Bug 1442542 - Migrate Preferences::Subdialogs::ClearSiteData properties strings to Fluent, part 1. THUNDERBIRD_60_0b6_BUILD1 THUNDERBIRD_60_0b6_RELEASE
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Thu, 26 Apr 2018 09:39:16 +0200
changeset 1556 2e0555d9a0ef4f5aaba0ed56171925f29dc221f3
parent 1555 95cbbf2c9a0e6761af5570f8d3221e0b391cc41c
child 1558 1bc0bc43b32ee16aa7b0063c13d3c78bbf20c34e
child 1559 9e7f67a5b38e6f1db733d35d8c334b74cd7760f1
push id735
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateThu, 26 Apr 2018 07:39:25 +0000
bugs1442542
Bug 1442542 - Migrate Preferences::Subdialogs::ClearSiteData properties strings to Fluent, part 1.
browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
--- a/browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
@@ -3,20 +3,48 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 clear-site-data-window =
   .title = Pastroji të Dhënat
   .style = width: 35em
 clear-site-data-description = Pastrimi i krejt cookie-eve dhe të dhënave të sajtit të depozituara nga { -brand-short-name }-i mund të sjellë daljen tuaj nga llogaritë në sajte dhe heqje të lëndës për përdorim pa qenë i lidhur në internet. Pastrimi i të dhënave të fshehtinës nuk do të prekë kredencialet tuaja për hyrje.
 clear-site-data-close-key =
   .key = w
-clear-site-data-cookies = Cookies dhe të Dhëna Sajtesh
+# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
+# in the format ($amount $unit), e.g. "Cookies and Site Data (24 KB)"
+# Variables:
+#  $amount (Number) - Amount of site data currently stored on disk
+#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
+clear-site-data-cookies-with-data =
+  .label = Cookie dhe të Dhëna Sajtesh ({ $amount } { $unit })
+  .accesskey = C
+# This string is a placeholder for while the data used to fill
+# clear-site-data-cookies-with-data is loading. This placeholder is usually
+# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
+# or the same as clear-site-data-cookies-with-data (except the amount and unit),
+# to avoid flickering.
+clear-site-data-cookies-empty =
+  .label = Cookies dhe të Dhëna Sajtesh
   .accesskey = C
 clear-site-data-cookies-info = Në u pastroftë, mund të sjellë daljen tuaj nga llogaritë në sajte
-clear-site-data-cache = Lëndë Web Në Fshehtinë
+# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
+# in the format ($amount $unit), e.g. "Cached Web Content (24 KB)"
+# Variables:
+#  $amount (Number) - Amount of cache currently stored on disk
+#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
+clear-site-data-cache-with-data =
+  .label = Lëndë Web e Ruajtur Në Fshehtinë ({ $amount } { $unit })
+  .accesskey = L
+# This string is a placeholder for while the data used to fill
+# clear-site-data-cache-with-data is loading. This placeholder is usually
+# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
+# or the same as clear-site-data-cache-with-data (except the amount and unit),
+# to avoid flickering.
+clear-site-data-cache-empty =
+  .label = Lëndë Web Në Fshehtinë
   .accesskey = L
 clear-site-data-cache-info = Do të kërkojë që sajtet të ringarkojnë figura dhe të dhëna
 clear-site-data-cancel =
   .label = Anuloje
   .accesskey = A
 clear-site-data-clear =
   .label = Pastroje
   .accesskey = a