update FENNEC_4_0b4_BUILD1 FENNEC_4_0b4_RELEASE FENNEC_4_0b5_BUILD1 FENNEC_4_0b5_BUILD2 FENNEC_4_0b5_BUILD3 FENNEC_4_0b5_RELEASE FIREFOX_4_0b10_BUILD1 FIREFOX_4_0b10_RELEASE FIREFOX_4_0b9_BUILD1 FIREFOX_4_0b9_RELEASE
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sat, 25 Dec 2010 11:47:25 +0200
changeset 358 92ac51fe2d01ae32f3e191338a603fa8aba35578
parent 357 5192981d9c4f4870eb5965103392837c30b13c6e
child 359 af025a0103bd44002260de7f0e10211c48f1fe78
child 360 11ef9d99570068acd938622b78f0200d62a7e249
child 364 57d3aa5c21e725e203ccd1d38f90bc872fb7ce67
child 366 d0fdc0e76989cf0167b6e6e78a174799c430d105
child 382 6afce869c22a6ee946bde9b4f3b18d3e7c22acf2
push id323
push userbesnik@programeshqip.org
push dateSat, 25 Dec 2010 09:44:26 +0000
update
browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd~
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mobile/chrome/browser.properties
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
--- a/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY window.width            "36em">
 
 <!ENTITY   cookiesonsystem.label     "Në kompjuterin tuaj janë depozituar &quot;cookie&quot;-t vijuese:">
 <!ENTITY   cookiename.label        "Emër &quot;Cookie&quot;">
 <!ENTITY   cookiedomain.label       "&quot;Site&quot;"> 
-<!ENTITY   button.removecookie.label   "Hiqe &quot;Cookie&quot;"-n>
-<!ENTITY   button.removecookies.label   "Hiqi &quot;Cookies&quot;">
+<!ENTITY   button.removecookie.label   "Hiqe &quot;Cookie&quot;-n">
+<!ENTITY   button.removecookies.label   "Hiqi &quot;Cookies&quot;-t">
 <!ENTITY   button.removecookie.accesskey "H">
 <!ENTITY   button.removeallcookies.label "Hiqi Tërë &quot;Cookie&quot;-t">
 <!ENTITY   button.removeallcookies.accesskey "T">
 
 <!ENTITY   props.name.label        "Emër:">
 <!ENTITY   props.value.label       "Përmbajtje:">
 <!ENTITY   props.domain.label       "Strehë:">
 <!ENTITY   props.path.label        "Shteg:">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd~
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-<!ENTITY window.width            "36em">
-
-<!ENTITY   cookiesonsystem.label     "Në kompjuterin tuaj janë depozituar &quot;cookie&quot;-t vijuese:">
-<!ENTITY   cookiename.label        "Emër &quot;Cookie&quot;">
-<!ENTITY   cookiedomain.label       "&quot;Site&quot;"> 
-<!ENTITY   button.removecookie.label   "Hiq &quot;Cookie&quot;">
-<!ENTITY   button.removecookies.label   "Hiq &quot;Cookies&quot;">
-<!ENTITY   button.removecookie.accesskey "H">
-<!ENTITY   button.removeallcookies.label "Hiq Tërë &quot;Cookie&quot;-t">
-<!ENTITY   button.removeallcookies.accesskey "T">
-
-<!ENTITY   props.name.label        "Emër:">
-<!ENTITY   props.value.label       "Përmbajtje:">
-<!ENTITY   props.domain.label       "Strehë:">
-<!ENTITY   props.path.label        "Shteg:">
-<!ENTITY   props.secure.label       "Dërgo Për:">
-<!ENTITY   props.expires.label      "Skadon:">
-
-<!ENTITY   window.title          "&quot;Cookie&quot;">
-<!ENTITY   windowClose.key        "w">
-<!ENTITY   focusSearch1.key        "f">
-<!ENTITY   focusSearch2.key        "k">
-
-<!ENTITY   filter.label          "Kërko:">
-<!ENTITY   filter.accesskey        "K">
-
-<!ENTITY   button.close.label       "Mbylle">
-<!ENTITY   button.close.accesskey     "M">
-
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -1,23 +1,66 @@
-emptyAttachment=Kjo bashkangjitet duket bosh.\nJu lutem, pyesni personin që jua dërgoi.\n"Firewall"-et ose programet antivirus të shoqërisë shpesh mund t'i shkatërrojnë bashkangjitjet.
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is mozilla.org code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Netscape Communications Corporation.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#  Seth Spitzer <sspitzer@netscape.com>
+#  Lorenzo Colitti <lorenzo@colitti.com>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+# The following are used by the messenger application
+#
 removeAccount=Fshini Llogari…
 newFolderMenuItem=Dosje…
 newSubfolderMenuItem=Nëndosje…
 newFolder=Dosje e Re…
 newSubfolder=Nëndosje e Re…
+markFolderRead=Shënoje Dosjen Si të Lexuar;Shënoji Dosjet Si të Lexuara
+markNewsgroupRead=Shënoje Grupin e Lajmeve Si të Lexuar;Shënoji Grupet e Lajmeve Si të Lexuar
 folderProperties=Veti Dosjeje
 newTag=Etiketë e Re…
 getNextNMessages=Merr %S Mesazhet e Rinj Pasues
 advanceNextPrompt=Të shkohet më tej tek mesazhi pasues i palexuar në %S?
 titleNewsPreHost=te
-replyToSender=Përgjigjju Dërguesit
+replyToSender=Përgjigjiu Dërguesit
 reply=Përgjigju
 EMLFiles=Kartela Poste
 OpenEMLFiles=Hape Mesazhin
+# LOCALIZATION NOTE(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
+# in the line below. Also, the complete file name should be 8.3.
 defaultSaveMessageAsFileName=mesazh.eml
 SaveMailAs=Ruaje Mesazhin Si
 SaveAttachment=Ruaje Bashkangjitjen
 SaveAllAttachments=Ruaji Tërë Bashkangjitjet
 ChooseFolder=Zgjidhni Dosje
 LoadingMessageToPrint=Po ngarkohet mesazh për shtypje…
 MessageLoaded=Mesazhi u ngarkua…
 PrintingMessage=Po shtypet mesazhi…
@@ -41,223 +84,331 @@ sendingUnsent=Po dërgohen Mesazhe Të padërguar
 folderExists=Ka tashmë një dosje me këtë emër. Ju lutem, jepni një emër tjetër.
 folderCreationFailed=Dosja nuk u krijua dot, sepse emri i dosjes që treguat përmban një shenjë të panjohur. Ju lutem, jepni një emër tjetër dhe riprovoni.
 
 compactingFolder=Po ngjeshet dosja %S…
 doneCompacting=Ngjeshja u bë
 autoCompactAllFoldersTitle=Ngjeshi Dosjet
 autoCompactAllFolders=Doni të ngjeshen tërë dosjet vendore dhe ato "offline" për të kursyer vend në disk?
 autoCompactAlwaysAskCheckbox=Pyetmë përherë përpara se të ngjeshen dosjet vetvetiu
+compactNowButton=Ngjeshi &Tani
 
 confirmFolderDeletionForFilter=Fshirja e dosjes '%S' do të çaktivizojë filtrat që i përshoqërohen. Jeni i sigurt se doni të fshini dosjen?
 alertFilterChanged=Filtrat e përshoqëruar kësaj dosje do të përditësohen.
 filterDisabled=Nuk u gjet dot dosja '%S', kështu që filtrat përshoqëruar kësaj dosjeje do të çaktivizohen. Verifikoni që dosja ekziston, dhe që filtrat shkojnë kah një vendndodhje të vlefshme dosjeje.
 filterFolderDeniedLocked=Mesazhi nuk filtrohet dot te dosja '%S', ngaqë po kryhet tjetër veprim.
 parsingFolderFailed=I pazoti të hapë dosjen %S sepse është në përdorim nga disa veprime të tjerë. Ju lutem, prisni të përfundohen këta veprime e mandej përzgjidhni dosjen sërish. 
 deletingMsgsFailed=I pazoti të fshijë mesazhe në dosjen %S sepse po përdoret prej disa veprimesh të tjera. Ju lutem, prisni të përfundojnë këta veprime e mandej riprovoni.
 alertFilterCheckbox=Mos më njofto më.
 compactFolderDeniedLock=Dosja '%S' nuk ngjeshet dot, ngaqë ndërkohë mbi të po kryhet një tjetër veprim. Ju lutem, riprovoni më vonë.
 compactFolderWriteFailed=Dosja '%S' nuk ngjeshet dot, ngaqë shkrimi në dosje dështoi. Verifikoni që keni hapësirë të mjaftë disku , dhe që keni privilegje shkrimi në sistem kartelash, mandej riprovoni.
 filterFolderWriteFailed=Mesazhi nuk u filtrua dot tek dosja '%S', sepse dështoi shkrimi tek dosja. Sigurohuni që keni hapësirë të mjaftë disku, dhe që keni privilegje shkrimi në sistem kartelash, mandej riprovoni.
 copyMsgWriteFailed=Mesazhet nuk u kopjuan apo zhvendosën dot tek dosja '%S' sepse dështoi shkrimi në dosje. Për të fituar hapësirë disku, prej menusë Kartelë, zgjidhni fillimisht Zbraz Hedhurina, e mandej zgjidhni Ngjesh Dosje, e mandej riprovoni.
 cantMoveMsgWOBodyOffline=Kur punoni të palidhur, s'mund të zhvendosni ose kopjoni mesazhe të cilët nuk janë shkarkuar për përdorim të palidhur. Prej dritares Postë, hapni menunë Kartelë, zgjidhni të Palidhur, e mandej hiqeni shenjën te Puno i Palidhur, dhe mandej riprovoni.
 operationFailedFolderBusy=Veprimi dështoi, ngaqë dosjen po e përdor një tjetër veprim. Ju lutem, prisni të mbarojë ai veprim e mandej riprovoni.
 folderRenameFailed=Dosja nuk u riemërtua dot. Mundet që dosja të jetë duke u ripërpiluar, ose emri i ri nuk është një emër dosjeje i vlefshëm.
+# LOCALIZATION NOTE(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
 verboseFolderFormat=%1$S te %2$S
+# LOCALIZATION NOTE(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
 filterFolderTruncateFailed=Pati një gabim në cungimin e Të Marrëve pas filtrimit të një mesazhi te dosja '%1$S'. Mund t'ju duhet të mbyllni %2$S-in dhe të fshini INBOX.msf.
 
 mailboxTooLarge=Dosja %S është plot, e nuk mund të mbajë më mesazhe. Për të liruar vend për më tepër mesazhe, fshini cilëndo postë të vjetër apo të padëshiruar dhe ngjesheni dosjen.
 errorGettingDB=I pazoti të hapë kartelë përmbledhjeje për %S. Ndoshta pati një gabim në disk, ose shtegu i plotë është tepër i gjatë.
 defaultServerTag=(Parazgjedhje)
 
+# Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
 messageUnread=I Palexuar
 messageHasFlag=Me Yllkë
 messageHasAttachment=Ka Bashkangjitje
-messageJunk=I pavlerë
+messageJunk=I Pavlerë
 messageExpanded=I Zgjeruar
 messageCollapsed=I Tkurrur
+
+# Used in the SMTP Account Settings panel when a server value has no properties
 smtpServerList-NotSpecified=<i papërcaktuar>
 smtpServer-ConnectionSecurityType-0=Jo
 smtpServer-ConnectionSecurityType-1=STARTTLS, në pastë
 smtpServer-ConnectionSecurityType-2=STARTTLS
 smtpServer-ConnectionSecurityType-3=SSL/TLS
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-false=Jo
 smtpServer-SecureAuthentication-Type-true=Po
 smtpServers-confirmServerDeletionTitle=Fshije Shërbyesin
 smtpServers-confirmServerDeletion=Jeni i sigurt se doni të fshihet shërbyesi: \n %S?
 
+# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
+authNo=Pa mirëfilltësim
+authOld=Fjalëkalim, metoda fillestare (e pasigurt)
+authPasswordCleartextInsecurely=Fjalëkalim, i transmetuar në mënyrë jo të sigurt
+authPasswordCleartextViaSSL=Fjalëkalim normal
+authPasswordEncrypted=Fjalëkalim i koduar
+authKerberos=Kerberos / GSSAPI
+authExternal=Dëshmi TLS
+authNTLM=NTLM
+authAnySecure=Çfarëdo metode e sigurt (e vjetruar)
+authAny=Çfarëdo metode (e pasigurt)
+
+# LOCALIZATION NOTE(serverType-nntp): Do not translate "NNTP" in the line below
 serverType-nntp=Shërbyes Lajmesh (NNTP)
+# LOCALIZATION NOTE(serverType-pop3): Do not translate "POP" in the line below
 serverType-pop3=Shërbyes Poste POP
+# LOCALIZATION NOTE(serverType-imap): Do not translate "IMAP" in the line below
 serverType-imap=Shërbyes Poste IMAP
 serverType-none=Depozitim Vendor i Postës
+# LOCALIZATION NOTE(serverType-movemail): DONT_TRANSLATE
 serverType-movemail=Unix Movemail
 
 sizeColumnTooltip=Klikoni për renditje sipas madhësish
 sizeColumnHeader=Madhësi
 linesColumnTooltip=Klikoni për të renditje sipas rreshtash
 linesColumnHeader=Rreshta
 
+# status feedback stuff
 documentDone=
 documentLoading=Po ngarkohet Mesazhi…
 
+# LOCALIZATION NOTE (autosyncProgress): Do not translate the word "%1$S" or "%2$S" below.
+# Place the word %1$S in your translation where the name of the comma separated folders should appear.
+# Place the word %2$S in your translation where the name of the comma separated accounts should appear.
 autosyncProgress=Po njëkohësohen mesazhet e %1$S te %2$S…
 
 unreadMsgStatus=Të palexuar: %S
 selectedMsgStatus=Të përzgjedhur: %S
 totalMsgStatus=Gjithsej: %S
 
