update FIREFOX_4_0b11_BUILD1 FIREFOX_4_0b11_BUILD2 FIREFOX_4_0b11_BUILD3 FIREFOX_4_0b11_RELEASE FIREFOX_4_0b12_BUILD1 FIREFOX_4_0b12_RELEASE
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 31 Jan 2011 22:51:39 +0200
changeset 375 5d369322c9b715f80b96549cefde327091e5b5f7
parent 374 57201eb02c61b711052c7c90dbfc4e8425b92d34
child 376 7ed911cff058a4f957adacea88ad0d6a8f2e5a33
child 388 d07aeda92b4d6c5dd0aea19f2681fd941e0b91ee
child 392 295f238bbceb5d89411d5054faac06332180d3a7
push id337
push userbesnik@programeshqip.org
push dateMon, 31 Jan 2011 20:47:29 +0000
update
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -1,94 +1,108 @@
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "h">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Kontrollo përherë gjatë nisjes për të parë në është &brandShortName;-i shfletuesi parazgjedhje"><!--XXX-->
-<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey   "S">
-<!ENTITY blockAutoRefresh.label     "Sinjalizomë kur &quot;site&quot;-e web përpiqen të ridrejtojnë apo ringarkojnë faqen">
-<!ENTITY checkNow.accesskey       "T">
-<!ENTITY checkNow.label         "Kontrollo Tani">
-<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "T">    
-<!ENTITY clearCacheNow.label       "Pastroje Tani">
-<!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Anashkalo administrimin e vetvetishëm të fshehtinës">
-<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "O">
-<!ENTITY systemDefaults.label      "Parazgjedhje Sistemi">
-<!ENTITY verify2.accesskey        "V">
-<!ENTITY verify2.label          "Vleftësim">
-
-<!-- Note: due to bug 143065, the only remaining accesskeys available to be used
-   in the Advanced pane are: "b", "i", "j", "q", "z" -->
+<!-- Note: each tab panel must contain unique accesskeys -->
 
 <!ENTITY generalTab.label        "Të përgjithshme">
+
 <!ENTITY accessibility.label       "Hyrshmëri">
+
 <!ENTITY useCursorNavigation.label    "Përdor përherë taste kursori për lundrim brenda faqesh">
 <!ENTITY useCursorNavigation.accesskey  "P">
 <!ENTITY searchStartTyping.label     "Kërko për tekst kur filloj të shtyp">
 <!ENTITY searchStartTyping.accesskey   "K">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.label     "Sinjalizomë kur &quot;site&quot;-e web përpiqen të ridrejtojnë apo ringarkojnë faqen">
+<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey   "S">
+
 <!ENTITY browsing.label         "Shfletim">
+
 <!ENTITY useAutoScroll.label       "Përdor vetërrëshqitje">
 <!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "v">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Përdor rrëshqitje të butë">
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "q">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Kur mundet, përdor përshpejtim hardware">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "d">
+<!ENTITY checkSpelling.label       "Kontrollomë drejtshkrimin ndërkohë që shkruaj">
+<!ENTITY checkSpelling.accesskey     "o">
+<!ENTITY doNotTrack.label        "Thuaju &quot;site&quot;-eve web që nuk dua të më gjurmojnë">
+<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "u">
+
+<!ENTITY systemDefaults.label      "Parazgjedhje Sistemi">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Kontrollo përherë gjatë nisjes për të parë në është &brandShortName;-i shfletuesi parazgjedhje"><!--XXX-->
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "h">
+<!ENTITY checkNow.label         "Kontrollo Tani">
+<!ENTITY checkNow.accesskey       "T">
+<!ENTITY submitCrashes.label       "Parashtro njoftime vithisjesh">
+<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "a">
+
 <!ENTITY networkTab.label        "Rrjet">
+
 <!ENTITY connection.label        "Lidhje">
+
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Formësoni mënyrën se si &brandShortName;-i lidhet në Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Rregullime…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "R">
-<!ENTITY updateTab.label         "Përditësim">
-<!ENTITY autoCheck.label         "Kontrollo vetvetiu për përditësime për:">
-<!ENTITY enableAppUpdate.label      "&brandShortName;-in">
-<!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "F">
-<!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Motorë Kërkimi">
-<!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "M">
-<!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Kur gjenden përditësime të &brandShortName;-it:">
-<!ENTITY askMe.label           "Pyetmë se çfarë dua të bëj">
-<!ENTITY askMe.accesskey         "P">
-<!ENTITY modeAutomatic.label       "Shkarko dhe instalo përditësimet vetvetiu">
-<!ENTITY modeAutomatic.accesskey     "k">
-<!ENTITY updateHistory.label       "Shfaq Historik Përditësimesh">
-<!ENTITY updateHistory.accesskey     "H">
-<!ENTITY encryptionTab.label       "Kodim">
-<!ENTITY protocols.label         "Protokolle">
-<!ENTITY useSSL3.label          "Përdor SSL 3.0">
-<!ENTITY useSSL3.accesskey        "3">
-<!ENTITY useTLS1.label          "Përdor TLS 1.0">
-<!ENTITY useTLS1.accesskey        "1">
-<!ENTITY certificates.label       "Dëshmi">
-<!ENTITY certs.auto           "Përzgjidh një vetvetiu">
-<!ENTITY certs.auto.accesskey      "z">
-<!ENTITY certs.ask            "Pyetmë përherë">
-<!ENTITY certs.ask.accesskey       "y">
-<!ENTITY viewCerts.label         "Shihni Dëshmitë">
-<!ENTITY viewCerts.accesskey       "S">
-<!ENTITY viewCRLs.label         "Lista Shfuqizimesh">
-<!ENTITY viewCRLs.accesskey       "L">
-<!ENTITY viewSecurityDevices.label    "Pajisje Sigurie">
-<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "P">
-<!ENTITY checkSpelling.label       "Kontrollomë drejtshkrimin ndërkohë që shkruaj">
-<!ENTITY checkSpelling.accesskey     "o">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Shtojca">
-<!ENTITY enableAddonsUpdate2.accesskey  "S">
-<!ENTITY modeAutoAddonWarn.label     "Sinjalizomë nëse kështu do të çaktivizohej ndonjë nga shtesat e mia">
-<!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey   "Z">
-<!ENTITY certSelection.description    "Kur një shërbyes kërkon dëshminë time vetjake:">
-<!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Hiqi të dhënat &quot;offline&quot;">
-<!ENTITY offlineAppsList.height     "7em">
-<!ENTITY offlineAppsList.label      "&quot;Site&quot;-et web vijues kanë të dhëna të instaluara për përdorim &quot;offline&quot;:">
-<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "H">
-<!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Hiqeni…">
+
 <!ENTITY offlineStorage.label      "Depozitim &quot;Offline&quot;">
-<!ENTITY offlineNotify.label       "Bëma të ditur kur një &apos;site&apos; web kërkon të depozitojë të dhëna për përdorim &apos;offline&apos;">
-<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "B">
-<!ENTITY offlineNotifyExceptions.label  "Përjashtime…">
-<!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "p">
-<!ENTITY submitCrashes.label       "Parashtro njoftime vithisjesh">
-<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "a">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &limitCacheSizeBefore.label [textbox for cache size in MB] &limitCacheSizeAfter.label;
 -->
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Kufizoje fshehtinën në">
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.accesskey "K">
 <!ENTITY limitCacheSizeAfter.label    "MB hapësirë">
+<!ENTITY clearCacheNow.label       "Pastroje Tani">
+<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "T">    
+<!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Anashkalo administrimin e vetvetishëm të fshehtinës">
+<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "O">
+
+<!ENTITY updateTab.label         "Përditësim">
+
+<!ENTITY autoCheck.label         "Kontrollo vetvetiu për përditësime për:">
+<!ENTITY enableAppUpdate.label      "&brandShortName;-in">
+<!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "F">
+<!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Shtojca">
+<!ENTITY enableAddonsUpdate2.accesskey  "S">
+<!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Motorë Kërkimi">
+<!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "M">
+<!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Kur gjenden përditësime të &brandShortName;-it:">
+<!ENTITY askMe.label           "Pyetmë se çfarë dua të bëj">
+<!ENTITY askMe.accesskey         "P">
+<!ENTITY modeAutomatic.label       "Shkarko dhe instalo përditësimet vetvetiu">
+<!ENTITY modeAutomatic.accesskey     "k">
+<!ENTITY modeAutoAddonWarn.label     "Sinjalizomë nëse kështu do të çaktivizohej ndonjë nga shtesat e mia">
+<!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey   "Z">
+<!ENTITY updateHistory.label       "Shfaq Historik Përditësimesh">
+<!ENTITY updateHistory.accesskey     "H">
+
+<!ENTITY offlineNotify.label       "Bëma të ditur kur një &quot;site&quot; web kërkon të depozitojë të dhëna për përdorim &quot;offline&quot;">
+<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "B">
+<!ENTITY offlineNotifyExceptions.label  "Përjashtime…">
+<!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "P">
+
+<!ENTITY offlineAppsList.label      "&quot;Site&quot;-et web vijues kanë të dhëna të instaluara për përdorim &quot;offline&quot;:">
+<!ENTITY offlineAppsList.height     "7em">
+<!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Hiqeni…">
+<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "H">
+<!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Hiqi të dhënat &quot;offline&quot;">
+
+<!ENTITY encryptionTab.label       "Kodim">
+<!ENTITY protocols.label         "Protokolle">
+<!ENTITY useSSL3.label          "Përdor SSL 3.0">
+<!ENTITY useSSL3.accesskey        "3">
+<!ENTITY useTLS1.label          "Përdor TLS 1.0">
+<!ENTITY useTLS1.accesskey        "1">
+<!ENTITY certificates.label       "Dëshmi">
+<!ENTITY certSelection.description    "Kur një shërbyes kërkon dëshminë time vetjake:">
+<!ENTITY certs.auto           "Përzgjidh një vetvetiu">
+<!ENTITY certs.auto.accesskey      "z">
+<!ENTITY certs.ask            "Pyetmë përherë">
+<!ENTITY certs.ask.accesskey       "y">
+<!ENTITY viewCerts.label         "Shihni Dëshmitë">
+<!ENTITY viewCerts.accesskey       "S">
+<!ENTITY viewCRLs.label         "Lista Shfuqizimesh">
+<!ENTITY viewCRLs.accesskey       "L">
+<!ENTITY verify2.label          "Vleftësim">
+<!ENTITY verify2.accesskey        "V">
+<!ENTITY viewSecurityDevices.label    "Pajisje Sigurie">
+<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "P">