Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 21 Aug 2020 10:53:57 +0000
changeset 2220 a2a3826c67984255c91c865e03708dfb313376a6
parent 2219 ee7c03cac8ee3a4dc82cee927f4952394fda73f1
child 2221 c56958d906897e265ed338a1263b308c9d890f5f
push id1286
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 21 Aug 2020 10:54:00 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -152,25 +152,35 @@ openpgp-key-man-select-all =
   .label = Përzgjidhi Krejt Kyçet
   .accesskey = K
 openpgp-key-man-empty-tree-tooltip =
   .label = Jepni terma kërkimi në kutinë më sipër
 openpgp-key-man-nothing-found-tooltip =
   .label = S’ka kyçe që përputhen me termat tuaja të kërkimit
 openpgp-key-man-please-wait-tooltip =
   .label = Ju lutemi, prisni deri sa kyçet të fillojnë të ngarkohen…
+openpgp-key-man-filter-label =
+  .placeholder = Kërkoni për kyçe
+openpgp-key-man-select-all-key =
+  .key = K
+openpgp-key-man-key-details-key =
+  .key = H
 openpgp-key-details-title =
   .title = Veti Kyçi
 openpgp-key-details-signatures-tab =
   .label = Dëshmi
 openpgp-key-details-structure-tab =
   .label = Strukturë
+openpgp-key-details-uid-certified-col =
+  .label = ID Përdoruesi / Certifikuar nga
 openpgp-key-details-id-label =
   .label = ID
 openpgp-key-details-key-type-label = Lloj
+openpgp-key-details-key-part-label =
+  .label = Pjesë Kyçi
 openpgp-key-details-algorithm-label =
   .label = Algoritëm
 openpgp-key-details-size-label =
   .label = Madhësi
 openpgp-key-details-created-label =
   .label = Krijuar më
 openpgp-key-details-created-header = Krijuar më
 openpgp-key-details-expiry-label =
@@ -179,16 +189,24 @@ openpgp-key-details-expiry-header = Skadon më
 openpgp-key-details-usage-label =
   .label = Përdorim
 openpgp-key-details-fingerprint-label = Shenja gishtash
 openpgp-key-details-sel-action =
   .label = Përzgjidhni veprim…
   .accesskey = P
 openpgp-card-details-close-window-label =
   .buttonlabelaccept = Mbylle
+openpgp-acceptance-label =
+  .label = Pranimi Juaj
+openpgp-acceptance-rejected-label =
+  .label = Jo, hidhe poshtë këtë kyç.
+openpgp-acceptance-undecided-label =
+  .label = Ende jo, ndoshta më vonë.
+openpgp-acceptance-unverified-label =
+  .label = Po, por s’e kam verifikuar që është kyçi i saktë.
 openpgp-copy-cmd-label =
   .label = Kopjoje
 
 ## e2e encryption settings
 
 openpgp-add-key-button =
   .label = Shtoni Kyç…
   .accesskey = S