+# localized folder names
 localFolders=Dosje Vendore
 
+# LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName): OK to translate all foldernames, bugzilla #57440 & bugzilla #23625 fixed
 inboxFolderName=Të marrë
 trashFolderName=Hedhurina
 sentFolderName=Të dërguar
 draftsFolderName=Skica
 templatesFolderName=Gjedhe
 outboxFolderName=Të dërguar
 junkFolderName=Të pavlera
+archivesFolderName=Arkiva
 
+# Error message for special folder deletion on imap accounts
+# LOCALIZATION NOTE (specialFolderDeletionErr): Do not translate "IMAP" in the line below
 specialFolderDeletionErr=Fshirja e dosjes speciale %S nuk lejohet në rast llogarish IMAP.
 specialFolderDeletionErrTitle=Fshirje Dosjeje Speciale
 
+# "Normal" priority is often blank,
+# depending on the consumers of these strings
 priorityLowest=Më e ulta
 priorityLow=E ulët
 priorityNormal=Normale
 priorityHigh=E lartë
 priorityHighest=Më e larta
 
+#Group by date thread pane titles
 today=Sot
 yesterday=Dje
 lastWeek=Javën e Kaluar
 twoWeeksAgo=Dy Javë Më parë
 older=Postë e Vjetër
 
+#Grouped By Tags
 untaggedMessages=Mesazhe të Paetiketuar
 
-messagesWithNoStatus=Pa Status
+# Grouped by status
+messagesWithNoStatus=Pa Gjendje
 
+#Grouped by priority
 noPriority=Pa Përparësi
 
+#Grouped by has attachments
 noAttachments=Pa Bashkangjitje
 attachments=Bashkangjitje
 
+#Grouped by starred
 notFlagged=Pa Yllkë
 groupFlagged=Me Yllkë
 
+# defaults descriptions for tag prefs listed in mailnews.js
+# (we keep the .labels. names for backwards compatibility)
 mailnews.tags.remove=Hiqi Tërë Etiketat
 mailnews.labels.description.1=I rëndësishëm
 mailnews.labels.description.2=Pune
 mailnews.labels.description.3=Personal
 mailnews.labels.description.4=Për t'u Bërë
 mailnews.labels.description.5=Për më vonë
 
+# Format definition tag menu texts.
+# This is necessary in order to get the accesskeys to be the on the first
+# character of the menu text instead of after the menu text.
+# If a key definition exists for the tag at index n, that key's key will be
+# taken as the accesskey, eg.
+#  <key id="key_tag3" key="&tagCmd3.key;" oncommand="ToggleMessageTagKey(3);"/>
+# makes the third tag have the accesskey &tagCmd3.key;.
+# In the menuitem's label, this accesskey appears at %1$S below; %2$S will be
+# replaced by the tag label.
 mailnews.tags.format=%1$S %2$S
 
-replied=Përgjigjur
-forwarded=Përcjellë
+replied=I përgjigjur
+forwarded=I përcjellë
 new=I ri
-read=Lexuar
+read=I lexuar
 flagged=Me yllkë
 
+# for junk status picker in search and mail views
 junk=I pavlerë
 
+# for junk score origin picker in search and mail views
 junkScoreOriginPlugin=Shtojcë
 junkScoreOriginFilter=Filtër
-junkScoreOriginWhitelist=Whitelist
+junkScoreOriginWhitelist=Listë e Bardhë
 junkScoreOriginUser=Përdorues
 junkScoreOriginImapFlag=Flamurkë IMAP
 
+# for the has attachment picker in search and mail views
 hasAttachments=Ka Bashkangjitje
 
+# for the Tag picker in search and mail views.
 tag=Etiketa
 
+# mailnews.js
 mailnews.send_default_charset=ISO-8859-1
 mailnews.view_default_charset=ISO-8859-1
 
+# generate display names in last first order
+# valid mail.addr_book.displayName.lastnamefirst are: true or false
 mail.addr_book.displayName.lastnamefirst=false
 
 # the format for "mail.addr_book.quicksearchquery.format" is:
 # @V == the escaped value typed in the quick search bar in the addressbook
 #
 # note, changing this might require a change to SearchNameOrEmail.label
 # in messenger.dtd
 #
 # LOCALIZATION NOTE - please add phonetic names as below when "mail.addr_book.show_phonetic_fields" is true
 # "?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V)(PhoneticFirstName,c,@V)(PhoneticLastName,c,@V))"
 #
 mail.addr_book.quicksearchquery.format=?(or(PrimaryEmail,c,@V)(DisplayName,c,@V)(FirstName,c,@V)(LastName,c,@V))
 
+# valid mail.addr_book.show_phonetic_fields are: true or false
 mail.addr_book.show_phonetic_fields=false
 
+# valid format options are:
+# 1: yyyy/mm/dd
+# 2: yyyy/dd/mm
+# 3: mm/dd/yyyy
+# 4: mm/yyyy/dd
+# 5: dd/mm/yyyy
+# 6: dd/yyyy/mm
+#
+# 0: auto-detect the current locale format
+#  a separator has to be either '/', '-', '.' and the year in Chistian year
+#  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
+#
 mailnews.search_date_format=5
+# separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
 mailnews.search_date_separator=/
+# leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
 mailnews.search_date_leading_zeros=true
 
 # offline msg 
 nocachedbodybody=Përmbajtja e këtij mesazhi nuk është shkarkuar prej \
 shërbyesit për lexim të palidhur. Për të lexuar këtë mesazh, \
 duhet të rilidheni me rrjetin, zgjidhni i Palidhur prej \
 menusë Kartelë e më tej hiqeni shenjën te Puno i Palidhur \
-Në të ardhmen, mund të përzgjidhni cilët mesazhe ose dosje të lexohen pa u lidhur. Për ta bërë \
+Në të ardhmen, mund të përzgjidhni cilët mesazhe ose dosje të lexohen pa u lidhur. Për \
 këtë, zgjidhni i Palidhur prej menusë Kartelë e mandej përzgjidhni Njëkohëso. Mund të \
 rregulloni parapëlqime Hapësire Disku për të parandaluar shkarkim mesazhesh të gjatë.
 
+
 # accountCentral
 mailnews.account_central_page.url=chrome://messenger/content/msgAccountCentral.xul
 acctCentralTitleFormat=%2$S %1$S - %3$S
 mailAcctType=Postë
 newsAcctType=Lajme
 
-nocachedbodytitle=<TITLE>Kalo "Online" Për Të Parë Këtë Mesazh</TITLE>\n
+# LOCALIZATION NOTE(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
+nocachedbodytitle=<TITLE>Kaloni "Online" Për Të Parë Këtë Mesazh</TITLE>\n
 
+# mailWindowOverlay.js
 confirmUnsubscribeTitle=Ripohoni Çpajtimin
 confirmUnsubscribeText=Jeni i sigurt se doni të çpajtoheni prej %S?
+confirmUnsubscribeManyText=Jeni i sigurt se doni të çpajtoheni prej këtyre grupe lajmesh?
 
-
+# msgHdrViewOverlay.js
 openLabel=Hape
 openLabelAccesskey=H
 saveLabel=Ruajeni Si…
 saveLabelAccesskey=R
 detachLabel=Shqiteni…
 detachLabelAccesskey=S
 deleteLabel=Fshije
 deleteLabelAccesskey=F
 deleteAttachments=Bashkangjitjet vijuese do të fshihen përgjithmonë nga ky mesazh:\n%S\nKy veprim nuk mund të zhbëhet. Doni të vazhdohet?
 detachAttachments=Bashkangjitjet vijuese janë ruajtur me sukses dhe tani do të fshihen përgjithmonë prej këtij mesazhi:\n%S\nKy veprim nuk mund të zhbëhet. Doni të vazhdohet?
 deleteAttachmentFailure=Dështoi në fshirjen e bashkangjitjeve të përzgjedhura.
+emptyAttachment=Kjo bashkangjitet duket bosh.\nJu lutem, pyesni personin që jua dërgoi.\n"Firewall"-et ose programet antivirus të 
+shoqërisë shpesh mund t'i shkatërrojnë bashkangjitjet.
 
+# This is the format for prepending accesskeys to the
+# each of the attachments in the file|attachments menu:
+#  ie: 1 file.txt
+#    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
+# This is the heading for the attachment summary when printing an email
+attachmentsPrintHeader=Bashkangjitje:
+
+# Connection Error Messages
 101=Gabim i Panjohur
 102=Dështoi lidhja me shërbyesin %S.
 103=S'u lidh dot me shërbyesin %S; lidhja nuk u pranua.
 104=Mbaroi koha e lidhjes me shërbyesin %S.
 
 recipientSearchCriteria=Subjekti ose Marrësi përmban:
 fromSearchCriteria=Subjekti ose Prej përmban:
 
+# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
 biffNotification_message=ka %1$S mesazh të ri
 biffNotification_messages=ka %1$S mesazhe të rinj
 
+# LOCALIZATION NOTE(biffNotification): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
 newBiffNotification_message=%1$S ka %2$S mesazh të ri
 newBiffNotification_messages=%1$S ka %2$S mesazhe të rinj
 
+# LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
+# %1$S is the number of new messages
+# %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
+# %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
+macBiffNotification_message=%1$S mesazh i ri prej %2$S.
+macBiffNotification_messages=%1$S mesazhe të rinj prej %2$S.
+macBiffNotification_messages_extra=%1$S mesazhe të rinj prej %2$S dhe %3$S të tjerë.
+# Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
+macBiffNotification_separator=,\u0020
+
+# For the Quota tab in the mail folder properties dialog
 quotaUsedFree=Të përdorur: %S nga %S KB
 quotaPercentUsed=%S%% plot
+# for quota in main window (commandglue.js)
 percent=%S%%
-quotaTooltip=Kuotë IMAP: Përdorur %S KB nga %S KB gjithsej. Klikoni për hollësi.
+quotaTooltip=Kuotë IMAP: Të përdorur %S KB nga %S KB gjithsej. Klikoni për hollësi.
 
 # for message views
 confirmViewDeleteTitle=Ripohojeni
 confirmViewDeleteMessage=Jeni i sigurt se doni ta fshini këtë pamje?
 
 # for virtual folders
+confirmSavedSearchTitle=Ripohoni Fshirjen
 confirmSavedSearchDeleteMessage=Jeni të sigurt se doni të fshini këtë kërkim të ruajtur?
 
+## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT
+## @loc None
+# LOCALIZATION NOTE (passwordPrompt): Do not translate the word %S below.
+# Place the word "%S" in your translation where the email address
+# or the username should appear
 passwordPrompt=Jepni fjalëkalimin tuaj për %1$S te %2$S:
 
+## @name ENTER_PASSWORD_PROMPT_TITLE
+## @loc None
 passwordTitle=Lypset Fjalëkalim Shërbyesi Poste
 
 # for checking if the user really wants to open lots of messages
 openWindowWarningTitle=Ripohojeni
 openWindowWarningText=Hapja e %S mesazheve mund të jetë e ngadaltë. Të vazhdohet?
 
 # for warning the user that a tag they're trying to create already exists
 tagExists=Ka tashmë një etiketë me këtë emër.
@@ -284,105 +435,88 @@ errorOpenMessageForMessageIdTitle=Gabim në hapjen e message-id
 errorOpenMessageForMessageIdMessage=Nuk u gjet mesazh për message-id %S
 
 # Warnings to alert users about phishing urls
 confirmPhishingTitle=Sinjalizim Email-i Mashtrues
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
 confirmPhishingUrl=%1$S-it ky mesazh i duket si mashtrim. Lidhjet në mesazh mundet që po përpiqen të duken si faqet web që doni të vizitoni. Jeni i sigurt se doni të vizitoni %2$S?
 
 # Check for Updates
+# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
+# Which one is used depends on Update process state.
 updatesItem_default=Shihni për Përditësime…
-updatesItem_default.accesskey=P
 updatesItem_defaultFallback=Shihni për Përditësime…
+updatesItem_default.accesskey=P
 updatesItem_downloading=Po shkarkohet %S…
-updatesItem_downloading.accesskey=k
 updatesItem_downloadingFallback=Po shkarkohet Përditësim…
+updatesItem_downloading.accesskey=k
 updatesItem_resume=Rimerrni Shkarkimin e %S…
-updatesItem_resume.accesskey=R
 updatesItem_resumeFallback=Rimerrni Shkarkimin e Përditësimit…
+updatesItem_resume.accesskey=R
 updatesItem_pending=Zbatojeni Tani Përditësimin e Shkarkuar…
+updatesItem_pendingFallback=Zbatojeni Tani Përditësimin e Shkarkuar…
 updatesItem_pending.accesskey=Z
-updatesItem_pendingFallback=Zbatojeni Tani Përditësimin e Shkarkuar…
 
 # Folder Pane Header Title Strings
 folderPaneModeHeader_all=Tërë Dosjet
-folderPaneModeHeader_unread=Dosje për Të Palexuarit
+folderPaneModeHeader_unread=Dosje për Të palexuarit
 folderPaneModeHeader_favorite=Dosje për Të parapëlqyerit
 folderPaneModeHeader_recent=Dosje për Të fundmit
 folderPaneModeHeader_smart=Dosje të Njësuara
 unifiedAccountName=Dosje të Njësuara
 
-moveToFolderAgain=Hidhe Sërish te "%1$S"
+# Copy / Move to Folder Again
+#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
+# should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
+# moveToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
+moveToFolderAgain=Kaloje Sërish te "%1$S"
 moveToFolderAgainAccessKey=d
 
+#LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
+# copyToFolderAgainAccessKey
+# should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
+# copyToFolderAgainAccessKey should also be a letter that occurs before %1$S
 copyToFolderAgain=Kopjoje Sërish te "%1$S"
 copyToFolderAgainAccessKey=t
 
+#LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender2= Ngarko përherë lëndë të largët prej %1$S
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
-growlNotification=Postë e re
+growlNotification=Postë e Re
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Ripohojeni
 emptyJunkMessage=Jeni i sigurt se doni të fshihen përgjithmonë tërë mesazhet dhe nëndosjet te dosja Të pavlera?
 emptyJunkDontAsk=Mos më pyet sërish.
 emptyTrashTitle=Ripohojeni
 emptyTrashMessage=Jeni i sigurt se doni të fshihen përgjithmonë tërë mesazhet dhe nëndosjet te dosja Hedhurina?
 emptyTrashDontAsk=Mos më pyet sërish.
 
