Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 13 Sep 2020 12:34:35 +0000
changeset 2251 21e342defd065046a4890a7155f14a034f1ff74b
parent 2250 cde00af99a3ec0877e673ce8a289502e78132899
child 2252 82102e71434b126ef74b5ffd8e4d46e02f909a51
push id1317
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 13 Sep 2020 12:34:39 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
--- a/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
+++ b/mail/messenger/openpgp/openpgp.ftl
@@ -381,25 +381,47 @@ key-man-loading-keys = Po ngarkohen kyçe, ju lutemi, prisni…
 ascii-armor-file = Kartela ASCII të Blinduara (*.asc)
 no-key-selected = Që të mund të kryhet veprimi i përzgjedhur, duhet të përzgjidhni të paktën një kyç
 export-to-file = Eksporto Kyç Publik Në Kartelë
 export-keypair-to-file = Eksporto Kyç të Fshehtë dhe Publik Në Kartelë
 export-secret-key = Doni të përfshihet te kartela e ruajtur për kyçin OpenPGP kyçi i fshehtë?
 save-keys-ok = Kyçet u ruajtën me sukses
 save-keys-failed = Ruajtja e kyçeve dështoi
 default-pub-key-filename = Kyçe-publikë-të-eksportuar
+default-pub-sec-key-filename = Kopjeruajtje-kyçesh-të-fshehtë
+refresh-key-warn = Kujdes: rifreskimi i krejt kyçeve mund të jetë një proces goxha i gjatë, varet nga numri i kyçeve dhe shpejtësia e lidhjes!
+preview-failed = S’lexohet dot kartelë kyçi publik.
 general-error = Gabim: { $reason }
 dlg-button-delete = &Fshije
 
 ## Account settings export output
 
 openpgp-export-public-success = <b>Kyçi Publik u eksportua me sukses!</b>
 openpgp-export-public-fail = <b>S’arrihet të eksportohet kyçi publik i përzgjedhur!</b>
 openpgp-export-secret-success = <b>Kyçi i Dshehtë u eksportua me sukses!</b>
 openpgp-export-secret-fail = <b>S’arrihet të eksportohet kyçi i fshehtë i përzgjedhur!</b>
+# Strings in keyObj.jsm
+key-ring-pub-key-revoked = Kyçi { $userId } (ID kyçi { $keyId }) është i shfuqizuar.
+key-ring-pub-key-expired = Kyçi { $userId } (ID kyçi { $keyId }) ka skaduar.
+key-ring-key-disabled = Kyçi { $userId } (ID kyçi { $keyId }) është i çaktivizuar, s’mund të përdoret.
+key-ring-key-invalid = Kyçi { $userId } (ID kyçi { $keyId }) s’është i vlefshëm. Ju lutemi, shihni mundësinë e verifikimit saktë të tij.
+key-ring-key-not-trusted = Kyçi { $userId } (ID kyçi { $keyId }) s’është i besuar në shkallë të mjaftueshme. Ju lutemi, për ta përdorur për nënshkrime, caktojeni shkallën e besimit të kyçit tuaj si “përgjithnjë”.
+key-ring-no-secret-key = S’duket se keni kyçin e fshehtë për { $userId } (ID kyçi { $keyId }) në vargun tuaj të kyçeve; kyçin s’mund ta përdorni për nënshkrime.
+key-ring-pub-key-not-for-signing = Kyçi { $userId } (ID kyçi { $keyId }) s’mund të përdoret për nënshkrime.
+key-ring-pub-key-not-for-encryption = Kyçi { $userId } (ID kyçi { $keyId }) s’mund të përdoret për fshehtëzim.
+# Strings in gnupg-keylist.jsm
+keyring-photo = Foto
+user-att-photo = Atribut përdoruesi (figurë JPEG)
+# Strings in key.jsm
+already-revoked = Ky kyç është shfuqizuar tashmë.
+openpgp-key-revoke-success = Kyçi u shfuqizua me sukses.
+delete-key-title = Fshi Kyç OpenPGP
+delete-external-key-title = Hiq Kyçin e jashtëm GnuPG
+delete-external-key-description = Doni të hiqet kjo ID kyçi të  Jashtëm GnuPG?
+key-in-use-title = Kyç OpenPGP aktualisht në përdorim
 # Strings used in trust.jsm
 key-valid-unknown = i panjohur
 key-valid-invalid = i pavlefshëm
 key-valid-disabled = i çaktivizuar
 key-valid-revoked = i shfuqizuar
 key-valid-expired = i skaduar
 key-trust-untrusted = i pabesuar
 key-trust-marginal = mënjanësor