Bug 1663879 - convert full screen and pointer lock warnings to fluent, part 1.
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Tue, 15 Sep 2020 07:16:18 +0200
changeset 2254 31e1ab41b4e8da92a2f28c645ad187f6c11a9241
parent 2253 cee79cc88b831cc30ae2d67f0e72afff6efbbf03
child 2255 708938927ea1e32dce90eb8755873d3abe152858
push id1320
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 15 Sep 2020 05:16:24 +0000
bugs1663879
Bug 1663879 - convert full screen and pointer lock warnings to fluent, part 1.
browser/browser/browser.ftl
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -364,8 +364,24 @@ urlbar-switch-to-tab =
 urlbar-extension =
     .value = Zgjerim:
 urlbar-go-button =
     .tooltiptext = Shkoni te adresa e dhënë te Shtylla e Vendndodhjeve
 urlbar-page-action-button =
     .tooltiptext = Veprime faqeje
 urlbar-pocket-button =
     .tooltiptext = Ruajeni te { -pocket-brand-name }
+
+## Full Screen and Pointer Lock UI
+
+# Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
+# Variables
+#  $domain (String): the domain that is full screen, e.g. "mozilla.org"
+fullscreen-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> tani është sa krejt ekrani
+fullscreen-warning-no-domain = Ky dokument tani shfaqet sa krejt ekrani
+fullscreen-exit-button = Dilni nga Sa Krejt Ekrani (Esc)
+# "esc" is lowercase on mac keyboards, but uppercase elsewhere.
+fullscreen-exit-mac-button = Dilni Nga Sa Krejt Ekrani (esc)
+# Please ensure that the domain stays in the `<span data-l10n-name="domain">` markup.
+# Variables
+#  $domain (String): the domain that is using pointer-lock, e.g. "mozilla.org"
+pointerlock-warning-domain = <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> është në kontroll të kursorit tuaj. Shtypni Esc që të rimerrni kontrollin.
+pointerlock-warning-no-domain = Kursori është nën kontrollin e kursorit tuaj. Shtypni Esc që të rimerrni kontrollin.