 # junkCommands.js
-junkAnalysisPercentComplete=Analizë të pavlerash e plotësuar %S
+junkAnalysisPercentComplete=Analizë të pavlerash %S e plotësuar 
 processingJunkMessages=Po trajtohen Mesazhet e Pavlera
 
-# Shown when content tabs are being loaded.
-loadingTab=Po ngarkohet…
-
-archivesFolderName=Arkiva
-compactNowButton=Ngjeshi &Tani
-
-# LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
-# %1$S is the number of new messages
-# %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
-# %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
-macBiffNotification_message=%1$S mesazh i ri prej %2$S.
-macBiffNotification_messages=%1$S mesazhe të rinj prej %2$S.
-macBiffNotification_messages_extra=%1$S mesazhe të rinj prej %2$S dhe %3$S të tjerë.
-# Used to separate names/email addresses in a list. Note the trailing space ', '
-macBiffNotification_separator=,\u0020
-
-confirmSavedSearchTitle=Ripohoni Fshirjen
-
-fileNotFoundMsg = Kartela %S nuk ekziston.
+# Messenger bootstrapping messages
 fileNotFoundTitle = Kartelë Që Nuk Gjendet
-
-#LOCALIZATION NOTE (glodaSearch_results_why_*): These strings populate the
-# glodaWhyColumn when performing a gloda-backed search, explaining why a
-# specific result is present in the search. Because of how the message grouping
-# mechanism works, this value is both the value in the "Why" column as well as
-# the header for the group (when sorting/grouping on the why column.) Short
-# strings are preferable so the why column can be understood without taking up
-# too much space.
-
+#LOCALIZATION NOTE(fileNotFoundMsg): %S is the filename
+fileNotFoundMsg = Kartela %S nuk ekziston.
 
-confirmUnsubscribeManyText=Jeni i sigurt se doni të çpajtoheni prej këtyre grupe lajmesh?
-markFolderRead=Shënoje Dosjen Si të Lexuar;Shënoji Dosjet Si të Lexuara
-markNewsgroupRead=Shënoje Grupin e Lajmeve Si të Lexuar;Shënoji Grupet e Lajmeve Si të Lexuar
-
-applyToCollapsedMsgsTitle=Ripohoni Fshirje Mesazhesh te Rrjedhë(a) e Tkurrur
-applyToCollapsedMsgs=Kujdes - kështu do të fshihen mesazhet te rrjedhë(a) e tkurrur
-applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Pyetmë përherë përpara fshirjesh mesazhesh në rrjedha të tkurrura
-applyNowButton=Zbatoje
-
-fileEmptyTitle = Kartelë Bosh
+fileEmptyTitle = Kartelë e Zbrazët
 #LOCALIZATION NOTE(fileEmptyMsg): %S is the filename
 fileEmptyMsg = Kartela %S është bosh.
 
-extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Parazgjedhje
-extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Tema parazgjedhje.
+# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
+# forms of the word "more" as used after the number of addresses
+# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
+# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
+# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
+# <http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals> has details
+# on this mechanism.
+headerMoreAddrs=#1 më tepër;#1 më tepër
 
 # LOCALIZATION NOTE (headertoFieldYou): second person prepositional object
 # pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
 # used for the fallback case if a header-specific localization is not
 # available.
 headertoFieldYou=Ju
 
 # LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldYou): second person prepositional object
@@ -396,63 +530,52 @@ headerreply-toFieldYou=Ju
 # LOCALIZATION NOTE (headerccFieldYou): second person prepositional object
 # pronoun used in the "cc" header of the message header pane.
 headerccFieldYou=Ju
 
 # LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldYou): second person prepositional object
 # pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
 headerbccFieldYou=Ju
 
+# Shown when content tabs are being loaded.
+loadingTab=Po ngarkohet…
+
+# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptWarning):
+# %1$S is replaced by brandShortName, %2$S is replaced by the host name of the
+# site.
+xpinstallPromptWarning=%1$S-i e pengoi "site"-in (%2$S) t'ju pyesë në të instalojë a jo "software" në kompjuterin tuaj.
+xpinstallPromptAllowButton=Lejoje
+
+# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptAllowButton.accesskey):
+# Accessibility Note:
+# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active
+# context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button).
+# See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
+xpinstallPromptAllowButton.accesskey=L
+
+xpinstallDisabledMessageLocked=Instalimi i software-eve është çaktivizuar nga përgjegjësi i sistemit tuaj.
+xpinstallDisabledMessage=Instalimi i software-eve është i çaktivizuar. Klikoni Aktivizoje dhe riprovoni.
+xpinstallDisabledButton=Aktivizoje
+xpinstallDisabledButton.accesskey=A
+
+applyToCollapsedMsgsTitle=Ripohoni Fshirje Mesazhesh te Rrjedhë(a) e Tkurrur
+applyToCollapsedMsgs=Kujdes - kështu do të fshihen mesazhet te rrjedhë(a) e tkurrur
+applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Pyetmë përherë përpara fshirjesh mesazhesh në rrjedha të tkurrura
+applyNowButton=Zbatoje
+
 mailServerLoginFailedTitle=Dështoi Hyrja
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
 # login failed.
 mailServerLoginFailed=Hyrja në shërbyesin %S dështoi.
 mailServerLoginFailedRetryButton=&Riprovo
 mailServerLoginFailedEnterNewPasswordButton=&Jepni Fjalëkalimin e Ri
 
