Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Tue, 16 Jun 2020 08:11:08 +0000
changeset 2170 b5d1a0b022b6d1c2a614f336960177c8d972fa58
parent 2169 25523b0ec6c9b62d9befabdfdb9607e9436a994f
child 2171 9b4f2429e1e0286250bf26361bf75bb37cb56820
push id1236
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 16 Jun 2020 08:11:11 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/protections.ftl
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -3,16 +3,17 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
 appmenuitem-protection-report-title = Mbrojtje Privatësie
 appmenuitem-protection-report-tooltip =
   .tooltiptext = Shkoni te raporti juaj mbi privatësinë
+appmenuitem-protection-dashboard-title = Pult Mbrojtjesh
 appmenuitem-customize-mode =
   .label = Përshtateni…
 
 ## Zoom Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
   .label = Zmadhojeni
 appmenuitem-zoom-reduce =
@@ -21,8 +22,13 @@ appmenuitem-zoom-reduce =
 ## Firefox Account toolbar button and Sync panel in App menu.
 
 fxa-toolbar-sync-now =
   .label = Njëkohësohu Tani
 
 ## What's New panel in App menu.
 
 whatsnew-panel-header = Ç’ka të Re
+# Checkbox displayed at the bottom of the What's New panel, allowing users to
+# enable/disable What's New notifications.
+whatsnew-panel-footer-checkbox =
+  .label = Njoftomëni për veçori të reja
+  .accesskey = N
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -34,18 +34,22 @@ protection-report-header-details-custom = Si Shkallë Mbrojtjeje është caktuar një <b>Vetjake</b>
 protection-report-page-title = Mbrojtje Privatësie
 protection-report-content-title = Mbrojtje Privatësie
 etp-card-title = Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimi
 etp-card-content = Gjurmuesit ju ndjekin nëpër internet për të grumbulluar të dhëna rreth zakoneve dhe interesave tuaja të shfletimit. { -brand-short-name }-i bllokon mjaft prej këtyre gjurmuesve dhe programtheve të tjerë dashakeqë.
 protection-report-webpage-title = Pult Mbrojtjesh
 protection-report-page-content-title = Pult Mbrojtjesh
 # This message shows when all privacy protections are turned off, which is why we use the word "can", Firefox is able to protect your privacy, but it is currently not.
 protection-report-page-summary = { -brand-short-name }-i mund të mbrojë privatësinë tuaj në prapaskenë, teksa shfletoni. Kjo është një përmbledhje e personalizuar e këtyre mbrojtjeve, përfshi mjete për të marrë kontrollin e sigurisë tuaj internetore.
+# This message shows when at least some protections are turned on, we are more assertive compared to the message above, Firefox is actively protecting you.
+protection-report-page-summary-default = { -brand-short-name }-i mbron privatësinë tuaj në prapaskenë, teksa shfletoni. Kjo është një përmbledhje e personalizuar e këtyre mbrojtjeve, përfshi mjete për të marrë kontrollin e sigurisë tuaj internetore.
+protection-report-settings-link = Administroni rregullime tuajat të privatësisë dhe sigurisë
 etp-card-title-always = Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimi: Përherë On
 etp-card-title-custom-not-blocking = Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimi: OFF
+etp-card-content-description = { -brand-short-name }-i ndal automatikisht shoqëri t’ju ndjekin fshehtazi nëpër internet.
 protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = Krejt mbrojtjet janë të çaktivizuara. Duke administruar rregullimet tuaja për mbrojtje { -brand-short-name }, zgjidhni cilët gjurmues të bllokohen.
 protection-report-manage-protections = Administroni Rregullime
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Sot
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Një grafik që përmban numrin gjithsej sa herë është bllokuar çdo lloj gjurmuesi këtë javë.
 social-tab-title = Gjurmues Prej Mediash Shoqërore
@@ -113,16 +117,18 @@ lockwise-connected-device-status =
     [one] I lidhur me { $count } pajisje
    *[other] I lidhur me { $count } pajisje
   }
 monitor-title = Shihni për cenime të dhënash
 monitor-link = Si funksionon
 monitor-header-content-no-account = Kontrolloni me { -monitor-brand-name } që të shihni nëse keni qenë prekur nga një cenim i ditur të dhënash, dhe merrni sinjalizime mbi cenime të reja.
 monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } ju vë në dijeni, nëse të dhënat tuaja janë shfaqur te një cenim i ditur të dhënash.
 monitor-sign-up = Regjistrohuni për Sinjalizime rreth Cenimesh
+monitor-sign-up-link = Regjistrohuni për Sinjalizime rreth Cenimesh
+  .title = Regjistrohuni në { -monitor-brand-name } për sinjalizime rreth cenimesh
 auto-scan = Kontrolluar automatikisht sot
 monitor-emails-tooltip =
   .title = Shihni adresa email të mbikëqyrura në { -monitor-brand-short-name }
 monitor-breaches-tooltip =
   .title = Shihni cenime të ditur të dhënash në { -monitor-brand-short-name }
 monitor-passwords-tooltip =
   .title = Shihni fjalëkalime të ekspozuar në { -monitor-brand-short-name }
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
@@ -137,32 +143,74 @@ info-monitored-emails =
 # of known data breaches. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-known-breaches-found =
   { $count ->
     [one] Cenim i ditur të dhënash që ka ekspozuar të dhëna tuajat
    *[other] Cenime të ditur të dhënash që kanë ekspozuar të dhëna tuajat
   }
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of known data breaches that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
+# to your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-known-breaches-resolved =
+  { $count ->
+    [one] Cenim i ditur të dhënash, shënuar si i zgjidhur
+    *[other] Cenime të ditur të dhënash, shënuar si të zgjidhur
+  }
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of exposed passwords. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-exposed-passwords-found =
   { $count ->
     [one] Fjalëkalim i ekspozuar në krejt cenimet
    *[other] Fjalëkalime të ekspozuar në krejt cenimet
   }
 full-report-link = Shihni raportin e plotë te <a data-l10n-name="monitor-inline-link">{ -monitor-brand-name }</a>
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of saved logins which may have been exposed. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 password-warning =
   { $count ->
     [one] Një palë kredenciale të ruajtura hyrjesh mund të jenë ekspozuar në një cenim të dhënash.Për siguri më të mirë në internet, ndryshojeni këtë fjalëkalim. <a data-l10n-name="lockwise-link">Shihni Kredenciale Hyrjesh të Ruajtur</a>
    *[other] Palë kredencialesh të ruajtura hyrjesh mund të jenë ekspozuar në një cenim të dhënash.Për siguri më të mirë në internet, ndryshojeni këtë fjalëkalim. <a data-l10n-name="lockwise-link">Shihni Kredenciale Hyrjesh të Ruajtur</a>
   }
+# This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
+# of exposed passwords that are marked as resolved by the user. Don’t add $count
+# to your localization, because it would result in the number showing twice.
+info-exposed-passwords-resolved =
+  { $count ->
+    [one] Fjalëkalim i ekspozuar në cenime të pazgjidhur
+    *[other] Fjalëkalime të ekspozuar në cenime të pazgjidhur
+  }
+monitor-no-breaches-title = Lajme të mbara!
+monitor-no-breaches-description = S’keni cenime të ditura. Nëse kjo punë ndryshon, do t’jua bëjmë të ditur.
+monitor-view-report-link = Shiheni Raportin
+  .title = Zgjidhni cenime në { -monitor-brand-short-name }
+monitor-breaches-unresolved-title = Zgjidhni cenimet tuaja
+monitor-breaches-unresolved-description = Pasi të shqyrtoni hollësi cenimesh dhe ndërmerrni hapat për të mbrojtur të dhënat tuaja, mund t’u vini shenjë cenimeve si të zgjidhur.
+monitor-manage-breaches-link = Administroni Cenime
+  .title = Administroni cenime në { -monitor-brand-short-name }
+monitor-breaches-resolved-title = Ju lumtë! I keni zgjidhur krejt cenimet e ditura.
+monitor-breaches-resolved-description = Nëse email-i juaj shfaqet në ndonjë cenim të ri, do t’jua bëjmë të ditur.
+# Variables:
+# $numBreachesResolved (Number) - Number of breaches marked as resolved by the user on Monitor.
+# $numBreaches (Number) - Number of breaches in which a user's data was involved, detected by Monitor.
+monitor-partial-breaches-title =
+  { $numBreaches ->
+    *[other] { $numBreachesResolved } nga { $numBreaches } cenime gjithsej shënuar si të zgjidhura
+  }
+# Variables:
+# $percentageResolved (Number) - Percentage of breaches marked as resolved by a user on Monitor.
+monitor-partial-breaches-percentage = { $percentageResolved }% e plotësuar
+monitor-partial-breaches-motivation-title-start = Fillim i mbarë!
+monitor-partial-breaches-motivation-title-middle = Vazhdoni kështu!
+monitor-partial-breaches-motivation-title-end = Thuajse mbaruat! Vazhdoni kështu.
+monitor-partial-breaches-motivation-description = Zgjidhni pjesën e mbetur të cenimeve te { -monitor-brand-short-name }.
+monitor-resolve-breaches-link = Zgjidhni Cenime
+  .title = Zgjidhni cenime në { -monitor-brand-short-name }
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph