Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox for Android
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 07 Feb 2020 16:53:24 +0000
changeset 2020 6a55a7cfcf55087065b85c0fc44831438cbe556f
parent 2019 5977a892fa271fc95f27aa53efff813ed837fced
child 2021 37d833bc461a980f0f8bbba47ffab41ac2b4a512
push id1121
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 07 Feb 2020 16:53:26 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox for Android Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/chrome/about.dtd
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -198,17 +198,17 @@
 <!-- Localization note (overlay_no_synced_devices) : Used when the menu option
   to send a tab to a synced device is pressed and no other synced devices
   are found. -->
 <!ENTITY overlay_no_synced_devices "S’u gjetën pajisja të lidhura me Llogari Firefox">
 
 <!ENTITY pref_category_search3 "Kërkim">
 <!ENTITY pref_category_search_summary2 "Shtoni, caktojeni si parazgjedhje, shfaq këshillime">
 <!ENTITY pref_category_accessibility "Përdorshmëri">
-<!ENTITY pref_category_accessibility_summary2 "Madhësi teksti, zoom, futje zanore">
+<!ENTITY pref_category_accessibility_summary2 "Madhësi teksti, zoom, dhënie zanore">
 <!ENTITY pref_category_privacy_short "Privatësi">
 <!ENTITY pref_category_privacy_summary4 "Gjurmim, kredenciale hyrjesh, zgjedhje mbi të dhënat">
 <!ENTITY pref_category_vendor2 "&vendorShortName; &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_category_vendor_summary2 "Mbi &brandShortName;-in, FAQ, përshtypje">
 <!ENTITY pref_category_datareporting "Mundësi të dhënash">
 <!ENTITY pref_category_logins "Kredenciale hyrjesh">
 <!ENTITY pref_learn_more "Mësoni më tepër">
 <!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Motorë të instaluar kërkimesh">
@@ -388,17 +388,17 @@ shown from Android O while a tab is bein
 <!ENTITY pref_use_system_font_size "Përdor madhësi shkronjash të sistemit">
 <!ENTITY pref_use_system_font_size_summary "Ripërmasoje lëndën web sipas madhësisë së shkronjave të sistemit">
 
 <!ENTITY pref_media_autoplay_enabled "Lejo vetëluajtje">
 <!ENTITY pref_media_autoplay_allow "Lejo vetëluajtje">
 <!ENTITY pref_media_autoplay_block "Bllokoje vetëluajtjen">
 <!ENTITY pref_zoom_force_enabled "Aktivizoje përherë zoom-in">
 <!ENTITY pref_zoom_force_enabled_summary "Detyroni anashkalim, që të mund të zmadhoni ose zvogëloni cilëndo faqe">
-<!ENTITY pref_voice_input "Futje zëri">
+<!ENTITY pref_voice_input "Dhënie zanore">
 <!ENTITY pref_voice_input_summary2 "Lejo te shtylla e URL-ven diktim me zë">
 <!ENTITY pref_qrcode_enabled "Lexues kodesh QR">
 <!ENTITY pref_qrcode_enabled_summary2 "Lejo te shtylla e URL-ve skaner QR">
 
 <!ENTITY pref_use_master_password "Përdor fjalëkalim të përgjithshëm">
 <!ENTITY pref_sync_default_title "Llogari Firefox-i">
 <!ENTITY pref_sync2 "Hyni">
 <!ENTITY pref_sync_summary2 "Njëkohësoni skeda, faqerojtës, kredenciale hyrjesh dhe historikun tuaj">
--- a/mobile/android/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/about.dtd
@@ -4,17 +4,17 @@
 <!ENTITY aboutPage.title            "Rreth &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutPage.warningVersion        "&brandShortName;-i është eksperimental dhe mund të jetë i paqëndrueshëm.">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.link     "Kontrollo për Përditësime »">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.checking   "Po shihet për përditësime…">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.none     "Nuk ka përditësime të passhme">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.available2  "Shkarko përditësimin">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloading "Po shkarkohet përditësimi…">
 <!ENTITY aboutPage.checkForUpdates.downloaded2 "Instaloni përditësimin">
-<!ENTITY aboutPage.faq.label          "FAQ">
+<!ENTITY aboutPage.faq.label          "PBR">
 <!ENTITY aboutPage.support.label        "Asistencë">
 <!ENTITY aboutPage.privacyPolicy.label     "Rregulla Privatësie">
 <!ENTITY aboutPage.rights.label         "Njihni Të Drejtat Tuaja">
 <!ENTITY aboutPage.relNotes.label        "Shënime Versioni">
 <!ENTITY aboutPage.credits.label        "Falënderime">
 <!ENTITY aboutPage.license.label        "Të dhëna Licencimi">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutPage.logoTrademark): The message is explicitly about the word "Firefox" being trademarked, that's why we use it, instead of brandShortName. -->