-xpinstallDisabledButton=Aktivizoje
-xpinstallDisabledButton.accesskey=A
-
-xpinstallDisabledMessageLocked=Instalimi i software-eve është çaktivizuar nga përgjegjësi i sistemit tuaj.
-xpinstallDisabledMessage=Instalimi i software-eve është i çaktivizuar. Klikoni Aktivizoje dhe riprovoni.
-
-
-# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptWarning):
-# %1$S is replaced by brandShortName, %2$S is replaced by the host name of the
-# site.
-xpinstallPromptWarning=%1$S-i e pengoi "site"-in (%2$S) t'ju pyesë në të instalojë a jo "software" në kompjuterin tuaj.
-xpinstallPromptAllowButton=Lejoje
-# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptAllowButton.accesskey):
-# Accessibility Note:
-# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active
-# context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button).
-# See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
-xpinstallPromptAllowButton.accesskey=L
-
-# Account Settings - Both Incoming and SMTP server
-authNo=Pa mirëfilltësim
-authOld=Fjalëkalim, metoda fillestare (e pasigurt)
-authPasswordCleartextInsecurely=Fjalëkalim, i transmetuar në mënyrë jo të sigurt
-authPasswordCleartextViaSSL=Fjalëkalim normal
-authPasswordEncrypted=Fjalëkalim i koduar
-authKerberos=Kerberos / GSSAPI
-authExternal=Dëshmi TLS
-authNTLM=NTLM
-authAnySecure=Çfarëdo metode e sigurt (e vjetruar)
-authAny=Çfarëdo metode (e pasigurt)
-
-# LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
-# forms of the word "more" as used after the number of addresses
-# currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
-# in the message header box. English has two identical forms here, so it will
-# construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
-# <http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals> has details
-# on this mechanism.
-headerMoreAddrs=#1 më tepër;#1 tepër
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Parazgjedhje
+extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Tema parazgjedhje.
 
 # LOCALIZATION NOTE (threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title):
 # When the user selects a folder to apply the currently displayed columns to
 # via the "columnPicker.applyToFolder.label" menu option, this is the title of
 # the confirmation dialog used to verify they selected the correct folder. This
 # is the case in which we apply the columns only to the folder and not to any of
 # its children.
 threadPane.columnPicker.confirmFolder.noChildren.title=Të zbatohen Ndryshimet?
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -202,8 +202,12 @@ pageactions.password=Fjalëkalim
 opensearch.searchWith=Kërkoni Me:
 opensearch.searchFor=Kërkoni për "%S"
 
 # Open in Another App
 # LOCALIZATION NOTE: openinapp.specific is the text displayed if there is a single external app
 # %S is the name of the app, like "YouTube" or "Picassa"
 openinapp.specific=Hape me Zbatimin %S
 openinapp.general=Hape me një Tjetër Zbatim
+
+# Clear Private Data
+clearPrivateData.title=Pastroni të Dhëna Vetjake
+clearPrivateData.message=Të fshihen historiku dhe rregullimet e shfletimit tuaj, përfshi fjalëkalimet dhe "cookie"-t?
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -1,19 +1,16 @@
 typeError=Gabim: 
 typeWarning=Sinjalizim: 
 typeNetwork=Rrjet: 
 typeException=Përjashtim: 
 typeCssParser=Përtypës CSS: 
 typeStrict=Sinjalizim Strikt: 
 msgCategory=Kategori: 
-errFile=Kartela Burim: %S
 errLine=Rreshti: %S
-errLineCol=Rreshti: %S, Shtylla: %S
-errCode=Kodi Burim:
 btnHide=Fshihe
 btnPrefs=Parapëlqime
 categoryPage=Faqe:
 categoryConsole=Konsolë:
 btnMutation=Mutacion DOM
 tipMutation=Këmbe regjistrimin për ngjarje Mutacioni DOM
 btnPageNet=Rrjet
 tipPageNet=Regjistro hyrjet në rrjet