Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 17 Aug 2020 12:14:39 +0000
changeset 2205 44fbecd530118fa214b463b431cf77dd642f9eb6
parent 2204 373c1439a0df1ac7b7b5b86772a98e231e1fc0a8
child 2206 e2c244255f0612a95a95bd12d9db848d0c86b712
push id1271
push userpontoon@mozilla.com
push dateMon, 17 Aug 2020 12:14:41 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -28,16 +28,17 @@ openpgp-key-gen-key-type-rsa =
   .label = RSA
 openpgp-key-gen-key-type-ecc =
   .label = ECC (Lakore Eliptike)
 openpgp-generate-key =
   .label = Prodho kyç
   .tooltiptext = Prodhon një kyç të ri të përputhshëm me OpenPGP-në, për fshehtëzim dhe/ose nënshkrim
 openpgp-advanced-prefs-button-label =
   .label = Të mëtejshme…
+openpgp-keygen-desc = <a data-l10n-name="openpgp-keygen-desc-link">SHËNIM:Prodhimi i kyçit mund të dojë deri në disa minuta që të plotësohet.</a> Mos e mbyllni aplikacionin, teksa bëhet prodhimi i kyçit. Shfletimi aktivisht ose kryerja e veprimeve që angazhojnë fort diskun, gjatë prodhimit të kyçit, do të rimbushë “randomness pool” dhe do të përshpejtojë procesin. Kur prodhimi i kyçit të jetë plotësuar, do të njoftoheni.
 openpgp-key-expiry-label =
   .label = Skadim
 openpgp-key-id-label =
   .label = ID Kyçi
 openpgp-cannot-change-expiry = Ky është një kyç me një strukturë komplekse, nuk mbulohet ndryshimi i datës së skadimit të tij.
 openpgp-key-man-title =
   .title = Përgjegjës Kyçesh OpenPGP
 openpgp-key-man-generate =
@@ -58,50 +59,114 @@ openpgp-key-man-view-menu =
   .label = Shihni
   .accesskey = S
 openpgp-key-man-generate-menu =
   .label = Prodhoje
   .accesskey = P
 openpgp-key-man-keyserver-menu =
   .label = Shërbyes kyçesh
   .accesskey = b
+openpgp-key-man-import-public-from-file =
+  .label = Importo Kyç(e) Publik Nga Kartelë
+  .accesskey = I
+openpgp-key-man-import-secret-from-file =
+  .label = Importo Kyç(e) të Fshehtë Nga Kartelë
+openpgp-key-man-import-sig-from-file =
+  .label = Importo Shfuqizim(e) Nga Kartelë
+openpgp-key-man-import-from-clipbrd =
+  .label = Importo Kyç(e) Nga e Papastër
+  .accesskey = I
+openpgp-key-man-import-from-url =
+  .label = Importo Kyç(e) Nga URL
+  .accesskey = U
+openpgp-key-man-export-to-file =
+  .label = Eksporto Kyç(e) Publik Në Kartelë
+  .accesskey = E
+openpgp-key-man-send-keys =
+  .label = Dërgo Kyç(e) Publik Me Email
+  .accesskey = D
+openpgp-key-man-backup-secret-keys =
+  .label = Kopjeruaj Kyç(e) të Fshehtë Në Kartelë
+  .accesskey = K
+openpgp-key-man-discover-cmd =
+  .label = Zbuloni Kyçe Në Internet
+  .accesskey = Z
+openpgp-key-man-discover-prompt = Që të zbuloni kyçe OpenPGP në internet, në shërbyes kyçesh apo duke përdorur protokollin WKD, jepni ose një adresë email, ose një ID kyçi.
+openpgp-key-man-discover-progress = Po kërkohet…
+openpgp-key-copy-key =
+  .label = Kopjo Kyç Publik
+  .accesskey = K
+openpgp-key-export-key =
+  .label = Eksporto Kyç Publik Në Kartelë
+  .accesskey = E
+openpgp-key-backup-key =
+  .label = Kopjeruaj Kyç të Fshehtë Në Kartelë
+  .accesskey = K
+openpgp-key-send-key =
+  .label = Dërgo Kyç Publik Me Email
+  .accesskey = D
+openpgp-key-man-copy-to-clipbrd =
+  .label = Kopjo Kyç(e) Publik Në të Papastër
+  .accesskey = K
+openpgp-key-man-ctx-expor-to-file-label =
+  .label = Eksportoni Kyçe Në Kartelë
+openpgp-key-man-ctx-copy-to-clipbrd-label =
+  .label = Kopjo Kyçe Publikë Në të Papastër
 openpgp-key-man-close =
   .label = Mbylle
+openpgp-key-man-reload =
+  .label = Ringarko Fshehtinë Kyçesh
+  .accesskey = R
 openpgp-key-man-change-expiry =
   .label = Ndryshoni Datën e Skadimit
   .accesskey = S
 openpgp-key-man-key-more =
   .label = Më tepër
   .accesskey = M
 openpgp-key-man-user-id-label =
   .label = Emër
 openpgp-key-man-fingerprint-label =
   .label = Shenja gishtash
 openpgp-key-man-select-all =
   .label = Përzgjidhi Krejt Kyçet
   .accesskey = K
+openpgp-key-details-title =
+  .title = Veti Kyçi
 openpgp-key-details-signatures-tab =
   .label = Dëshmi
 openpgp-key-details-structure-tab =
   .label = Strukturë
 openpgp-key-details-id-label =
   .label = ID
 openpgp-key-details-key-type-label = Lloj
 openpgp-key-details-algorithm-label =
   .label = Algoritëm
 openpgp-key-details-size-label =
   .label = Madhësi
+openpgp-key-details-created-label =
+  .label = Krijuar më
+openpgp-key-details-created-header = Krijuar më
+openpgp-key-details-expiry-label =
+  .label = Skadon më
+openpgp-key-details-expiry-header = Skadon më
 openpgp-key-details-usage-label =
   .label = Përdorim
 openpgp-key-details-fingerprint-label = Shenja gishtash
+openpgp-key-details-sel-action =
+  .label = Përzgjidhni veprim…
+  .accesskey = P
 openpgp-card-details-close-window-label =
   .buttonlabelaccept = Mbylle
 openpgp-copy-cmd-label =
   .label = Kopjoje
 
 ## e2e encryption settings
 
+openpgp-add-key-button =
+  .label = Shtoni Kyç…
+  .accesskey = S
+e2e-learn-more = Mësoni më tepër
 
 ## OpenPGP Key selection area
 
 
 ## Account settings export output