getting ready
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Tue, 25 Nov 2008 02:15:46 +0200
changeset 89 ad91a69e244e31b6e9e23c321493ad4a0f280221
parent 88 fd9266578acdc9e4b6e7ddfb265324f129c75ec1
child 92 32cce5d8a7aa809d547d16fb0d12c5e235219a0d
push id89
push userbesnik@programeshqip.org
push dateTue, 25 Nov 2008 00:11:14 +0000
getting ready
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -680,8 +680,10 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac.modifiers    "accel">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label      "Fshihi të Tjerat">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "F">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.modifiers  "accel,alt">
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label        "Shfaqi të Tëra">
 
 <!ENTITY folderContextSubscribe.label "Pajtohuni…">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "p">
+
+<!ENTITY more.label "më tepër">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -317,8 +317,10 @@ emptyJunkMessage=Jeni i sigurt se doni të fshihen përgjithmonë tërë mesazhet dhe nëndosjet te dosja Hedhurina?
 emptyJunkDontAsk=Mos më pyet sërish.
 emptyTrashTitle=Ripohojeni
 emptyTrashMessage=Jeni i sigurt se doni të fshihen përgjithmonë tërë mesazhet dhe nëndosjet te dosja Hedhurina?
 emptyTrashDontAsk=Mos më pyet sërish.
 
 # junkCommands.js
 junkAnalysisPercentComplete=Junk analysis %S complete
 processingJunkMessages=Processing Junk Messages
+
+headerFieldYou=Ju