Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox THUNDERBIRD_58_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_58_0b1_BUILD2 THUNDERBIRD_58_0b1_BUILD3 THUNDERBIRD_58_0b1_RELEASE THUNDERBIRD_58_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_58_0b2_RELEASE THUNDERBIRD_58_0b3_BUILD1 THUNDERBIRD_58_0b3_RELEASE THUNDERBIRD_59_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_59_0b1_BUILD2 THUNDERBIRD_59_0b1_RELEASE
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 05 Nov 2017 11:11:38 +0000
changeset 1246 961b53fb07cd160147336ada04b6df51f0914790
parent 1245 de1e5546f4e3f8de6ca1dc604ffcb6795ec7ed59
child 1247 aa4e0c3013bcc2eb18f57b648ad30a283de1bd6e
child 1280 3c312b5c4e7cf0615461fdcdfa1c6dea1b6a1720
child 1291 8dc9c8e81f34148d952f3b03f0bdf74c688a8ee4
child 1292 02316596de822f06169fa96535452ac809117821
child 1308 4897acf7c294738a2dd4ab9140d4aeba9eb60c1d
child 1336 67610cb02a158fdab1b521195ded684e80fc258c
child 1338 5db9468395c09d4cbfa548fe8f28a76c7302fdbb
child 1352 242f975abce9e42be981010d16dccd91b11d6c45
push id458
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 05 Nov 2017 11:11:41 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
--- a/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
+++ b/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
@@ -107,11 +107,17 @@ province = Provincë
 state = Shtet
 postalCode = Kod Postar
 zip = Kod ZIP
 country = Vend ose Rajon
 tel = Telefon
 email = Email
 cancelBtnLabel = Anuloje
 saveBtnLabel = Ruaje
+countryWarningMessage = Vetëplotësimi i Formularëve hëpërhë është i vlefshëm vetëm për adresa në ShBA
 
 # LOCALIZATION NOTE (addNewCreditCardTitle, editCreditCardTitle): The dialog title for creating or editing
 # credit cards in browser preferences.
+addNewCreditCardTitle = Shtoni Kartë të Re Krediti
+editCreditCardTitle = Përpunoni Kartë Krediti
+cardNumber = Numër Karte
+nameOnCard = Emër në Kartë
+cardExpires = Skadon më
--- a/toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/mozilla.dtd
@@ -1,10 +1,15 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
    - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
    - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY mozilla.title.11.14
 'Libri i Mozilla-s, 11:14'>
 
+<!ENTITY mozilla.quote.11.14
+'Dragoi veshi <em>petka të reja</em> dhe u mor me mësime mbi punët e <em>Kohës</em>, <em>Hapësirës</em>, <em>Dritës</em> dhe <em>Rrjedhave</em> të energjisë nëpër Gjithësi. Prej atyre mësime, 
+farkëtoi struktura të reja prej <em>metalit të ndryshkur</em> dhe shpalli lavdinë e tyre .
+Dhe ndjekësit e Dragoit i kaploi gëzimi, tek gjetën në këto <em>mësime</em> qëllimin e ringjallur. 
+And the Beast’s followers rejoiced, finding renewed purpose in these <em>teachings</em>.'>
 
 <!ENTITY mozilla.from.11.14
 'nga <strong>Libri i Mozilla-s,</strong> 11:14'>