Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 08 Apr 2022 10:42:57 +0000
changeset 2559 b0b650135315128910e6773d2358f9ac987b4d8c
parent 2558 21b00733313184f7a58121994391dea018ddb34a
child 2560 a249cd7fb4b8c4e3ed9ca0b5b3c8cf07a77ac9ea
push id1592
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 08 Apr 2022 10:42:59 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -26,20 +26,24 @@ about-private-browsing-turn-on-vpn = Pro
 about-private-browsing-info-description-private-window = Dritare private: { -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private. Kjo nuk ju bën anonim.
 about-private-browsing-info-description-simplified = { -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private, por kjo nuk ju bën anonim.
 about-private-browsing-learn-more-link = Mësoni më tepër
 about-private-browsing-hide-activity = Fshihni veprimtarinë dhe vendndodhjen tuaj, kudo ku shfletoni
 about-private-browsing-get-privacy = Përfitoni mbrojtje të privatësisë, kudo ku shfletoni
 about-private-browsing-hide-activity-1 = Fshihni me { -mozilla-vpn-brand-name }-in veprimtari shfletimi dhe vendndodhje. Një klikim krijon një lidhje të sigurt, madje edhe në Wi-Fi publik.
 about-private-browsing-prominent-cta = Jini privat, me { -mozilla-vpn-brand-name }
 about-private-browsing-focus-promo-cta = Shkarko { -focus-brand-name }
+about-private-browsing-focus-promo-header = { -focus-brand-name }: Shfletim privat në lëvizje
+about-private-browsing-focus-promo-text = Aplikacioni ynë enkas për shfletim privat në celular spastron historikun dhe cookie-t tuaja çdo herë.
 
 ## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
 
 about-private-browsing-focus-promo-header-b = Merrni shfletim privat në telefonin tuaj
+about-private-browsing-focus-promo-text-b = Përdoreni { -focus-brand-name } për ato kërkime private që s’doni t’i shohë shfletuesi juaj kryesor për celular.
+about-private-browsing-focus-promo-header-c = Privatësi e një shkalle më sipër në celular
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #   $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } është motori juaj parazgjedhje i kërkimeve në Dritare Private
 about-private-browsing-search-banner-description =
     { PLATFORM() ->
         [windows] Që të përzgjidhni një tjetër motor kërkimesh, shkoni te <a data-l10n-name="link-options">Mundësitë</a>