update FIREFOX_4_0b7_BUILD1 FIREFOX_4_0b7_RELEASE FIREFOX_4_0b8_BUILD1 FIREFOX_4_0b8_RELEASE
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 20 Oct 2010 17:23:34 +0300
changeset 328 bc8e37b8d07607763ac65abf569721cfb5972c0b
parent 327 4a9ae2be4ea63551b527228af169574dbac3451f
child 329 75b8d05adcfad7de981394bd4d0b16f31e5efcb3
child 333 c321775697717ddaa65647ce033b2abad4a668af
child 347 ca95b36ec28a1bc66d7a773591e747902dfcaa98
push id298
push userbesnik@programeshqip.org
push dateWed, 20 Oct 2010 14:22:50 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -358,18 +358,16 @@
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "T">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.label "Fshihi Panelet">
 <!ENTITY fullScreenAutohide.accesskey "H">
 <!ENTITY fullScreenExit.label "Dil nga Mënyra Tërë Ekrani">
 <!ENTITY fullScreenExit.accesskey "T">
 <!ENTITY editBookmark.cancel.label          "Anuloje">
 <!ENTITY editBookmark.removeBookmark.accessKey    "H">
 
-
-<!ENTITY backForwardMenu.tooltip   "Faqe së fundmi">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Shfaq më tepër faqerojtësa">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Kopjo Vendndodhje Videoje">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "k">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Kopjo Vendndodhje Audioje">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "k">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -176,8 +176,13 @@
 <!ENTITY addon.includeUpdate.label      "Përfshije në Përditësim">
 <!ENTITY addon.updateAvailable.label     "Ka të passhëm një përditësim">
 <!ENTITY addon.checkingForUpdates.label    "Po kontrollohet për përditësime…">
 <!ENTITY addon.releaseNotes.label       "Shënime Versioni:">
 <!ENTITY addon.loadingReleaseNotes.label   "Po ngarkohet…">
 <!ENTITY addon.errorLoadingReleaseNotes.label "Na ndjeni, por pati një gabim gjatë ngarkimit të shënimeve të versionit.">
 
 <!ENTITY addon.createdBy.label        "Nga ">
+
+<!ENTITY eula.title              "Marrëveshje Lejeje Përdoruesi të Thjeshtë (EULA)">
+<!ENTITY eula.width              "560px">
+<!ENTITY eula.height             "400px">
+<!ENTITY eula.accept             "Pranoje dhe Instaloje…">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -101,8 +101,10 @@ notification.downloadError=Pati një gabim gjatë shkarkimit të %1$S.
 notification.downloadError.retry=Riprovoni
 notification.downloadError.retry.tooltip=Provoni ta shkarkoni këtë shtesë sërish
 #LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name. Not yet implemented - see https://bug593535.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=475403
 notification.installError=Pati një gabim gjatë instalimit të %1$S.
 notification.installError.retry=Riprovoni
 notification.installError.retry.tooltip=Provoni ta shkarkoni dhe instaloni këtë shtesë sërish
 #LOCALIZATION NOTE (showAllSearchResults) #1 is the total number of search results
 showAllSearchResults=Shihni një përfundim;Shihni krejt #1 përfundimet
+
+eulaHeader=%S kërkon që të pranoni Marrëveshjen vijuese të Lejes për Përdorues të Thjeshtë përpara se të ecë më tej instalimi: