Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Fri, 07 Feb 2020 16:45:40 +0000
changeset 2019 5977a892fa271fc95f27aa53efff813ed837fced
parent 2018 5576406e1efca43294bb2bfdf3758b4296208d20
child 2020 6a55a7cfcf55087065b85c0fc44831438cbe556f
push id1120
push userpontoon@mozilla.com
push dateFri, 07 Feb 2020 16:45:43 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
toolkit/chrome/global/viewSource.properties
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -137,17 +137,17 @@ SSL_ERROR_RX_SHORT_DTLS_READ=Në shtytëz s’ka vend të mjaftueshëm për regjistrim DTLS.
 SSL_ERROR_NO_SUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=S’pat të formësuar algoritm nënshkrimesh TLS të mbuluar.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_SIGNATURE_ALGORITHM=Ana tjetër përdori një ndërthurje të pambuluar algoritmesh nënshkrimi dhe hashi. 
 SSL_ERROR_MISSING_EXTENDED_MASTER_SECRET=Ana tjetër provoi të bënte rrimarrje pa një zgjerim të saktë extended_master_secret.
 SSL_ERROR_UNEXPECTED_EXTENDED_MASTER_SECRET=Ana tjetër provoi të bënte rimarrje me një zgjerim extended_master_secret të papritur.
 SEC_ERROR_IO=Ndodhi një gabim I/O gjatë autorizimit të sigurisë.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=dështim librarie sigurie.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=librari sigurie: u morën të dhëna të dëmtuara.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=librari sigurie: gabim gjatësie daljeje.
-SEC_ERROR_INPUT_LEN=librarisë së sigurisë i ndodhi një gabim gjatësie hyrjeje.
+SEC_ERROR_INPUT_LEN=librarisë së sigurisë i ndodhi një gabim gjatësie dhënieje.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=librari sigurie: argumente të pavlefshëm.
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=librari sigurie: algoritëm i pavlefshëm.
 SEC_ERROR_INVALID_AVA=librari sigurie: AVA e pavlefshme.
 SEC_ERROR_INVALID_TIME=Varg kohe i formatuar pasaktësisht.
 SEC_ERROR_BAD_DER=librari sigurie: mesazh i koduar si DER i formatuar pasaktësisht.
 SEC_ERROR_BAD_SIGNATURE=Dëshmia e anës tjetër ka nënshkrim të pavlefshëm.
 SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE=Dëshmia e anës tjetër ka skaduar.
 SEC_ERROR_REVOKED_CERTIFICATE=Dëshmia e anës tjetër është zhvleftësuar.
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 goToLineTitle   = Shko te rreshti
 goToLineText   = Jepni numër rreshti
-invalidInputTitle = Futje e pavlefshme
+invalidInputTitle = Dhënie e pavlefshme
 invalidInputText = Numri i dhënë për rreshtin është i pavlefshëm.
 outOfRangeTitle  = Rresht që s’gjendet
 outOfRangeText  = S’u gjet rreshti i treguar.
 viewSelectionSourceTitle = Burim DOM i Përzgjedhjes
 
 context_goToLine_label    = Kaloni te Rreshti…
 context_goToLine_accesskey  = R
 context_wrapLongLines_label  = Mbështill Rreshta të Gjatë
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -118,31 +118,31 @@ restart-in-safe-mode-label = Riniseni me Shtesat të Çaktivizuara…
 ## Media titles
 
 audio-backend = Mekanizëm Audio
 max-audio-channels = Kanale Maksimum
 channel-layout = Skemë e Parapëlqyer Për Kanalin
 sample-rate = Shpejtësi e Parapëlqyer Kampionizimesh
 media-title = Media
 media-output-devices-title = Pajisje Dalje
-media-input-devices-title = Pajisje Hyrje
+media-input-devices-title = Pajisje Dhëniesh
 media-device-name = Emër
 media-device-group = Grup
 media-device-vendor = Tregtues
 media-device-state = Gjendje
 media-device-preferred = E parapëlqyer
 media-device-format = Format
 media-device-channels = Kanale
 media-device-rate = Shpeshti
 media-device-latency = Vonesë
 media-capabilities-title = Aftësi Media
 # List all the entries of the database.
 media-capabilities-enumerate = Numërtoni bazë të dhënash
 
-
+##
 
 intl-title = Ndërkombëtarizim & Përkthim
 intl-app-title = Rregullime Aplikacionesh
 intl-locales-requested = Gjuhë të Kërkuara
 intl-locales-available = Gjuhë të Mundshme
 intl-locales-supported = Gjuhë Aplikacioni
 intl-locales-default = Gjuhë Parazgjedhje
 intl-os-title = Sistem Operativ
@@ -157,17 +157,17 @@ intl-regional-prefs = Parapëlqime Rajoni
 ## and for subscribing to browser-internal events.
 ##
 ## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
 
 remote-debugging-title = Diagnostikim Së Largëti (Protokolli Chromium)
 remote-debugging-accepting-connections = Me Pranim Lidhjesh
 remote-debugging-url = URL
 
-
+##
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Njoftime Vithisjesh për Ditën e Fundit
    *[other] Njoftime Vithisjesh për { $days } Ditët e Fundit
   }