Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sat, 12 Sep 2020 10:06:04 +0000
changeset 2238 2685ffef6022a54aa030bb98ac3bbd302d5d6dd0
parent 2237 772794f2806c6a0eeea0f95595fe404851e0844e
child 2239 2be18f4f02ea51a789c2615d1545174b0e266e22
push id1304
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 12 Sep 2020 10:06:07 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -3,74 +3,62 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Dërgojuni sajteve një sinjal “Mos Më Gjurmo” se nuk doni të ndiqeni
 do-not-track-learn-more = Mësoni më tepër
 do-not-track-option-default-content-blocking-known =
   .label = Vetëm kur { -brand-short-name }-i është rregulluar të bllokojë gjurmues të njohur
 do-not-track-option-always =
   .label = Përherë
-
 pref-page-title =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Mundësi
    *[other] Parapëlqime
   }
-
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Gjeni te Mundësitë
      *[other] Gjeni te Parapëlqimet
     }
-
 managed-notice = Shfletuesi juaj administrohet nga enti juaj.
-
 pane-general-title = Të përgjithshme
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
-
 pane-home-title = Kreu
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
-
 pane-search-title = Kërkim
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
-
 pane-privacy-title = Privatësi & Siguri
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
-
 pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
 category-sync2 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
-
 pane-experimental-title = Eksperimente { -brand-short-name }
 category-experimental =
   .tooltiptext = Eksperimente { -brand-short-name }
 pane-experimental-subtitle = Vazhdoni me Kujdes
 pane-experimental-search-results-header = Eksperimente { -brand-short-name }: Vazhdoni me Kujdes
 pane-experimental-description = Ndryshimi i parapëlqimeve për formësim të mëtejshëm mund të ketë ndikim në funksionimin dhe sigurinë e { -brand-short-name }-it.
-
 help-button-label = Asistencë { -brand-short-name }-i
 addons-button-label = Zgjerime & Tema
-
 focus-search =
   .key = f
-
 close-button =
   .aria-label = Mbylleni
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart = { -brand-short-name }-i duhet rinisur që të aktivizohet kjo veçori.
 feature-disable-requires-restart = { -brand-short-name }-i duhet rinisur që të çaktivizohet kjo veçori.
 should-restart-title = Riniseni { -brand-short-name }-in
@@ -86,543 +74,421 @@ restart-later = Riniseni Më Vonë
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that their home page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-homepage-override = Faqen tuaj hyrëse e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that their new tab page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-new-tab-url = Faqen tuaj Skedë e Re e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that the password manager setting
 # is being controlled by an extension
 extension-controlled-password-saving = Këtë rregullim e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-web-notifications = Këtë rregullim e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that the default search engine
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-default-search = Motorin tuaj parazgjedhje për kërkime e ka caktuar një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
 extension-controlled-privacy-containers = Një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, lyp Skeda Kontejneri.
-
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Këtë rregullim e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlled-proxy-config = Se si lidhet në internet { -brand-short-name }-i, e kontrollon një zgjerim, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }.
-
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Që të aktivizoni zgjerimin, shkoni te Shtesa <img data-l10n-name="addons-icon"/> te menuja <img data-l10n-name="menu-icon"/>.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Përfundime Kërkimi
-
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Na ndjeni! S’ka përfundime te Mundësitë për “<span data-l10n-name="query"></span>”.
    *[other] Na ndjeni! S’ka përfundime te Parapëlqimet për “<span data-l10n-name="query"></span>”.
   }
-
 search-results-help-link = Ju duhet ndihmë? Vizitoni <a data-l10n-name="url">Asistencë { -brand-short-name }</a>
 
