Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox THUNDERBIRD_60_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_60_0b1_BUILD2 THUNDERBIRD_60_0b1_BUILD3 THUNDERBIRD_60_0b1_BUILD4 THUNDERBIRD_60_0b1_BUILD5 THUNDERBIRD_60_0b1_BUILD6 THUNDERBIRD_60_0b1_RELEASE THUNDERBIRD_60_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_60_0b2_RELEASE
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 14 Mar 2018 10:33:02 +0000
changeset 1507 ab2d4c349fc49762a44218dc6240b66f818381c6
parent 1506 21cf7d074edad844c63f1e643d53831c9bf33b8c
child 1508 3c66060b6298104091ca73761d97af54ec872acf
child 1509 c905f51170fd2502da8567cc1ee0c5d487231858
child 1510 eb62f2046f6556b3555ab5c9b42884de1bff77d4
child 1514 bd264e50a32adc5b4b43bca33116ec1e980e8dfd
child 1515 6eba19de3856a59f44df96504bb58945f718f263
child 1519 4b97a0781a1f2eca93a607129af30694b38df004
child 1523 7b6122c44c747f141d1c011395f1a6f578c6e84c
child 1528 404a22bdf81a4ea00c6de3dad83440b83dc57908
push id710
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Mar 2018 10:33:05 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/chrome/browser/browser.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -96,16 +96,17 @@ webextPerms.optionalPermsDeny.label=Mos 
 webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=M
 
 webextPerms.description.bookmarks=Të lexojë dhe ndryshojë faqerojtës
 webextPerms.description.browserSettings=Të lexojë dhe ndryshojë rregullime shfletuesi
 webextPerms.description.browsingData=Të fshijë historikun e shfletimeve së fundi, cookies, dhe të dhënat përkatëse
 webextPerms.description.clipboardRead=Të marrë të dhëna nga e papastra
 webextPerms.description.clipboardWrite=Të fusë të dhëna në të papastër
 webextPerms.description.devtools=Të zgjerojë mjetet e zhvilluesit për hyrje në të dhënat tuaja në skeda të hapura
+webextPerms.description.dns=Të hyjë në të dhëna adresash IP dhe strehëemrash
 webextPerms.description.downloads=Të shkarkojë kartela dhe të lexojë dhe ndryshojë historikun e shkarkimeve të shfletuesit
 webextPerms.description.downloads.open=Të hapë kartela të shkarkuara në kompjuterin tuaj
 webextPerms.description.find=Të lexojë tekstin e krejt skedave të hapura
 webextPerms.description.geolocation=Të hyjë në të dhëna mbi vendndodhjen tuaj
 webextPerms.description.history=Të hyjë në historik shfletimesh
 webextPerms.description.management=Të mbikëqyrë përdorimin e zgjerimeve dhe administrojë tema
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
 # %S will be replaced with the name of the application
@@ -444,16 +445,17 @@ reloadButton.tooltip=Ringarkoni faqen e 
 # %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
 stopButton.tooltip=Ndalni ngarkimin e kësaj faqeje (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
 urlbar-zoom-button.tooltip=Zeroni shkallën e zoom-it (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
+reader-mode-button.tooltip=Hapni/mbyllni pamjen Lexues (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (urlbar.placeholder):
 # %S is the name of the user's current search engine
 urlbar.placeholder=Bëni kërkim me %S ose jepni adresë
 # LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.onboarding):
 # %S is the name of the user's current search engine
 urlbarSearchTip.onboarding=Shtypni më pak, gjeni më shumë: Kërkoni me %S drejt e nga shtylla juaj e adresave.
 # LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage):
 # %S is the name of the user's current search engine
@@ -528,17 +530,24 @@ webauthn.registerPrompt=%S dëshiron të regjistrojë një llogari me një nga mekanizmat tuaj të sigurisë. Mund të lidhni dhe autorizoni një tani, ose ta anuloni.
 # The website is asking for extended information about your
 # hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
 # this is safe if you only use one account at this website. If you have
 # multiple accounts at this website, and you use the same hardware
 # authenticator, then the website could link those accounts together.
 # And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
 # Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
 # for different accounts on this website.
+webauthn.registerDirectPrompt=%1$S po kërkon të dhëna të zgjeruara rreth mirëfilltësuesit tuaj, çka mund të prekë privatësinë tuaj.\n\n%2$S mund ta anonimizojë këtë për ju, por sajti mund ta hedhë poshtë këtë mirëfilltësues. Në u hedhtë poshtë, mund të riprovoni.
 # LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt): %S is hostname
+webauthn.signPrompt=%S dëshiron të bëjë mirëfilltësimin tuaj duke përdorur një mekanizëm të regjistruar sigurie. Mund të lidhni dhe autorizoni një tani, ose ta anuloni.
+webauthn.cancel=Anuloje
+webauthn.cancel.accesskey=A
+webauthn.proceed=Vazhdo
+webauthn.proceed.accesskey=V
+webauthn.anonymize=Anonimizoje sido qoftë
 
 # Spoof Accept-Language prompt
 privacy.spoof_english=Kalimi në Anglisht si gjuhë e juaja për rregullimet do t’jua bëjë më të vështirë të identifikoni dhe thelloni privatësinë tuaj. Doni të kërkohen versionet në anglisht për faqet web?
 
 identity.identified.verifier=Vërtetuar nga: %S
 identity.identified.verified_by_you=Keni shtuar përjashtim sigurie për këtë sajt
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -349,9 +349,15 @@ ModuleSourceMalformed=URI e burimit të modulit është e keqformuar: “%S”.
 ScriptSourceNotAllowed=URI i burimit <script> nuk lejohet në këtë dokument: “%S”.
 ModuleSourceNotAllowed=Në këtë dokument nuk lejohet URI burimi moduli: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=Sipas sintaksës për “%2$S”, vlera e vetisë keyframe “%1$S” është e pavlefshme.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=Dështoi në lexim të dhënash prej ReadableStream: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler".
 RegisterProtocolHandlerInsecureWarning=Përdorimi i registerProtocolHandler për lidhje të pasigurta do të hiqet në versionin 62.
+MixedDisplayObjectSubrequestWarning=Aftësia për ngarkim lënde të pasigurt brenda një shtojce që shfrytëzon një lidhje të sigurt do të hiqet.
+MotionEventWarning=Përdorimi i ndijuesit të lëvizjeve është nxjerrë nga përdorimi.
+OrientationEventWarning=Përdorimi i ndijuesit të drejtimeve është nxjerrë nga përdorimi.
+ProximityEventWarning=Përdorimi i ndijuesit të afërsisë është nxjerrë nga përdorimi.
+AmbientLightEventWarning=Përdorimi i ndijuesit të ndriçimit të mjedisit është nxjerrë nga përdorimi.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
+IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=Dhënia e atributit ‘storage’ në mundësi për indexedDB.open është nxjerrë nga përdorimi dhe së shpejti do të hiqet. Në vend të tij, për të patur depozitim të përhershëm, përdorni navigator.storage.persist().