Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 11 Mar 2018 10:51:36 +0000
changeset 1462 560d26a3f0a0cbb33517258bd0041e33689a4c04
parent 1461 e4e33e8e19422dcb45917c4e673611906c916cbb
child 1463 180ac90c516d2f953c626919d47020a66ce4e856
push id665
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 11 Mar 2018 10:51:39 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
chat/accounts.dtd
chat/dateFormat.properties
editor/ui/chrome/dialogs/EditorSelectProperties.dtd
mail/branding/thunderbird/brand.dtd
mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
mail/chrome/messenger/activity.dtd
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/cookies.dtd
mail/installer/override.properties
other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
--- a/chat/accounts.dtd
+++ b/chat/accounts.dtd
@@ -23,17 +23,17 @@
 <!ENTITY account.connect.label    "Lidhu">
 <!ENTITY account.connect.accesskey  "L">
 <!ENTITY account.disconnect.label   "Shkëputu">
 <!ENTITY account.disconnect.accesskey "u">
 <!ENTITY account.delete.label     "Fshije">
 <!ENTITY account.delete.accesskey   "F">
 <!ENTITY account.edit.label      "Veti">
 <!ENTITY account.edit.accesskey    "V">
-<!ENTITY account.moveup.label     "Ngjite sipër">
+<!ENTITY account.moveup.label     "Shpjere sipër">
 <!ENTITY account.movedown.label    "Zbrite poshtë">
 <!ENTITY account.cancelReconnection.label     "Anuloje rilidhjen">
 <!ENTITY account.cancelReconnection.accesskey   "A">
 <!ENTITY account.copyDebugLog.label   "Kopjo Regjistër Diagnostikimi">
 <!ENTITY account.copyDebugLog.accesskey "K">
 <!ENTITY account.showDebugLog.label   "Shfaq Regjistër Diagnostikimi">
 <!ENTITY account.showDebugLog.accesskey "q">
 <!ENTITY account.connecting      "Po lidhet…">
--- a/chat/dateFormat.properties
+++ b/chat/dateFormat.properties
@@ -23,23 +23,23 @@ month.5.name=Maj
 month.6.name=Qershor
 month.7.name=Korrik
 month.8.name=Gusht
 month.9.name=Shtator
 month.10.name=Tetor
 month.11.name=Nëntor
 month.12.name=Dhjetor
 
-day.1.name=e Diel
-day.2.name=e Hënë
-day.3.name=e Martë
-day.4.name=e Mërkurë
-day.5.name=e Enjte
-day.6.name=e Premte
-day.7.name=e Shtunë
+day.1.name=E diel
+day.2.name=E hënë
+day.3.name=E martë
+day.4.name=E mërkurë
+day.5.name=E enjte
+day.6.name=E premte
+day.7.name=E shtunë
 
 day.1.Mmm=Die
 day.2.Mmm=Hën
 day.3.Mmm=Mar
 day.4.Mmm=Mër
 day.5.Mmm=Enj
 day.6.Mmm=Pre
 day.7.Mmm=Sht
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorSelectProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorSelectProperties.dtd
@@ -29,20 +29,20 @@
 <!ENTITY OptionValue.accesskey "V">
 <!ENTITY OptionSelected.label "Përzgjedhur Paraprakisht">
 <!ENTITY OptionSelected.accesskey "P">
 <!ENTITY OptionDisabled.label "E çaktivizuar">
 <!ENTITY OptionDisabled.accesskey "Ç">
 
 <!ENTITY TextHeader.label "Tekst">
 <!ENTITY ValueHeader.label "Vlerë">
-<!ENTITY SelectedHeader.label "Përzgjedhur">
+<!ENTITY SelectedHeader.label "E përzgjedhur">
 
 <!ENTITY AddOption.label "Shto Mundësi">
 <!ENTITY AddOption.accesskey "M">
 <!ENTITY AddOptGroup.label "Shto Grup">
 <!ENTITY AddOptGroup.accesskey "G">
 <!ENTITY RemoveElement.label "Hiqe">
 <!ENTITY RemoveElement.accesskey "H">
-<!ENTITY MoveElementUp.label "Ngrije">
+<!ENTITY MoveElementUp.label "Shpjere Sipër">
 <!ENTITY MoveElementUp.accesskey "N">
 <!ENTITY MoveElementDown.label "Ule">
 <!ENTITY MoveElementDown.accesskey "U">
--- a/mail/branding/thunderbird/brand.dtd
+++ b/mail/branding/thunderbird/brand.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!ENTITY brandShortName    "Thunderbird">
 <!ENTITY brandShorterName   "Thunderbird">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Thunderbird">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
-<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Logoja Mozilla Thunderbird dhe ajo Thunderbird
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Stema e Mozilla Thunderbird-it dhe ajo e Thunderbird-it
                 janë shenja tregtare të Mozilla Foundation-it.">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
@@ -8,17 +8,17 @@
 <!ENTITY newButton.label "I ri…">
 <!ENTITY newButton.accesskey "i">
 <!ENTITY newButton.popupCopy.label "Kopjoni…">
 <!ENTITY newButton.popupCopy.accesskey "K">
 <!ENTITY editButton.label "Përpunojeni…">
 <!ENTITY editButton.accesskey "P">
 <!ENTITY deleteButton.label "Fshije">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "e">
-<!ENTITY reorderTopButton "Shpjere Në Krye">
+<!ENTITY reorderTopButton "Shpjere në Krye">
 <!ENTITY reorderTopButton.accessKey "k">
 <!ENTITY reorderTopButton.toolTip "Risistemojeni filtrin që të ekzekutohet përpara krejt të tjerëve">
 <!ENTITY reorderUpButton.label "Shpjere Sipër">
 <!ENTITY reorderUpButton.accesskey "S">
 <!ENTITY reorderDownButton.label "Shpjere Poshtë">
 <!ENTITY reorderDownButton.accesskey "o">
 <!ENTITY reorderBottomButton "Shpjere në Fund">
 <!ENTITY reorderBottomButton.accessKey "F">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.dtd
@@ -14,17 +14,17 @@
   chunk, it can be left blank.
 
   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
   deliberate for formatting around the embedded links. -->
 <!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName;-i ju jepet sipas kushteve të ">
 <!ENTITY rights.intro-point1b "Licencës Publike Mozilla">
 <!ENTITY rights.intro-point1c ". Kjo do të thotë që &brandShortName;-in mund ta përdorni, kopjoni dhe shpërndani te të tjerë. Mirëpresim po ashtu ndryshimet e kodit burim të &brandShortName;-it nga ana juaj, që të përputhet me nevojat tuaja. Licenca Publike Mozilla ju jep gjithashtu të drejtën të shpërndani versionet e ndryshuara.">
 
-<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla nuk ju jep ndonjë të drejtë mbi shenjat tregtare dhe logot e Mozilla-s dhe Thunderbird-it. Të dhëna shtesë mbi Shenjat Tregtare mund të gjenden ">
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla nuk ju jep ndonjë të drejtë mbi shenjat tregtare dhe stemat e Mozilla-s dhe Thunderbird-it. Të dhëna shtesë mbi Shenjat Tregtare mund të gjenden ">
 <!ENTITY rights.intro-point2b "këtu">
 <!ENTITY rights.intro-point2c ".">
 
 <!-- point 3 text for official branded builds -->
 <!ENTITY rights.intro-point3a "Rregullat e privatësisë për produktet &vendorShortName; mund t&apos;i gjeni ">
 <!ENTITY rights.intro-point3b "këtu">
 <!ENTITY rights.intro-point3c ".">
 
--- a/mail/chrome/messenger/activity.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.dtd
@@ -5,17 +5,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
 close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
 file names and tall enough to hint that there are more activities in the list -->
 <!ENTITY window.width2          "485">
 <!ENTITY window.height          "300">
 
 <!ENTITY activity.title         "Përgjegjës Veprimtarie">
 
-<!ENTITY cmd.pause.label         "Pushoje">
+<!ENTITY cmd.pause.label         "Ndale">
 <!ENTITY cmd.pause.accesskey       "P">
 <!ENTITY cmd.resume.label         "Rinise">
 <!ENTITY cmd.resume.accesskey       "R">
 <!ENTITY cmd.cancel.label         "Anuloje">
 <!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "A">
 <!ENTITY cmd.undo.label          "Zhbëje">
 <!ENTITY cmd.undo.accesskey        "Z">
 <!ENTITY cmd.recover.label        "Rimerre">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Status Text
-paused2=I pushuar
+paused2=I ndalur
 processing=Në kryerje e sipër
 notStarted=I pafilluar
 failed=I dështuar
 waitingForInput=Në pritje të futjes
 waitingForRetry=Në pritje të riprovimit
 completed=I plotësuar
 canceled=I anuluar
 
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMailListDialog.dtd
@@ -12,11 +12,11 @@
 <!ENTITY ListName.accesskey       "E">
 <!ENTITY ListNickName.label       "Nofkë Liste: ">
 <!ENTITY ListNickName.accesskey     "N">
 <!ENTITY ListDescription.label     "Përshkrim: ">
 <!ENTITY ListDescription.accesskey   "P">
 <!-- See bug 58485, when we implement drag and drop, add 'or drag addresses' back in -->
 <!ENTITY AddressTitle.label       "Shtypni adresa email për t&apos;i shtuar te lista e postimeve:">
 <!ENTITY AddressTitle.accesskey     "m">
-<!ENTITY UpButton.label         "Ngjitu">
+<!ENTITY UpButton.label         "Shpjere Sipër">
 <!ENTITY DownButton.label        "Zbrit">
 
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -217,17 +217,17 @@ because displayed names don't have the c
 <!ENTITY sortAscending.accesskey            "R">
 <!ENTITY sortDescending.label              "Zbritës">
 <!ENTITY sortDescending.accesskey            "Z">
 <!ENTITY _PhoneticName.label              "Emrash Fonetikë">
 <!ENTITY _PhoneticName.accesskey            "k">
 
 <!-- Card Summary Pane -->
 <!-- Box Headings -->
-<!ENTITY contact.heading                "Kontakte">
+<!ENTITY contact.heading                "Kontakt">
 <!ENTITY home.heading                  "Shtëpie">
 <!ENTITY other.heading                 "Tjetër">
 <!ENTITY chat.heading                  "Fjalosje">
 <!ENTITY phone.heading                 "Telefon">
 <!ENTITY work.heading                  "E punës">
 <!-- Special Box Headings, for mailing lists -->
 <!ENTITY description.heading              "Përshkrim">
 <!ENTITY addresses.heading               "Adresa">
--- a/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-junk.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY junkSettings.label "Rregullime për Të Pavlera">
+<!ENTITY junkSettings.label "Rregullime për Të pavlera">
 <!ENTITY trainingDescription.label "Në u aktivizoftë, duhet së pari ta stërvitni &brandShortName;-in të identifikojë postë të pavlerë, duke përdorur butonin për të Pavlerat për shënim mesazhesh si të pavlerë ose jo. Lypset të identifikoni qoftë mesazhet e pavlerë, qoftë ata jo të pavlerë. Pas kësaj &brandShortName;-i do të jetë në gjendje të shënojë vetvetiu të pavlerat.">
 <!ENTITY level.label "Aktivizo kontrolle përshtatës poste të pavlerë për këtë llogari">
 <!ENTITY level.accesskey "A">
 
 <!ENTITY move.label "Mesazhet e rinj të pavlerë kaloji tek:">
 <!ENTITY move.accesskey "M">
 <!ENTITY junkFolderOn.label "Dosja &quot;Të pavlerë&quot; te:">
 <!ENTITY junkFolderOn.accesskey "D">
--- a/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
@@ -5,16 +5,16 @@
 <!ENTITY fieldMapImport.title "Importo Libër Adresash">
 <!ENTITY fieldMapImport.size "width: 40em; height: 30em;">
 <!ENTITY fieldMapImport.recordNumber "Të dhëna të importuara për Regjistrim: ">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.label "Pasuesi">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.accesskey "P">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.label "I mëparshmi">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.accesskey "m">
 <!ENTITY fieldMapImport.text "Përdorni Ngjitu dhe Zbrit për të përputhur fusha libri adresash majtas me të dhëna të sakta për t&apos;u importuar djathtas. Hiquni shenjën elementëve që nuk doni të importohen.">
-<!ENTITY fieldMapImport.up.label "Sipër">
+<!ENTITY fieldMapImport.up.label "Shpjere Sipër">
 <!ENTITY fieldMapImport.up.accesskey "i">
 <!ENTITY fieldMapImport.down.label "Poshtë">
 <!ENTITY fieldMapImport.down.accesskey "o">
 <!ENTITY fieldMapImport.fieldListTitle "Fusha Libri Adresash">
 <!ENTITY fieldMapImport.dataTitle "Të dhëna regjistrimi për t&apos;u importuar">
 <!ENTITY fieldMapImport.skipFirstRecord.label "Regjistrimi i parë përmban emra fushe">
 <!ENTITY fieldMapImport.skipFirstRecord.accessKey "R">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -48,17 +48,17 @@
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Merr Mesazhe të Rinj për">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "R">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Tërë Llogaritë">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Llogarinë e Tanishme">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd2.label "Merr Mesazhet e Rinj Pasues">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd2.accesskey "M">
-<!ENTITY sendUnsentCmd.label "Dërgo Mesazhe Të Padërguar">
+<!ENTITY sendUnsentCmd.label "Dërgo Mesazhet e Padërguar">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "u">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Pajtohuni…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY deleteFolder.label "Fshije Dosjen">
 <!ENTITY deleteFolder.accesskey "F">
 <!ENTITY renameFolder.label "Riemërtoni Dosje…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "o">
 <!ENTITY renameFolder.key "VK_F2">
@@ -513,17 +513,17 @@
 <!ENTITY addonDebugCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY debugAddonsCmd.label "Diagnostikoni Shtesa">
 <!ENTITY debugAddonsCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY tabsDebugCmd.label "Diagnostikues Lënde Kuadri">
 <!ENTITY tabsDebugCmd.accesskey "L">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label "Konsol Gabimesh">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey "j">
-<!ENTITY scratchpadCmd.label "E papastër">
+<!ENTITY scratchpadCmd.label "Fletë e Papastër">
 <!ENTITY scratchpadCmd.accesskey "a">
 
 <!--LOCALIZATION NOTE (scratchpadCmd.keycode):
   This should be a key code constant as per
   https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/KeyboardEvent/keyCode#Constants_for_keyCode_value
   (but without the DOM_ prefix) -->
 <!ENTITY scratchpadCmd.keycode "VK_F4">
 <!--LOCALIZATION NOTE (scratchpadCmd.keytext):
@@ -851,17 +851,17 @@
   "File here" option for the move to/copy to widget.
  -->
 <!ENTITY columnPicker.thisFolder.label "Këtë dosje">
 
 
 <!-- Media (video/audio) controls -->
 <!ENTITY contextPlay.label "Luaje">
 <!ENTITY contextPlay.accesskey "L">
-<!ENTITY contextPause.label "Pushoje">
+<!ENTITY contextPause.label "Ndale">
 <!ENTITY contextPause.accesskey "P">
 <!ENTITY contextMute.label "Pa Zë">
 <!ENTITY contextMute.accesskey "a">
 <!ENTITY contextUnmute.label "Me Zë">
 <!ENTITY contextUnmute.accesskey "m">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickSearchCmd.key):
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -105,17 +105,17 @@
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "G">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 
 <!-- Reorder Attachment Panel -->
 <!ENTITY reorderAttachmentsPanel.label "Rirenditni Bashkëngjitje">
 <!ENTITY moveAttachmentTopPanelBtn.label "Shpjere në Krye">
 <!ENTITY moveAttachmentTopPanelBtn.accesskey "y">
-<!ENTITY moveAttachmentUpPanelBtn.label "Ngjite Sipër">
+<!ENTITY moveAttachmentUpPanelBtn.label "Shpjere Sipër">
 <!ENTITY moveAttachmentUpPanelBtn.accesskey "S">
 <!ENTITY moveAttachmentBundleUpPanelBtn.label "Lëvizi bashkë">
 <!ENTITY moveAttachmentBundleUpPanelBtn.accesskey "b">
 <!ENTITY moveAttachmentDownPanelBtn.label "Zbrite Poshtë">
 <!ENTITY moveAttachmentDownPanelBtn.accesskey "P">
 <!ENTITY moveAttachmentBottomPanelBtn.label "Shpjere në Fund">
 <!ENTITY moveAttachmentBottomPanelBtn.accesskey "u">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sortAttachmentsTogglePanelBtn.AZ.label):
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/cookies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/cookies.dtd
@@ -13,17 +13,17 @@
 <!ENTITY button.removeallcookies.accesskey "T">
 
 <!ENTITY props.name.label         "Emër:">
 <!ENTITY props.value.label         "Lëndë:">
 <!ENTITY props.domain.label        "Strehë:">
 <!ENTITY props.path.label         "Shteg:">
 <!ENTITY props.secure.label        "Dërgoje Për:">
 <!ENTITY props.expires.label        "Skadon:">
-<!ENTITY props.container.label       "Kontejner:">
+<!ENTITY props.container.label       "Përmbajtës:">
 
 <!ENTITY window.title           "Cookies">
 <!ENTITY windowClose.key          "w">
 <!ENTITY focusSearch1.key         "f">
 <!ENTITY focusSearch2.key         "k">
 
 <!ENTITY filter.label           "Kërko:">
 <!ENTITY filter.accesskey         "K">
--- a/mail/installer/override.properties
+++ b/mail/installer/override.properties
@@ -45,17 +45,17 @@ ComponentsSubText2_NoInstTypes=Përzgjidhni përbërësit për instalim:
 DirText=Rregullimi do të instalojë $BrandFullNameDA-in te dosja vijuese. Për instalim në një dosje tjetër, klikoni mbi Shfletoni dhe përzgjidhni një dosje tjetër. $_CLICK
 DirSubText=Dosje Vendmbërritje
 DirBrowseText=Përzgjidhni dosjen ku të instalohet $BrandFullNameDA-i:
 SpaceAvailable="Hapësirë e mundshme: "
 SpaceRequired="Hapësirë e nevojshme: "
 UninstallingText=$BrandFullNameDA-i do të çinstalohet prej dosjes vijuese. $_CLICK
 UninstallingSubText=Po çinstalohet prej:
 FileError=Gabim në hapje kartele për shkrim në të: \r\n\r\n$0\r\n\r\nQë të ndalet instalimi, klikoni mbi Ndërprite,\r\nmbi Riprovo që të riprovohet, ose\r\nmbi Shpërfille që të anashkalohet kjo kartelë.
-FileError_NoIgnore=Gabim në hapje kartele për shkrim në të: \r\n\r\n$0\r\n\r\nKlikoni mbi Riprovo që të riprovohet, ose\r\nAnuloje që të ndalet instalimi.
+FileError_NoIgnore=Gabim në hapje kartele për shkrim në të: \r\n\r\n$0\r\n\r\nQë të riprovohet, klikoni mbi Riprovo, ose\r\nmbi Anuloje që të ndalet instalimi.
 CantWrite="S’shkruhet dot: "
 CopyFailed=Kopjimi dështoi
 CopyTo="Kopjoje te "
 Registering="Po regjistrohet: "
 Unregistering="Po çregjistrohet: "
 SymbolNotFound="Nuk gjeti dot simbol: "
 CouldNotLoad="Nuk ngarkohet dot: "
 CreateFolder="Krijoni dosje: "
--- a/other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/thunderbird/brand.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!ENTITY brandShortName    "Thunderbird">
 <!ENTITY brandShorterName   "Thunderbird">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Thunderbird">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
-<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Logoja Mozilla Thunderbird dhe ajo Thunderbird
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Stema Mozilla Thunderbird dhe ajo Thunderbird
                 janë shenja tregtare të Mozilla Foundation-it.">