Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 26 Aug 2020 12:05:35 +0000
changeset 2229 378606357b9f6f7c8fd4d2c5247d1125d109bdf2
parent 2228 9af61a27793a96fe2056184f5b5b996a22b7ba49
child 2230 0d9c93719872a74911aaeb6d0933adfc500fcbb9
push id1295
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 26 Aug 2020 12:05:39 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
devtools/client/tooltips.ftl
netwerk/necko.properties
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -15,159 +15,164 @@
 onboarding-button-label-learn-more = Mësoni Më Tepër
 onboarding-button-label-get-started = Fillojani
 
 ## Welcome modal dialog strings
 
 onboarding-welcome-header = Mirë se vini te { -brand-short-name }
 onboarding-welcome-body = E morët shfletuesin.<br/>Njihuni me pjesën tjetër të { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-learn-more = Mësoni më tepër mbi përfitimet.
-
 onboarding-welcome-modal-get-body = E keni shfletuesin.<br/>Tani përfitoni maksimumin prej { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-modal-supercharge-body = Superngarkoni mbrojtjen e privatësisë tuaj.
 onboarding-welcome-modal-privacy-body = E keni shfletuesin. Le të shtojmë më tepër mbrojtje privatësie.
 onboarding-welcome-modal-family-learn-more = Mësoni rreth produkteve të familjes { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-form-header = Fillojani Këtu
-
 onboarding-join-form-body = Që t’ia filloni, jepni adresën tuaj email.
 onboarding-join-form-email =
   .placeholder = Jepni email
 onboarding-join-form-email-error = Lypset email i vlefshëm
 onboarding-join-form-legal = Duke vazhduar, pajtoheni me <a data-l10n-name="terms">Kushte Shërbimi</a> dhe <a data-l10n-name="privacy">Shënim Privatësie</a>.
 onboarding-join-form-continue = Vazhdo
-
 # This message is followed by a link using onboarding-join-form-signin ("Sign In") as text.
 onboarding-join-form-signin-label = Keni tashmë një llogari?
 # Text for link to submit the sign in form
 onboarding-join-form-signin = Hyni
-
 onboarding-start-browsing-button-label = Filloni të Shfletoni
-
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Hidhe tej
   .aria-label = Hidhe tej
 
 ## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
 
+# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
+# automatically added to the text inside it. { -brand-short-name } should stay inside the span.
+onboarding-multistage-welcome-header = Mirë se vini te <span data-l10n-name="zap">{ -brand-short-name }</span>
+onboarding-multistage-welcome-subtitle = Shfletuesi i shpejtë, i parrezik dhe privat, që ka pas një ent jofitimprurës.
+onboarding-multistage-welcome-primary-button-label = Filloni Ujdisjen
+onboarding-multistage-welcome-secondary-button-label = Hyni
+onboarding-multistage-welcome-secondary-button-text = Keni llogari?
+# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
+# automatically added to the text inside it. "more" should stay inside the span.
+onboarding-multistage-import-header = Importoni fjalëkalimet tuaj, <br/>faqerojtësit, <span data-l10n-name="zap">etj</span>
+onboarding-multistage-import-subtitle = Po vini prej një shfletuesi tjetër? Është e lehtë të sillet gjithçka te { -brand-short-name }.
+onboarding-multistage-import-primary-button-label = Filloni Importimin
+onboarding-multistage-import-secondary-button-label = Jo tani
+# Info displayed in the footer of import settings screen during onboarding flow.
+# This supports welcome screen showing top sites imported from the user's default browser.
+onboarding-import-sites-disclaimer = Në këtë pajisje u gjetën sajtet e radhitur këtu. { -brand-short-name } nuk ruan apo njëkohëson të dhëna nga shfletues tjetër, veç në zgjedhëshi t’i importoni.
+# Aria-label to make the "steps" of multistage onboarding visible to screen readers.
+# Variables:
+#  $current (Int) - Number of the current page
+#  $total (Int) - Total number of pages
+onboarding-welcome-steps-indicator =
+  .aria-label = Si t’ia fillohet: skena { $current } nga { $total }
+# The <span data-l10n-name="zap"></span> in this string allows a "zap" underline style to be
+# automatically added to the text inside it. "look" should stay inside the span.
+onboarding-multistage-theme-header = Zgjidhni një <span data-l10n-name="zap">pamje</span>
+onboarding-multistage-theme-subtitle = Personalizojeni { -brand-short-name }-in me një temë.
+onboarding-multistage-theme-primary-button-label = Ruaje Temën
+onboarding-multistage-theme-secondary-button-label = Jo tani
+# Automatic theme uses operating system color settings
+onboarding-multistage-theme-label-automatic = Vetvetiu
+
 ## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
 ## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
 ## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
 ## tooltip.
 
