Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox THUNDERBIRD_59_0b2_BUILD1 THUNDERBIRD_59_0b2_BUILD2 THUNDERBIRD_59_0b2_RELEASE
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sat, 24 Feb 2018 09:33:25 +0000
changeset 1374 9a8ad2f83b16bf740f9a4e587f8e15c5306bdec7
parent 1373 6efef12a519834a4101b5785d6d9c995477348bd
child 1375 41e06140c398e86763e8cd49ad270ae81f365883
child 1377 70940436e5ff1a8a7174e9f6c558de6840cad241
child 1378 24ab4e06ac52ea689d5cc9bd37837bcc99c3b194
push id583
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 24 Feb 2018 09:33:28 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/chrome/browser/browser.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -887,17 +887,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Kamerë për ndarje me të tjerët:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "K">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Mikrofon për ndarje me të tjerët:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "M">
 <!ENTITY getUserMedia.audioCapture.label "Audio prej skedës do të ndahet me të tjerët.">
 <!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Do të ndahen me të tjerët krejt dritaret e dukshme në ekranin tuaj.">
 
 <!ENTITY trackingProtection.title "Mbrojtje Nga Gjurmimet">
-<!ENTITY trackingProtection.detectedBlocked3 "&brandShortName;-i po bllokon pjesë të këasj faqeje që mund të ndjekin shfletimin tuaj.">
+<!ENTITY trackingProtection.detectedBlocked3 "&brandShortName;-i po bllokon pjesë të kësaj faqeje që mund të ndjekin shfletimin tuaj.">
 <!ENTITY trackingProtection.detectedNotBlocked3 "Ky sajt përmban elemente që mund të ndjekin shfletimin tuaj. Mbrojtjen e keni të çaktivizuar.">
 <!ENTITY trackingProtection.notDetected3 "S&apos;u diktuan elemente gjurmimi në këtë faqe.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblock.label, trackingProtection.unblock.accesskey):
      The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
      center while looking at a site with trackers in NON-private browsing mode. -->
 <!ENTITY trackingProtection.unblock.label "Çaktivizo mbrojtjen për këtë sajt">
 <!ENTITY trackingProtection.unblock.accesskey "Ç">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblockPrivate.label, trackingProtection.unblockPrivate.accesskey):