 ## General Section
 
 startup-header = Nisje
-
 # { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
 # since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
 separate-profile-mode =
   .label = Lejojeni { -brand-short-name }-in dhe Firefox-in të xhirojnë në të njëjtën kohë
 use-firefox-sync = Ndihmëz: Kjo përdor profile ndaras. Për ndarje të dhënash mes tyre përdorni { -sync-brand-short-name }-n.
 get-started-not-logged-in = Hyni te { -sync-brand-short-name }-u…
 get-started-configured = Hap parapëlqimet mbi { -sync-brand-short-name }
-
 always-check-default =
   .label = Kontrollo përherë për të parë nëse { -brand-short-name }-i është shfletuesi parazgjedhje
   .accesskey = o
-
 is-default = { -brand-short-name }-i është shfletuesi juaj parazgjedhje
 is-not-default = { -brand-short-name }-i s'është shfletuesi juaj parazgjedhje
-
 set-as-my-default-browser =
   .label = Vëre Parazgjedhje…
   .accesskey = V
-
 startup-restore-previous-session =
   .label = Rikthe sesionin e mëparshëm
   .accesskey = R
-
 startup-restore-warn-on-quit =
   .label = T’ju sinjalizojë kur dilni e mbyllni shfletuesin
-
 disable-extension =
   .label = Çaktivizoje Zgjerimin
-
 tabs-group-header = Skeda
-
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Ctrl+Tab ju kalon nëpër skedat sipas radhës së përdorimit së fundi
   .accesskey = T
-
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Hapi lidhjet në skeda, në vend se në dritare të reja
   .accesskey = H
-
 warn-on-close-multiple-tabs =
   .label = Sinjalizo kur mbyllen disa skeda njëherësh
   .accesskey = b
-
 warn-on-open-many-tabs =
   .label = Sinjalizo kur hapja e shumë skedave njëherësh do të mund të ngadalësonte { -brand-short-name }-in
   .accesskey = z
-
 switch-links-to-new-tabs =
   .label = Kur një lidhje hapet si një skedë të re, kalo në të menjëherë
   .accesskey = K
-
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = Shfaq paraparje skedash te "Windows taskbar"
   .accesskey = a
-
 browser-containers-enabled =
   .label = Aktivizoni Skeda Kontejneri
   .accesskey = n
-
 browser-containers-learn-more = Mësoni më tepër
-
 browser-containers-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
-
 containers-disable-alert-title = Të mbyllen Krejt Skedat e Kontejnerve?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Nëse i çaktivizoni tani Skedat e Kontejnerve, do të mbyllet { $tabCount } skedë kontejneri. Jeni i sigurt se doni të çaktivizohen Skeda Kontejnerësh?
    *[other] Nëse i çaktivizoni tani Skedat e Kontejnerve, do të mbyllen { $tabCount } skeda kontejneri. Jeni i sigurt se doni të çaktivizohen Skeda Kontejnerësh?
   }
-
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] Mbyll { $tabCount } Skedë Kontejneri
    *[other] Mbyll { $tabCount } Skeda Kontejneri
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Mbaji të aktivizuara
-
 containers-remove-alert-title = Të Hiqet Ky Kontejner?
-
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] Nëse e hiqni këtë Kontejner tani, do të mbyllet { $count } skedë kontejneri. Jeni i sigurt se doni të mbyllet ky Kontejner?
    *[other] Nëse e hiqni këtë Kontejner tani, do të mbyllen { $count } skeda kontejneri. Jeni i sigurt se doni të mbyllet ky Kontejner?
   }
-
 containers-remove-ok-button = Hiqe këtë Kontejner
 containers-remove-cancel-button = Mos e hiq këtë Kontejner
 
-
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Gjuhë dhe Dukje
-
 fonts-and-colors-header = Shkronja & Ngjyra
-
 default-font = Shkronja parazgjedhje
   .accesskey = p
 default-font-size = Madhësi
   .accesskey = M
-
 advanced-fonts =
   .label = Të mëtejshme…
   .accesskey = t
-
 colors-settings =
   .label = Ngjyra…
   .accesskey = y
-
 # Zoom is a noun, and the message is used as header for a group of options
 preferences-zoom-header = Zoom
-
 preferences-default-zoom = Zoom parazgjedhje
   .accesskey = Z
-
 preferences-default-zoom-value =
   .label = { $percentage }%
-
 preferences-zoom-text-only =
   .label = Zoom vetëm për tekst
   .accesskey = t
-
 language-header = Gjuhë
-
 choose-language-description = Zgjidhni gjuhën tuaj të parapëlqyer për shfaqje faqesh
-
 choose-button =
   .label = Zgjidhni…
   .accesskey = z
-
 choose-browser-language-description = Zgjidhni gjuhët e përdorura për shfaqje menush, mesazhesh, dhe njoftimesh nga { -brand-short-name }-i.
 manage-browser-languages-button =
   .label = Caktoni Alternativa…
   .accesskey = C
 confirm-browser-language-change-description = Që të hyjnë në fuqi këto ndryshime, rinisni { -brand-short-name }-in
 confirm-browser-language-change-button = Zbatoje dhe Rinisu
-
 translate-web-pages =
   .label = Përktheni lëndë web
   .accesskey = P
-
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = Përkthime nga <img data-l10n-name="logo"/>
-
 translate-exceptions =
   .label = Përjashtime…
   .accesskey = P
-
 # Variables:
 #  $localeName (string) - Localized name of the locale to be used.
 use-system-locale =
   .label = Që të formatoni data, kohë, numra dhe njësi matëse, përdorni rregullimet e sistemit tuaj operativ për “{ $localeName }”.
-
 check-user-spelling =
   .label = Kontrollo drejtshkrimin në shtypje e sipër
   .accesskey = o
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Kartela dhe Aplikacione
-
 download-header = Shkarkime
-
 download-save-to =
   .label = Kartelat ruaji te
   .accesskey = R
-
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Zgjidhni…
      *[other] Shfletoni…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Z
      *[other] S
     }
-
 download-always-ask-where =
   .label = Pyet përherë ku të ruhen kartelat
   .accesskey = u
-
 applications-header = Aplikacione
-
 applications-description = Zgjidhni se si i trajton { -brand-short-name }-i kartelat që shkarkoni nga interneti ose aplikacionet që përdoren kur shfletoni.
-
 applications-filter =
   .placeholder = Kërkoni për lloje kartelash ose aplikacione
-
 applications-type-column =
   .label = Lloj Lënde
   .accesskey = L
-
 applications-action-column =
   .label = Veprim
   .accesskey = V
-
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = Kartelë { $extension }
 applications-action-save =
   .label = Ruaje Kartelën
-
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = Përdor { $app-name }
-
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = Përdor { $app-name } (parazgjedhje)
-
 applications-use-os-default =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Përdor aplikacion parazgjedhje të macOS-it
       [windows] Përdor aplikacion parazgjedhje të Windows-it
      *[other] Përdor aplikacion parazgjedhje të sistemit
     }
-
 applications-use-other =
   .label = Përdorni tjetër…
 applications-select-helper = Përzgjidhni Aplikacion Ndihmës
-
 applications-manage-app =
   .label = Hollësi Aplikacioni…
 applications-always-ask =
   .label = Pyetmë përherë
 applications-type-pdf = Format Dokumentesh të Mbartshëm (PDF)
-
 # Variables:
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
-
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = Përdor { $plugin-name } (te { -brand-short-name })
 applications-open-inapp =
   .label = Hape në { -brand-short-name }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
-
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
-
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
-
 applications-open-inapp-label =
   .value = { applications-open-inapp.label }
-
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
-
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
-
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
-
 applications-use-os-default-label =
   .value = { applications-use-os-default.label }
 