+
 ## Welcome full page string
 
 onboarding-fullpage-welcome-subheader = Le të fillojmë eksplorimin e gjithçkaje që mund të bëni.
 onboarding-fullpage-form-email =
   .placeholder = Adresa juaj email…
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
 
 onboarding-sync-welcome-header = Merreni { -brand-product-name }-in me Vete
 onboarding-sync-welcome-content = Merrni në krejt pajisjet tuaja faqerojtësit, historikun, fjalëkalimet dhe të tjera rregullime tuajat.
 onboarding-sync-welcome-learn-more-link = Mësoni më tepër rreth Llogarive Firefox
-
 onboarding-sync-form-input =
   .placeholder = Email
-
 onboarding-sync-form-continue-button = Vazhdo
 onboarding-sync-form-skip-login-button = Anashkalojeni këtë hap
 
 ## This is part of the line "Enter your email to continue to Firefox Sync"
 
 onboarding-sync-form-header = Jepni email-in tuaj
 onboarding-sync-form-sub-header = që të vazhdoni te { -sync-brand-name }
 
-
 ## These are individual benefit messages shown with an image, title and
 ## description.
 
 onboarding-benefit-products-text = Mbaroni punë me një familje mjetesh që respektojnë privatësinë tuaj nëpër pajisjet tuaja.
-
 # "Personal Data Promise" is a concept that should be translated consistently
 # across the product. It refers to a concept shown elsewhere to the user: "The
 # Firefox Personal Data Promise is the way we honor your data in everything we
 # make and do. We take less data. We keep it safe. And we make sure that we are
 # transparent about how we use it."
 onboarding-benefit-privacy-text = Gjithçka bëjmë pajtohet me Premtimin tonë Mbi të Dhënat Personale: Grumbullim sa më pak. Mbajtje e parrezik. Pa të fshehta.
-
-
 onboarding-benefit-sync-title = { -sync-brand-short-name }
 onboarding-benefit-sync-text = Merrni me vete faqerojtësit tuaj, fjalëkalimet, historikun, etj, kudo ku përdorni { -brand-product-name }-in.
-
 onboarding-benefit-monitor-title = { -monitor-brand-short-name }
 onboarding-benefit-monitor-text = Njoftohuni kur të dhënat tuaja personale shfaqen në një cenim të ditur të dhënash.
-
 onboarding-benefit-lockwise-title = { -lockwise-brand-short-name }
 onboarding-benefit-lockwise-text = Administroni fjalëkalime që janë të mbrojtur dhe të bartshëm.
 
-
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section
 
 onboarding-tracking-protection-title2 = Mbrojtje Nga Gjurmimi
 onboarding-tracking-protection-text2 = { -brand-short-name } ndihmon të ndalet gjurmimi juaj në internet nga sajte, duke e bërë më të vështirë për reklamat t’ju ndjekin nëpër internet.
 onboarding-tracking-protection-button2 = Si Funksionon
-
 onboarding-data-sync-title = Merreni Me Vete Rregullimet Tuaja
 # "Sync" is short for synchronize.
 onboarding-data-sync-text2 = Njëkohësoni faqerojtësit tuaj, fjalëkalimet, etj, kudo ku përdorni { -brand-product-name }-in.
 onboarding-data-sync-button2 = Hyni te { -sync-brand-short-name }-u
-
 onboarding-firefox-monitor-title = Jini Në Dijeni të Cenimeve të të Dhënave
 onboarding-firefox-monitor-text2 = { -monitor-brand-name } mbikëqyr se mos email-i juaj është parë në ndonjë cenim të ditur të dhënash dhe ju sinjalizon nëse shfaqet në një cenim të ri.
 onboarding-firefox-monitor-button = Regjistrohuni për Sinjalizime
-
 onboarding-browse-privately-title = Shfletoni Privatisht
 onboarding-browse-privately-text = Shfletimi Privat e spastron historikun tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, për ta mbajtur të fshehtë ndaj cilitdo që përdor kompjuterin tuaj.
 onboarding-browse-privately-button = Hapni Dritare Private
-
 onboarding-firefox-send-title = Mbajini Private Kartelat Që Shkëmbeni
 onboarding-firefox-send-text2 = Ngarkojini kartelat tuaja te { -send-brand-name } që t’i ndani nën fshehtëzim skaj-më-skaj dhe një lidhjeje që skadon vetvetiu.
 onboarding-firefox-send-button = Provoni { -send-brand-name }
-
 onboarding-mobile-phone-title = Merreni { -brand-product-name } në Telefonin Tuaj
 onboarding-mobile-phone-text = Shkarkoni { -brand-product-name } për iOS dhe Android njëkohësoni të dhënat tuaja nëpër pajisje.
 # "Mobile" is short for mobile/cellular phone, "Browser" is short for web
 # browser.
 onboarding-mobile-phone-button = Shkarkoni Shfletuesin Për Celular
-
 onboarding-send-tabs-title = Dërgojini Vetes Skeda Aty Për Aty
 # "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
 # tab's context menu.
 onboarding-send-tabs-text2 = Ndani lehtësisht faqe mes pajisjeve tuaja pa u dashur të kopjoni lidhje apo të braktisni shfletuesin.
 onboarding-send-tabs-button = Filloni të përdorni Dërgim Skedash
-
 onboarding-pocket-anywhere-title = Lexoni dhe Dëgjoni Kudo
 onboarding-pocket-anywhere-text2 = Ruani jashtë interneti lëndën tuaj të parapëlqyer, me aplikacionin { -pocket-brand-name } dhe lexojeni, dëgjojeni apo shiheni kurdo që keni kohë.
 onboarding-pocket-anywhere-button = Provojeni { -pocket-brand-name }-in
-
 onboarding-lockwise-strong-passwords-title = Krijoni dhe Depozitoni Fjalëkalime të Fuqishëm
 onboarding-lockwise-strong-passwords-text = { -lockwise-brand-name } krijon aty për aty fjalëkalime të fuqishëm dhe i ruan të tërë në një vend.
 onboarding-lockwise-strong-passwords-button = Adminstroni Kredencialet tuaja të Hyrjeve
-
 onboarding-facebook-container-title = Caktoni Caqe me Facebook-un
 onboarding-facebook-container-text2 = { -facebook-container-brand-name } e mban profilin tuaj veçmas nga gjithçka tjetër, duke ia bërë të vështirë Facebook-ut profilizimin e reklamave për ju.
 onboarding-facebook-container-button = Shtoje Zgjerimin
-
-
 onboarding-import-browser-settings-title = Importoni Faqerojtësit Tuaj, Fjalëkalimet dhe Më Tepër
 onboarding-import-browser-settings-text = Mos humbni kohë—merrini lehtësisht me vete sajtet tuaj nga Chrome dhe rregullimet për të.
 onboarding-import-browser-settings-button = Importo të Dhëna Chrome
-
 onboarding-personal-data-promise-title = I konceptuar Privat
 onboarding-personal-data-promise-text = { -brand-product-name }-i i trajton të dhënat tuaja me respekt, duke marrë sa më pak prej tyre, duke i mbrojtur dhe duke shprehur qartë se si i përdorim.
 onboarding-personal-data-promise-button = Lexoni Premtimin tonë
 
 ## Message strings belonging to the Return to AMO flow
 
 return-to-amo-sub-header = Bukur, e morët { -brand-short-name }-in
-
 # <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-header = Tani le të marrim për ju <icon></icon><b>{ $addon-name }.</b>
 return-to-amo-extension-button = Shtoje Zgjerimin
 return-to-amo-get-started-button = Fillojani me { -brand-short-name }
--- a/devtools/client/tooltips.ftl
+++ b/devtools/client/tooltips.ftl
@@ -7,80 +7,57 @@
 
 learn-more = <span data-l10n-name="link">Mësoni më tepër</span>
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is not applied.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS property name e.g. "color".
-
-
-## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
-## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
-## the property is not applied.
-## Variables:
-##  $property (string) - A CSS property name e.g. "color".
 ##  $display (string) - A CSS display value e.g. "inline-block".
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është as kontejner fleks, as kontejner rrjetë.
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është kontejner fleks, kontejner rrjetë apo kontejner shumështyllësh.
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-item = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është objekt rrjetë apo fleks.
-
 inactive-css-not-grid-item = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është objekt rrjetë.
-
 inactive-css-not-grid-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është kontejner rrjetë.
-
 inactive-css-not-flex-item = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është objekt fleks.
-
 inactive-css-not-flex-container = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është kontejner fleks.
-
 inactive-css-not-inline-or-tablecell = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është element i brendshëm ose table-cell.
-
 inactive-css-property-because-of-display = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë ka shfaqje të <strong>{ $display }</strong>.
-
 inactive-css-not-display-block-on-floated = Vlera <strong>display</strong> është ndryshuar nga motori në <strong>block</strong>, ngaqë elementi është <strong>floated<strong>.
-
 inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited = Është e pamundur të anashkalohet <strong>{ $property }</strong>, për shkak të kufizimit <strong>:visited</strong>.
-
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është element i pozicionuar.
-
 inactive-text-overflow-when-no-overflow = <strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë <strong>overflow:hidden</strong> s’është caktuar.
 
 ## In the Rule View when a CSS property cannot be successfully applied we display
 ## an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain how
 ## the problem can be solved.
 
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-fix = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong> ose <strong>display:flex</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-container-or-multicol-container-fix = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, ose <strong>columns:2</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-or-flex-item-fix-2 = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong>, <strong>display:flex</strong>, <strong>display:inline-grid</strong>, ose <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-item-fix-2 = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong> ose <strong>display:inline-grid</strong> te mëma e elementit. { learn-more }
-
 inactive-css-not-grid-container-fix = Provoni të shtoni <strong>display:grid</strong> ose <strong>display:inline-grid</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-flex-item-fix-2 = Provoni të shtoni <strong>display:flex</strong> ose <strong>display:inline-flex</strong> te mëma e elementit. { learn-more }
-
 inactive-css-not-flex-container-fix = Provoni të shtoni <strong>display:flex</strong> ose <strong>display:inline-flex</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix = Provoni të shtoni <strong>display:inline</strong> ose <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-row-or-row-group-fix = Provoni të shtoni <strong>display:inline-block</strong> ose <strong>display:block</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-non-replaced-inline-or-table-column-or-column-group-fix = Provoni të shtoni <strong>display:inline-block</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-not-display-block-on-floated-fix = Provoni të hiqni <strong>float</strong> ose të shtoni <strong>display:block</strong>. { learn-more }
-
 inactive-css-position-property-on-unpositioned-box-fix = Provoni të ujdisni vetinë e tij <strong>position</strong> si diçka tjetër nga <strong>static</strong>. { learn-more }
-
 inactive-text-overflow-when-no-overflow-fix = Provoni të shtoni <strong>overflow:hidden</strong>. { learn-more }
 
 ## In the Rule View when a CSS property may have compatibility issues with other browsers
 ## we display an icon. When this icon is hovered this message is displayed to explain why
 ## the property is incompatible and the platforms it is incompatible on.
 ## Variables:
 ##  $property (string) - A CSS declaration name e.g. "-moz-user-select" that can be a platform specific alias.
 ##  $rootProperty (string) - A raw CSS property name e.g. "user-select" that is not a platform specific alias.
 
+css-compatibility-default-message = <strong>{ $property }</strong> nuk mbulohet në shfletuesit vijues:
+css-compatibility-deprecated-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> qe një veti eksperimentale që tani është nxjerrë nga përdorimi nga standardet W3C. Nuk mbulohet në shfletuesit vijues:
+css-compatibility-deprecated-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> qe një veti eksperimentale që tanimë është nxjerrë nga përdorimi nga standardet W3C.
+css-compatibility-deprecated-message = <strong>{ $property }</strong> është nxjerrë nga përdorimi nga standardet W3C. Nuk mbulohet në shfletuesit vijues:
+css-compatibility-deprecated-supported-message = <strong>{ $property }</strong> është nxjerrë nga përdorimi nga standardet W3C.
+css-compatibility-experimental-message = <strong>{ $property }</strong> është një veti eksperimentale. Nuk mbulohet në shfletuesit vijues:
+css-compatibility-experimental-supported-message = <strong>{ $property }</strong> është një veti eksperimentale.
+css-compatibility-learn-more-message = <span data-l10n-name="link">Mësoni më tepër</span> rreth <strong>{ $rootProperty }</strong>
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -84,15 +84,18 @@ CookiePathOversize=Cookie “%1$S” është e pavlefshme, ngaqë madhësia e shtegut për të është shumë e madhe. Madhësia maksimum është %2$S B.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieSchemefulReject): %1$S is the cookie name. %2$S is the hostname.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedByPermissionManager): %1$S is the cookie response header.
 CookieRejectedByPermissionManager=Cookie “%1$S” është hedhur poshtë nga leje të caktuara nga përdoruesi.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidCharName): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedInvalidCharName=Cookie “%1$S” është hedhur poshtë, për shenja të pavlefshme te emri.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidDomain): %1$S is the cookie name.
 CookieRejectedInvalidDomain=Cookie “%1$S” është hedhur poshtë, për përkatësi të pavlefshme.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidPrefix): %1$S is the cookie name.
+CookieRejectedInvalidPrefix=Cookie “%1$S” është hedhur poshtë, për parashtesë të pavlefshme.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedInvalidCharValue): %1$S is the cookie name.
+CookieRejectedInvalidCharValue=Cookie “%1$S” është hedhur poshtë, për shenja të pavlefshme te vlera.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedHttpOnlyButFromScript): %1$S is the cookie name.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedSecureButHttp): %1$S is the cookie name.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedThirdParty): %1$S is the cookie response header.
+CookieRejectedThirdParty=Cookie “%1$S” është hedhur poshtë, si prej pale të tretë.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedNonsecureOverSecure): %1$S is the cookie name.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedExpired): %1$S is the cookie name.
 # LOCALIZATION NOTE (CookieRejectedForNonSameSiteness): %1$S is the cookie name.