dhe nuk ka një version HTTPS të sigurt të <em>{ $websiteUrl }</em>.
+about-httpsonly-explanation-question = Ç’mund të jetë duke e shkaktuar?
+about-httpsonly-explanation-nosupport = Sipas shumicës së gjasave, sajti thjesht nuk mbulon HTTPS-në.
+about-httpsonly-explanation-risk = Është gjithashtu e mundur që të jetë dora e një agresori. Nëse vendosni ta vizitoni sajtin, s’duhet të jepni ndonjë të dhënë rezervat, bie fjala, fjalëkalime, email-e ose hollësi kartash krediti.
+about-httpsonly-button-accept-and-continue = Pranoni Rrezikun dhe Vazhdoni
 about-httpsonly-button-go-back = Kthehu Mbrapsht
+about-httpsonly-link-learn-more = Mësoni Më Tepër…
--- a/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
@@ -29,8 +29,12 @@ experimental-features-web-api-link-prelo
   .label = API Web: <link rel="preload">
 # Do not translate "rel", "preload" or "link" here, as they are all HTML spec
 # values that do not get translated.
 experimental-features-web-api-link-preload-description = Atributi <a data-l10n-name="rel">rel</a> me vlerën <code>"preload"</code> në një element <a data-l10n-name="link">&lt;link&gt;</a> është menduar të ndihmojë të furnizohen përfitimeve funksionimi duke ju lejuar të shkarkoni burime herët në ciklin e jetës së faqes, duke siguruar pasjen e tyre më herët dhe më pak gjasa të bllokojnë vizatimin e faqes. Për më tepër hollësi, lexoni <a data-l10n-name="readmore">“Parangarkim lënde me <code>rel="preload"</code>”</a> ose shihni <a data-l10n-name="bugzilla">të metën</a>.
 # The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
 # by various online articles and is technical in nature.
 experimental-features-css-focus-visible =
   .label = CSS: Pseudo-class: :focus-visible
+# The title of the experiment should be kept in English as it may be referenced
+# by various online articles and is technical in nature.
+experimental-features-web-api-beforeinput =
+  .label = API Web: Akt beforeinput
--- a/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
@@ -1,43 +1,42 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 password-not-set =
   .value = (i pacaktuar)
-
 failed-pw-change = S’arrihet të ndryshohet Fjalëkalimi i Përgjithshëm.
 incorrect-pw = Nuk dhatë Fjalëkalimin e saktë të Përgjithshëm të tanishëm. Ju lutemi, riprovoni.
 pw-change-ok = Fjalëkalimi i Përgjithshëm u ndryshua me sukses.
-
 pw-empty-warning = Fjalëkalimet tuaj të ruajtur për web dhe email, të dhëna formularësh, dhe kyçe private nuk do të mbrohen më.
 pw-erased-ok = Keni fshirë Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm. { pw-empty-warning }
 pw-not-wanted = Kujdes! Keni vendosur të mos përdorni Fjalëkalim të Përgjithshëm. { pw-empty-warning }
-
 pw-change2empty-in-fips-mode = Gjendeni nën mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo të zbrazët.
-
-pw-change-success-title = Ndryshim i Suksesshëm i Fjalëkalimit
+failed-pp-change = S’arrihet të ndryshohet Fjalëkalimi i Përgjithshëm.
+incorrect-pp = S’dhatë Fjalëkalimin e saktë të Përgjithshëm të tanishëm. Ju lutemi, riprovoni.
+pp-change-ok = Fjalëkalimi i Përgjithshëm u ndryshua me sukses.
+pp-empty-warning = Fjalëkalimet dhe kyçet tuaj privatë të ruajtur s’do të mbrohen.
+pp-erased-ok = Keni fshirë Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm. { pp-empty-warning }
+pp-not-wanted = Kujdes! Keni vendosur të mos përdorni Fjalëkalim të Përgjithshëm. { pp-empty-warning }
+pp-change2empty-in-fips-mode = Aktualisht gjendeni nën mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo të zbrazët.
+pw-change-success-title = Ndryshimi i Fjalëkalimit Qe i Suksesshëm
 pw-change-failed-title = Ndryshimi i Fjalëkalimit Dështoi
 pw-remove-button =
   .label = Hiqe
-
 set-password =
   .title = Ndryshoni Fjalëkalimin e Përgjithshëm
-
 set-password-old-password = Fjalëkalimi i tanishëm:
 set-password-new-password = Jepni fjalëkalimin e ri:
 set-password-reenter-password = Rijepeni fjalëkalimin:
 set-password-meter = Matës cilësie fjalëkalimesh
 set-password-meter-loading = Po ngarkohet
 master-password-admin = Që të mund të ruhen fjalëkalime, përgjegjësi juaj kërkon që të keni doemos të caktuar një Fjalëkalim të Përgjithshëm.
 master-password-description = Fjalëkalimi i Përgjithshëm përdoret për të mbrojtur të dhëna me zarar, p.sh., fjalëkalime sajtesh. Nëse krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, do t'ju kërkohet ta jepni atë një herë për çdo sesion, sa herë që { -brand-short-name }-i merr të dhënat e ruajtura të mbrojtura me fjalëkalim.
 master-password-warning = Ju lutemi, sigurohuni që e mbani mend Fjalëkalimin e Përgjithshëm që caktuat. Nëse harroni Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm, nuk do të jeni më në gjendje të kini të dhëna të mbrojtura me të.
-
 remove-password =
   .title = Hiqeni Fjalëkalimin e Përgjithshëm
-
 remove-info =
   .value = Duhet të jepni fjalëkalimin tuaj të tanishëm për të vazhduar:
 remove-warning1 = Fjalëkalimi juaj i Përgjithshëm përdoret për të mbrojtur të dhëna të rezervuara si p.sh. fjalëkalime sajtesh.
 remove-warning2 = Nëse hiqni Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm, të dhënat tuaja nuk do të jenë të mbrojtura në rast komprometimi të kompjuterit tuaj.
 remove-password-old-password =
   .value = Fjalëkalimi i tanishëm: