Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 13 Sep 2020 10:24:27 +0000
changeset 2245 9b4460b61c540075f7f5fb9313d16856c3ab072c
parent 2244 cbabdf6238e43668693988e78392aca0237095c3
child 2246 edfb5a6b8bd8f0726e0cda4525e113a23371b3de
push id1311
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 13 Sep 2020 10:24:30 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -220,53 +220,88 @@ openpgp-copy-cmd-label =
 #  $count (Number) - the number of configured keys associated with the current identity
 #  $identity (String) - the email address of the currently selected identity
 openpgp-description =
   { $count ->
     [0] Thunderbird-i s’ka kyç personal OpenPGP për <b>{ $identity }</b>
     [one] Thunderbird-i gjeti { $count } kyç personal OpenPGP përshoqëruar me <b>{ $identity }</b>
    *[other] Thunderbird-i gjeti { $count } kyçe personalë OpenPGP përshoqëruar me <b>{ $identity }</b>
   }
+#  $count (Number) - the number of configured keys associated with the current identity
+#  $key (String) - the currently selected OpenPGP key
+openpgp-selection-status =
+  { $count ->
+    [0] Që të aktivizohet protokolli OpenPGP, përzgjidhni një kyç të vlefshëm .
+    *[other] Formësimi juaj i tanishëm përdor ID kyçi <b>{ $key }</b>
+  }
+#  $key (String) - the currently selected OpenPGP key
+openpgp-selection-status-error = Formësimi juaj i tanishëm përdor kyçin <b>{ $key }</b>, i cili ka skaduar.
 openpgp-add-key-button =
   .label = Shtoni Kyç…
   .accesskey = S
 e2e-learn-more = Mësoni më tepër
+openpgp-keygen-success = Kyçi OpenPGP u krijua me sukses!
+openpgp-keygen-import-success = Kyçet OpenPGP u importuan me sukses!
+openpgp-keygen-external-success = ID-ja e Kyçit të Jashtëm GnuPG u ruajt!
 
 ## OpenPGP Key selection area
 
 openpgp-radio-none =
   .label = Asnjë
+openpgp-radio-none-desc = Mos përdor OpenPGP për këtë identitet.
 #  $key (String) - the expiration date of the OpenPGP key
 openpgp-radio-key-expires = Skadon më: { $date }
+openpgp-key-expires-image =
+  .tooltiptext = Kyçi skadon për më pak se 6 muaj
 #  $key (String) - the expiration date of the OpenPGP key
 openpgp-radio-key-expired = Ka skaduar më: { $date }
 openpgp-key-expired-image =
   .tooltiptext = Kyçi skadoi
 openpgp-key-expand-section =
   .tooltiptext = Më tepër të dhëna
 openpgp-key-revoke-title = Shfuqizojeni Kyçin
 openpgp-key-edit-title = Ndryshoni Kyç OpenPGP
 openpgp-key-edit-date-title = Shtyni Datën e Skadimit
+openpgp-manager-description = Që të shihni dhe administroni kyçe publikë të korrespondentëve tuaj dhe kyçe të tjetër jo të paraqitur më sipër, përdorni Përgjegjësin e Kyçeve OpenPGP.
+openpgp-manager-button =
+  .label = Përgjegjës Kyçesh OpenPGP
+  .accesskey = P
+openpgp-key-remove-external =
+  .label = Hiq ID Kyçi të Jashtëm
+  .accesskey = H
+key-external-label = Kyç GnuPG i Jashtëm
 # Strings in keyDetailsDlg.xhtml
 key-type-public = kyç publik
 key-type-primary = kyç parësor
 key-type-subkey = nënkyç
 key-type-pair = çift kyçesh (kyç i fshehtë dhe kyç publik)
 key-expiry-never = kurrë
 key-usage-encrypt = Fshehtëzoje
 key-usage-sign = Nënshkruaje
 key-usage-certify = Certifikoje
 key-usage-authentication = Mirëfilltësim
 key-does-not-expire = Kyçi nuk skadon
 key-expired-date = Kyçi skadoi më { $keyExpiry }
 key-expired-simple = Kyçi ka skaduar
 key-revoked-simple = Kyçi u shfuqizua
+key-do-you-accept = E pranoni këtë kyç për verifikim nënshkrimesh dixhitale dhe për fshehtëzim mesazhesh?
+# Strings enigmailMsgComposeOverlay.js
+cannot-use-own-key-because = S’arrihet të dërgohet mesazhi, ngaqë ka një problem me kyçin tuaj personal. { $problem }
+cannot-encrypt-because-missing = S’arrihet të dërgohet ky mesazh me fshehtëzim skaj-më-skaj, ngaqë ka probleme me kyçet e marrësve vijues: { $problem }
+window-locked = Dritarja e hartimeve është e kyçur; dërgimi u anulua
+# Strings in mimeDecrypt.jsm
+mime-decrypt-encrypted-part-attachment-label = Pjesa e fshehtëzuar e mesazhit
+mime-decrypt-encrypted-part-concealed-data = Kjo është pjesë e fshehtëzuar e një mesazhi. Do t’ju duhet ta hapni në një dritare veçmas, duke klikuar mbi bashkëngjitjen.
+# Strings in keyserver.jsm
+keyserver-error-aborted = U ndërpre
 keyserver-error-unknown = Ndodhi një gabim i panjohur
 keyserver-error-server-error = Shërbyesi i kyçeve raportoi një gabim.
 keyserver-error-import-error = S’u arrit të importohej kyçi i shkarkuar.
+keyserver-error-unavailable = Shërbyesi i kyçeve është i pakapshëm
+keyserver-error-security-error = Shërbyesi i kyçeve nuk mbulon hyrje të fshehtëzuar në të.
 expiry-open-key-properties = Hap Veti Kyçi
 # Strings filters.jsm
 filter-folder-required = Duhet të përzgjidhni një dosje objektiv.
 filter-key-required = Duhet të përzgjidhni një marrës kyçi.
 import-info-bits = Bite
 import-info-created = Krijuar më
 import-info-fpr = Shenja gishtash
 import-info-details = Shihni Hollësi dhe administroni pranim kyçi