 ##
 
 drm-content-header = Lëndë nën Digital Rights Management (DRM)
-
 play-drm-content =
   .label = Luaj lëndë të kontrolluar nga DRM
   .accesskey = L
-
 play-drm-content-learn-more = Mësoni më tepër
-
 update-application-title = Përditësime { -brand-short-name }-i
-
 update-application-description = Për punimin, qëndrueshmërinë dhe sigurinë më të mirë mbajeni { -brand-short-name }-in të përditësuar.
-
 update-application-version = Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Ç’ka të re</a>
-
 update-history =
   .label = Shfaq Historik Përditësimesh…
   .accesskey = P
-
 update-application-allow-description = Lejojeni { -brand-short-name }-in
-
 update-application-auto =
   .label = T’i instalojë vetvetiu përditësimet (e këshillueshme)
   .accesskey = v
-
 update-application-check-choose =
   .label = Të kontrollojë për përditësime, por t'ju lejojë të zgjidhni t'i instaloni apo jo
   .accesskey = k
-
 update-application-manual =
   .label = Të mos kontrollojë kurrë për përditësime (nuk rekomandohet)
   .accesskey = u
-
 update-application-warning-cross-user-setting = Ky rregullim do të zbatohet mbi krejt llogaritë Windows dhe profile { -brand-short-name } që përdorin këtë instalim të { -brand-short-name }.
-
 update-application-use-service =
   .label = Për instalim përditësimesh përdor një shërbim në prapaskenë
   .accesskey = P
-
 update-setting-write-failure-title = Gabim në ruajtje parapëlqimesh Përditësimi
-
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 # The newlines between the main text and the line containing the path is
 # intentional so the path is easier to identify.
 update-setting-write-failure-message =
   { -brand-short-name }-i hasi një gabim dhe s’e ruajti këtë ndryshim. Kini parasysh se caktimi i këtij parapëlqimi mbi përditësimet lyp leje për shkrim te kartela më poshtë. Ju, ose një përgjegjës sistemi mund të jeni në gjendje ta zgjidhni gabimin duke i akorduar grupit Përdorues kontroll të plotë të kësaj kartele.
   
   S’u shkrua dot në kartelë: { $path }
-
 update-in-progress-title = Përditësim Në Kryerje e Sipër
-
 update-in-progress-message = Doni që { -brand-short-name }-i të vazhdojë këtë përditësim?
-
 update-in-progress-ok-button = &Hidhe Tej
 # Continue is the cancel button so pressing escape or using a platform standard
 # method of closing the UI will not discard the update.
 update-in-progress-cancel-button = &Vazhdo
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Punim
-
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Përdor rregullimet e këshilluara për punimin
   .accesskey = P
-
 performance-use-recommended-settings-desc = Këto rregullime janë qepur për hardware-in dhe sistemin operativ të kompjuterit tuaj.
-
 performance-settings-learn-more = Mësoni më tepër
-
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Kur mundet, përdor përshpejtim hardware
   .accesskey = u
-
 performance-limit-content-process-option = Kufi procesesh lënde
   .accesskey = P
-
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Proceset shtesë për lëndën mund të përmirësojnë punimin kur përdoren shumë skeda njëherësh, por kështu do të përdoret më tepër kujtesë.
 performance-limit-content-process-blocked-desc = Ndryshimi i numrit të proceseve të lëndës është i mundur vetëm me { -brand-short-name }-in shumëprocesësh. <a data-l10n-name="learn-more">Mësoni se si të kontrolloni nëse mënyra shumëprocesëshe është e aktivizuar</a>
-
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (parazgjedhje)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Shfletim
-
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Përdor vetërrëshqitje
   .accesskey = v
-
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Përdor rrëshqitje të butë
   .accesskey = b
-
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Shfaq një tastierë virtuale, kur duhet
   .accesskey = k
-
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Përdor përherë taste kursori për lëvizje brenda faqesh
   .accesskey = u
-
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Kërko për tekst kur niset të shtypet
   .accesskey = t
-
 browsing-picture-in-picture-toggle-enabled =
   .label = Aktivizoni kontrolle video për foto-në-foto
   .accesskey = A
-
 browsing-picture-in-picture-learn-more = Mësoni më tepër
-
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Rekomandoni zgjerime teksa shfletoni
   .accesskey = R
 browsing-cfr-features =
   .label = Rekomandim veçorish teksa shfletoni
   .accesskey = R
-
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Mësoni Më Tepër
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Rregullime Rrjeti
-
 network-proxy-connection-description = Formësoni se si lidhet në internet { -brand-short-name }-i.
-
 network-proxy-connection-learn-more = Mësoni Më Tepër
-
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Dritare dhe Skeda të Reja
-
 home-new-windows-tabs-description2 = Zgjidhni çfarë shihni kur hapni faqen tuaj hyrëse, dritare të reja dhe skeda të reja.
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = Faqen hyrëse dhe dritare të reja
-
 home-newtabs-mode-label = Skeda të reja
-
 home-restore-defaults =
   .label = Rikthe Parazgjedhjet
   .accesskey = R
-
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Kreu i Firefox-it (Parazgjedhje)
-
 home-mode-choice-custom =
   .label = URL Vetjake…
-
 home-mode-choice-blank =
   .label = Faqe të Zbrazët
-
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Hidhni një URL…
-
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Përdor Faqen e Tanishme
      *[other] Përdor Faqet e Tanishme
     }
   .accesskey = T
-
 choose-bookmark =
   .label = Përdorni Faqerojtës…
   .accesskey = F
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Lëndë Firefox Home
 home-prefs-content-description = Zgjidhni ç’lëndë doni në skenën tuaj Firefox.
-
 home-prefs-search-header =
   .label = Kërkim Web
 home-prefs-topsites-header =
   .label = Sajte Kryesues
 home-prefs-topsites-description = Sajtet që vizitoni më tepër
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
@@ -631,29 +497,27 @@ home-prefs-recommended-by-header =
   .label = Rekomanduar nga { $provider }
 home-prefs-recommended-by-description-update = Lëndë e jashtëzakonshme nga anembanë intereti, nën përkujdesjen e { $provider }
 
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Si funksionon
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Histori të Sponsorizuara
-
 home-prefs-highlights-header =
   .label = Në Pah
 home-prefs-highlights-description = Një përzgjedhje të sajteve që keni ruajtur ose vizituar
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Faqe të Vizituara
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Faqerojtës
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Shkarkimet Më të Reja
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = Faqe të Ruajtura te { -pocket-brand-name }
-
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Copëza
 home-prefs-snippets-description = Përditësime nga { -vendor-short-name } dhe { -brand-product-name }-i
 home-prefs-sections-rows-option =
@@ -665,69 +529,57 @@ home-prefs-sections-rows-option =
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Shtyllë Kërkimesh
 search-bar-hidden =
   .label = Përdoreni shtyllën e adresave për kërkime dhe lëvizje
 search-bar-shown =
   .label = Shtoni te paneli shtyllë kërkimesh
-
 search-engine-default-header = Motor Parazgjedhje Kërkimesh
 search-engine-default-desc-2 = Ky është motori juaj parazgjedhje i kërkimeve te shtylla e adresave dhe shtylla e kërkimeve. Mund ta këmbeni me tjetër kur të doni.
 search-engine-default-private-desc-2 = Zgjidhni një motor të ndryshëm kërkimesh, vetëm për Dritare Private
 search-separate-default-engine =
   .label = Në Dritare Private përdor këtë motor kërkimesh
   .accesskey = p
-
 search-suggestions-header = Kërkoni Për Sugjerime
 search-suggestions-desc = Zgjidhini si shfaqen sugjerimet nga motorë kërkimesh.
-
 search-suggestions-option =
   .label = Ofro sugjerime kërkimi
   .accesskey = O
-
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Shfaq sugjerime kërkimi te përfundimet në shtyllë adresash
   .accesskey = q
-
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Shfaq te përfundimet në shtyllën e adresave sugjerime kërkimi përpara se historik shfletimi
-
 search-show-suggestions-private-windows =
   .label = Shfaq sugjerime kërkimesh në Dritare Private
-
 suggestions-addressbar-settings-generic = Ndryshoni parapëlqime për sugjerimet të tjera shtylle adresash
-
 search-suggestions-cant-show = Sugjerimet për kërkime nuk do të shfaqen te shtylla e vendndodhjeve, ngaqë { -brand-short-name }-in e keni formësuar të mos mbajë kurrë mend historikun e shfletimeve.
-
 search-one-click-header = Motorë kërkimesh me një klikim
-
 search-one-click-desc = Zgjidhni motorë alternativë kërkimesh që duken nën shtyllën e adresave dhe shtyllën e kërkimeve, kur filloni të jepni një fjalëkyç.
-
 search-choose-engine-column =
   .label = Motor Kërkimesh
 search-choose-keyword-column =
   .label = Fjalëkyç
-
 search-restore-default =
   .label = Rikthe Motorët Parazgjedhje të Kërkimeve
   .accesskey = R
-
 search-remove-engine =
   .label = Hiqe
   .accesskey = H
-
+search-add-engine =
+  .label = Shtoje
+  .accesskey = S
 search-find-more-link = Gjeni më tepër motorë kërkimesh
-
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Fjalëkyç i Përsëdytur
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Keni zgjedhur një fjalëkyç që hëpërhë po përdoret nga "{ $name }". Ju lutemi, përzgjidhni një tjetër.
 search-keyword-warning-bookmark = Zgjodhët një fjalëkyç që hëpërhë po përdoret nga një faqerojtës. Ju lutemi, përzgjidhni një tjetër.
 
@@ -738,214 +590,176 @@ containers-back-button =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Mbrapsht te Mundësitë
      *[other] Mbrapsht te Parapëlqimet
     }
 containers-header = Skeda Kontejneri
 containers-add-button =
   .label = Shtoni Kontejner të Ri
   .accesskey = S
-
 containers-new-tab-check =
   .label = Përzgjidhni një kontejner për çdo skedë të re
   .accesskey = P
-
 containers-preferences-button =
   .label = Parapëlqime
 containers-remove-button =
   .label = Hiqe
 
-## Sync Section - Signed out
-
-
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Merreni Web-in me vete
 sync-signedout-description = Njëkohësoni nëpër krejt pajisjet tuaja faqerojtësit, historikun e shfletimeve, skedat, fjalëkalimet, shtesat dhe parapëlqimet tuaja.
-
 sync-signedout-account-signin2 =
   .label = Hyni te { -sync-brand-short-name }-u…
   .accesskey = H
-
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
 sync-mobile-promo = Shkarkoni Firefox-in për <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> ose <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> që të kryeni njëkohësim te pajisja juaj celulare.
 
-## Sync Section - Signed in
-
-
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Ndryshoni foto profili
-
 sync-sign-out =
   .label = Dilni…
   .accesskey = D
-
 sync-manage-account = Administroni llogari
   .accesskey = A
-
 sync-signedin-unverified = { $email } nuk është i verifikuar.
 sync-signedin-login-failure = Ju lutemi, bëni hyrjen që të rilidheni { $email }
-
 sync-resend-verification =
   .label = Ridërgo Verifikim
   .accesskey = d
-
 sync-remove-account =
   .label = Hiqe Llogarinë
   .accesskey = H
-
 sync-sign-in =
   .label = Hyni
   .accesskey = y
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 prefs-syncing-on = Njëkohësim: ON
-
 prefs-syncing-off = Njëkohësim: OFF
-
 prefs-sync-setup =
   .label = Ujdisni { -sync-brand-short-name }…
   .accesskey = U
-
 prefs-sync-offer-setup-label = Njëkohësoni nëpër krejt pajisjet tuaja faqerojtësit, historikun e shfletimeve, skedat, fjalëkalimet, shtesat dhe parapëlqimet tuaja.
-
 prefs-sync-now =
   .labelnotsyncing = Njëkohësoji Tani
   .accesskeynotsyncing = N
   .labelsyncing = Po njëkohësohet…
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 sync-currently-syncing-heading = Po njëkohësoni këto objekte:
-
 sync-currently-syncing-bookmarks = Faqerojtës
 sync-currently-syncing-history = Historik
 sync-currently-syncing-tabs = Skeda të hapura
 sync-currently-syncing-logins-passwords = Kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime
 sync-currently-syncing-addresses = Adresa
 sync-currently-syncing-creditcards = Karta krediti
 sync-currently-syncing-addons = Shtesa
 sync-currently-syncing-prefs =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Mundësi
    *[other] Parapëlqime
   }
-
 sync-change-options =
   .label = Ndryshojini…
   .accesskey = N
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-choose-what-to-sync-dialog =
   .title = Zgjidhni Ç’të Njëkohësohet
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
   .buttonlabelaccept = Ruaji Ndryshimet
   .buttonaccesskeyaccept = R
   .buttonlabelextra2 = Shkëputni…
   .buttonaccesskeyextra2 = u
-
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Faqerojtësit e Mi
   .accesskey = F
-
 sync-engine-history =
   .label = Historikun Tim
   .accesskey = H
-
 sync-engine-tabs =
   .label = Skeda të hapura
   .tooltiptext = Një listë e çka të hapur në krejt pajisjet e njëkohësuara
   .accesskey = S
-
 sync-engine-logins-passwords =
   .label = Kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime
   .tooltiptext = Emra përdoruesish dhe fjalëkalime që keni ruajtur
   .accesskey = K
-
 sync-engine-addresses =
   .label = Adresa
   .tooltiptext = Adresa postare që keni ruajtur (vetëm për desktop)
   .accesskey = A
-
 sync-engine-creditcards =
   .label = Karta krediti
   .tooltiptext = Emra, numra dhe data skadimi (vetëm për desktop)
   .accesskey = K
-
 sync-engine-addons =
   .label = Shtesat e Mia
   .tooltiptext = Zgjerime dhe tema për Firefox Desktop
   .accesskey = t
-
 sync-engine-prefs =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Mundësi
      *[other] Parapëlqime
     }
   .tooltiptext = Të dhëna të Përgjithshme, Privatësie dhe Sigurie që i keni ndryshuar ju
   .accesskey = P
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Emër Pajisjeje
-
 sync-device-name-change =
   .label = Ndryshoni Emër Pajisjeje…
   .accesskey = N
-
 sync-device-name-cancel =
   .label = Anuloje
   .accesskey = A
-
 sync-device-name-save =
   .label = Ruaje
   .accesskey = u
-
 sync-connect-another-device = Lidhni tjetër pajisje
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Privatësi Shfletuesi
 
-## Privacy Section - Forms
-
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Kredenciale Hyrjesh dhe Fjalëkalime
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
-
 # Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Pyet të ruhen apo jo kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime për sajte
   .accesskey = P
 forms-exceptions =
   .label = Përjashtime…
   .accesskey = a
 forms-generate-passwords =
   .label = Sugjero dhe prodho fjalëkalime të fuqishëm
   .accesskey = S
 forms-breach-alerts =
   .label = Shfaq sinjalizime rreth fjalëkalimesh për sajte të cenuar
   .accesskey = f
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Mësoni më tepër
-
 # Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Vetëplotëso kredenciale hyrjeje dhe fjalëkalime
   .accesskey = V
 forms-saved-logins =
   .label = Kredenciale Hyrjeje të Ruajtura…
   .accesskey = K
 forms-master-pw-use =
@@ -956,188 +770,156 @@ forms-primary-pw-use =
   .accesskey = P
 forms-primary-pw-learn-more-link = Mësoni më tepër
 # This string uses the former name of the Primary Password feature
 # ("Master Password" in English) so that the preferences can be found
 # when searching for the old name. The accesskey is unused.
 forms-master-pw-change =
   .label = Ndryshoni Fjalëkalimin e Përgjithshëm…
   .accesskey = F
-
 forms-master-pw-fips-title = Gjendeni nën mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo të zbrazët.
 forms-primary-pw-change =
   .label = Ndryshoni Fjalëkalimin e Përgjithshëm…
   .accesskey = N
 # Leave this message empty if the translation for "Primary Password" matches
 # "Master Password" in your language. If you're editing the FTL file directly,
 # use { "" } as the value.
 forms-primary-pw-former-name = Njohur dikur si Fjalëkalim Kryesor
-
 forms-primary-pw-fips-title = Gjendeni nën mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo të zbrazët.
 forms-master-pw-fips-desc = Ndryshimi i Fjalëkalimit Dështoi
 
 ## OS Authentication dialog
 
 # This message can be seen by trying to add a Master Password.
 master-password-os-auth-dialog-message-win = Që të krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
-
 # This message can be seen by trying to add a Master Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 master-password-os-auth-dialog-message-macosx = të krijojë një Fjalëkalim të Përgjithshëm
-
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 primary-password-os-auth-dialog-message-win = Që të krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
-
 # This message can be seen by trying to add a Primary Password.
 # The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 # and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 # notes are only valid for English. Please test in your locale.
 primary-password-os-auth-dialog-message-macosx = të krijojë një Fjalëkalim të Përgjithshëm
 master-password-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Historik
-
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = { -brand-short-name }-i
   .accesskey = F
-
 history-remember-option-all =
   .label = Do ta mbajë mend historikun
 history-remember-option-never =
   .label = Nuk do ta mbajë mend historikun
 history-remember-option-custom =
   .label = Do të përdorë rregullime vetjake për historikun
-
 history-remember-description = { -brand-short-name }-i do të mbajë mend historikun tuaj të shfletimeve, shkarkimeve, formularëve dhe kërkimeve.
 history-dontremember-description = { -brand-short-name }-i do të përdorë të njëjtat rregullime si të shfletimit privat, dhe nuk do të mbajë mend ndonjë historik, teksa shfletoni në Web.
-
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Përdor përherë mënyrën shfletim privat
   .accesskey = v
-
 history-remember-browser-option =
   .label = Mba mend historik shfletimesh dhe shkarkimesh
   .accesskey = M
-
 history-remember-search-option =
   .label = Mba mend historik kërkimesh dhe formularësh
   .accesskey = e
-
 history-clear-on-close-option =
   .label = Spastroje historikun, kur mbyllet { -brand-short-name }-i
   .accesskey = y
-
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
-
 history-clear-button =
   .label = Spastroni Historikun…
   .accesskey = S
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Cookies dhe të Dhëna Sajtesh
-
 sitedata-total-size-calculating = Po njehsohet madhësi të dhënash sajtesh dhe fshehtine…
-
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Cookie-t, të dhënat tuaja të sajteve dhe fshehtina përdorin deri sot { $value } { $unit } hapësirë disku.
-
 sitedata-learn-more = Mësoni më tepër
-
 sitedata-delete-on-close =
   .label = Fshi cookies dhe të dhëna sajti, kur mbyllet { -brand-short-name }-i
   .accesskey = F
-
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = Nën mënyrën shfletim i përhershëm privat, cookie-t dhe të dhënat e sajtit do të spastrohen përherë, kur mbyllet { -brand-short-name }-i.
-
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Prano të dhëna cookie-sh dhe sajti
   .accesskey = P
-
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Blloko cookie-t dhe të dhëna sajti
   .accesskey = B
-
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Lloj i bllokuar
   .accesskey = L
-
 sitedata-option-block-cross-site-trackers =
   .label = Gjurmues nga sajte në sajte
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers =
   .label = Gjurmues nga sajte në sajte dhe mediash shoqërore
 sitedata-option-block-cross-site-and-social-media-trackers-plus-isolate =
   .label = Gjurmues nga sajti në sajt dhe mediash shoqëroe, dhe izolo cookie-et e mbetura
 sitedata-option-block-unvisited =
   .label = Cookies nga sajte të pavizituar
 sitedata-option-block-all-third-party =
   .label = Krejt cookie-t nga palë të treta (mund të shkaktojë mosfunksionim sajtesh)
 sitedata-option-block-all =
   .label = Krejt cookie-t (do të shkaktojë mosfunksionim sajtesh)
-
 sitedata-clear =
   .label = Spastroni të Dhëna…
   .accesskey = S
-
 sitedata-settings =
   .label = Administroni Të dhëna…
   .accesskey = A
-
 sitedata-cookies-permissions =
   .label = Administroni Lejet
   .accesskey = A
-
 sitedata-cookies-exceptions =
   .label = Administroni Përjashtime…
   .accesskey = A
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Shtyllë Adresash
-
 addressbar-suggest = Kur përdoret shtylla e adresave, jep sugjerime nga
-
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Historik shfletimi
   .accesskey = H
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Faqerojtësit
   .accesskey = F
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Skeda të hapura
   .accesskey = S
 addressbar-locbar-topsites-option =
   .label = Sajte Kryesues
   .accesskey = K
-
 addressbar-suggestions-settings = Ndryshoni parapëlqimet mbi sugjerime nga motorë kërkimi
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-enhanced-tracking-protection = Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimi
-
 content-blocking-section-top-level-description = Gjurmuesit ju ndjekin nëpër internet për të grumbulluar të dhëna rreth zakoneve dhe interesave tuaja të shfletimit. { -brand-short-name }-i bllokon mjaft prej këtyre gjurmuesve dhe programtheve të tjerë dashakeqë.
-
 content-blocking-learn-more = Mësoni më tepër
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Standarde
@@ -1149,261 +931,211 @@ enhanced-tracking-protection-setting-cus
   .label = Vetjake
   .accesskey = V
 
 ##
 
 content-blocking-etp-standard-desc = E baraspeshuar për mbrojtje dhe funksionim. Faqet do të ngarkohen normalisht.
 content-blocking-etp-strict-desc = Mbrojtje më e fortë, por mund të shkaktojë mosfunksionim për disa sajte apo lëndë.
 content-blocking-etp-custom-desc = Zgjidhni cilët gjurmues dhe programthe të bllokohen.
-
 content-blocking-private-windows = Lëndë gjurmimi në Dritare Private
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies = Cookies gjurmimi nga sajte në sajte
 content-blocking-cross-site-tracking-cookies-plus-isolate = Cookie-t për gjurmim nga sajti në sajt, dhe izolo cookie-t e mbetura
 content-blocking-social-media-trackers = Gjurmues prej mediash shoqërore
 content-blocking-all-cookies = Krejt cookie-t
 content-blocking-unvisited-cookies = Cookies nga sajte të pavizituar
 content-blocking-all-windows-tracking-content = Gjurmim lënde në krejt dritaret
 content-blocking-all-third-party-cookies = Krejt cookie-t prej palësh të treta
 content-blocking-cryptominers = Nxjerrës kriptomonedhash
 content-blocking-fingerprinters = Krijues shenjash gishtash
-
 content-blocking-warning-title = Kini mendjen!
 content-blocking-and-isolating-etp-warning-description = Bllokimi i gjurmuesve dhe izolimi i cookie-ve mund të ndikojë në funksionimin e disa sajteve. Për të lejuar krejt lëndën, ringarkojeni faqen tok me gjurmuesit.
 content-blocking-warning-learn-how = Mësoni se si
-
 content-blocking-reload-description = Do t’ju duhet të ringarkoni skedat tuaja që të zbatohen këto ndryshime.
 content-blocking-reload-tabs-button =
   .label = Ringarkoji Krejt Skedat
   .accesskey = R
-
 content-blocking-tracking-content-label =
   .label = Lëndë gjurmimi
   .accesskey = L
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = Në krejt dritaret
   .accesskey = k
 content-blocking-option-private =
   .label = Vetëm në Dritare Pivate
   .accesskey = V
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Ndryshoni listë bllokimesh
-
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Cookies
   .accesskey = C
-
 content-blocking-expand-section =
   .tooltiptext = Më tepër të dhëna
-
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Nxjerrës kriptomonedhash
   .accesskey = N
-
 # Browser fingerprinting is a method of tracking users by the configuration and settings information (their "digital fingerprint")
 # that is visible to websites they browse, rather than traditional tracking methods such as IP addresses and unique cookies.
 content-blocking-fingerprinters-label =
   .label = Krijues shenjash gishtash
   .accesskey = K
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = Administroni Përjashtime…
   .accesskey = A
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = Leje
-
 permissions-location = Vendndodhje
 permissions-location-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = r
-
 permissions-xr = Realitet Virtual
 permissions-xr-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
-
 permissions-camera = Kamerë
 permissions-camera-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
-
 permissions-microphone = Mikrofon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
-
 permissions-notification = Njoftime
 permissions-notification-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
 permissions-notification-link = Mësoni më tepër
-
 permissions-notification-pause =
   .label = Ndali njoftimet derisa të riniset { -brand-short-name }-i
   .accesskey = N
-
 permissions-autoplay = Vetëluajtje
-
 permissions-autoplay-settings =
   .label = Rregullime…
   .accesskey = R
-
 permissions-block-popups =
   .label = Blloko dritare flluska
   .accesskey = B
-
 permissions-block-popups-exceptions =
   .label = Përjashtime…
   .accesskey = P
-
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Njofto kur sajte përpiqen të instalojnë shtesa
   .accesskey = T
-
 permissions-addon-exceptions =
   .label = Përjashtime…
   .accesskey = a
-
 permissions-a11y-privacy-checkbox =
   .label = Parandaloni shërbime përdorshmërie të hyjnë në shfletuesin tuaj
   .accesskey = P
-
 permissions-a11y-privacy-link = Mësoni më tepër
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header = Grumbullim dhe Përdorim të Dhënash nga { -brand-short-name }-i
-
 collection-description = Përpiqemi t’ju japim mundësi zgjedhjesh dhe grumbullojmë vetëm ç’na duhet për të ofruar dhe përmirësuar { -brand-short-name }-in për këdo. Kërkojmë përherë leje, përpara se të marrim të dhëna personale.
 collection-privacy-notice = Shënim Mbi Privatësinë
-
 collection-health-report-telemetry-disabled = S’e lejoni më { -vendor-short-name } të marrë të dhëna teknike dhe ndërveprimesh. Krejt të dhënat e dikurshme do të fshihen brenda 30 ditësh.
 collection-health-report-telemetry-disabled-link = Mësoni më tepër
-
 collection-health-report =
   .label = Lejojeni { -brand-short-name }-in të dërgojë te { -vendor-short-name } të dhëna teknike dhe ndërveprimesh
   .accesskey = L
 collection-health-report-link = Mësoni më tepër
-
 collection-studies =
   .label = Lejojeni { -brand-short-name } të instalojë dhe kryejë studime
 collection-studies-link = Shihni studime { -brand-short-name }
-
 addon-recommendations =
   .label = Lejojeni { -brand-short-name }-in të bëjë rekomandime të personalizuara rreth zgjerimesh
 addon-recommendations-link = Mësoni më tepër
-
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Raportimi i të dhënave është i çaktivizuar për këtë formësim montimi
-
 collection-backlogged-crash-reports =
   .label = Lejojeni { -brand-short-name }-in të dërgojë njoftime të dikurshme vithisjesh në emrin tuaj
   .accesskey = L
 collection-backlogged-crash-reports-link = Mësoni Më Tepër
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Siguri
-
 security-browsing-protection = Mbrojtje Nga Lëndë e Rrejshme dhe Software i Rrezikshëm
-
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Bllokoni lëndë të rrezikshme dhe të rrejshme
   .accesskey = B
 security-enable-safe-browsing-link = Mësoni më tepër
-
 security-block-downloads =
   .label = Bllokoni shkarkime të rrezikshme
   .accesskey = z
-
 security-block-uncommon-software =
   .label = Sinjalizo rreth software-i të padëshiruar dhe jo të zakonshëm
   .accesskey = d
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Dëshmi
-
 certs-personal-label = Kur një shërbyes kërkon dëshminë tuaj personale
-
 certs-select-auto-option =
   .label = Përzgjidh një vetvetiu
   .accesskey = z
-
 certs-select-ask-option =
   .label = Pyetmë çdo herë
   .accesskey = y
-
 certs-enable-ocsp =
   .label = Kërkojuni shërbyesve me përgjigje OCSP të ripohojnë vlefshmërinë e tanishme të dëshmive
   .accesskey = K
-
 certs-view =
   .label = Shihni Dëshmi…
   .accesskey = D
-
 certs-devices =
   .label = Pajisje Sigurie…
   .accesskey = P
-
 space-alert-learn-more-button =
   .label = Mësoni Më Tepër
   .accesskey = M
-
 space-alert-over-5gb-pref-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Hap Mundësitë
      *[other] Hap Parapëlqimet
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] H
      *[other] H
     }
-
 space-alert-over-5gb-message =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Po mbaron hapësira e diskut për { -brand-short-name }-in. Lënda e sajtit mund të mos shfaqet si duhet. Të dhëna të depozituara mund të hiqni qafe që nga Mundësi > Privatësi & Siguri > Cookies dhe Të dhëna Sajtesh.
    *[other] Po mbaron hapësira e diskut për { -brand-short-name }-in. Lënda e sajtit mund të mos shfaqet si duhet. Të dhëna të depozituara mund të hiqni qafe që nga Parapëlqime > Privatësi & Siguri > Cookies dhe Të dhëna Sajtesh.
   }
-
 space-alert-under-5gb-ok-button =
   .label = OK, e mora vesh
   .accesskey = O
-
 space-alert-under-5gb-message = Po mbaron hapësira e diskut për { -brand-short-name }. Lënda e sajtit mund të mos shfaqet si duhet. Vizitoni “Mësoni Më Tepër” që të optimizoni përdorimin tuaj të diskut oër shfletim më të mirë.
 
 ## Privacy Section - HTTPS-Only
 
 httpsonly-header = Mënyra Vetëm-HTTPS
-
 httpsonly-description = HTTPS-ja furnizon një lidhje të sigurt, të fshehtëzuar, mes { -brand-short-name }-it dhe sajtit që vizitoni. Shumica e sajteve e mbulojnë përdorimin e HTTPS-së, dhe nëse është aktivizuar mënyrë Vetëm-HTTPS, atëherë { -brand-short-name }-i do t’i kalojë krejt lidhjet nën mënyrën HTTPS.
-
 httpsonly-learn-more = Mësoni më tepër
-
 httpsonly-radio-enabled =
   .label = Aktivizoje Mënyrën Vetëm-HTTPS në krejt dritaret
-
 httpsonly-radio-enabled-pbm =
   .label = Aktivizoje Mënyrën Vetëm-HTTPS vetëm në dritare private
-
 httpsonly-radio-disabled =
   .label = Mos e aktivizo Mënyrën Vetëm-HTTPS
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = Desktop
 downloads-folder-name = Shkarkime
 choose-download-folder-title = Zgjidhni Dosje Shkarkimesh:
-
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Ruaji kartelat te { $service-name }