Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sat, 12 Sep 2020 12:25:15 +0000
changeset 2241 3e11464e2b4f98983f46ad8cb8a17691db867b59
parent 2240 496fb62a0ecae0fb3b6a7a09d056d3e2dd44e537
child 2242 4ffd49562388de529577aa1c9880ff6bd65e22ce
push id1307
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 12 Sep 2020 12:25:18 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/preferences/addEngine.ftl
browser/defaultagent/defaultagent_localized.ini
toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
--- a/browser/browser/preferences/addEngine.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/addEngine.ftl
@@ -1,3 +1,19 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+add-engine-window =
+  .title = Shtoni Motor Kërkim
+  .style = width: 32em;
+add-engine-button = Shtoni Motor Vetjak
+add-engine-name = Emër motori kërkimesh
+add-engine-alias = Alias
+add-engine-url = URL motori, përdorni %s në vend të termit të kërkimit
+add-engine-cancel =
+  .label = Anuloje
+  .accesskey = A
+add-engine-ok =
+  .label = Shtoni Motor
+  .accesskey = S
+engine-name-exists = Ka tashmë një motor me këtë emër
+engine-alias-exists = Ka tashmë një motor me këtë alias
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/defaultagent/defaultagent_localized.ini
@@ -0,0 +1,7 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# This file is in the UTF-8 encoding
+[Strings]
+DefaultBrowserAgentTaskDescription=Puna e Agjentit të Shfletuesit Parazgjedhje është të kontrollojë kur parazgjedhja ndryshohet nga %MOZ_APP_DISPLAYNAME% në një tjetër shfletues. Nëse ndryshimi ndodh në rrethana të dyshimta, përdoruesve do t’u kërkohet, jo më shumë se dy herë, nëse duan ta kthejnë mbrapsht te %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Kjo punë instalohet automatikisht nga %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, dhe riinstalohet, kur përditësohet %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Që ta çaktivizoni këtë sjellje, përditësoni parapëlqimin “default-browser-agent.enabled” te faqja about:config ose rregullimin “DisableDefaultBrowserAgent” për %MOZ_APP_DISPLAYNAME% në shkallë ndërmarrjesh.
--- a/toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/global/videocontrols.ftl
@@ -1,3 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+videocontrols-scrubber =
+  .aria-label = Pozicion
+# This label is used by screenreaders and other assistive technology to indicate
+# to users how much of the video has been loaded from the network. It will be
+# followed by the percentage of the video that has loaded (e.g. "Loading: 13%").
+videocontrols-buffer-bar-label = Ngarkim:
+videocontrols-volume-control =
+  .aria-label = Volum