Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 14 Mar 2018 10:12:55 +0000
changeset 1506 21cf7d074edad844c63f1e643d53831c9bf33b8c
parent 1505 f0dfee9d67307a54045fe06e52df8f2c82349b04
child 1507 ab2d4c349fc49762a44218dc6240b66f818381c6
push id709
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 14 Mar 2018 10:12:59 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -444,16 +444,25 @@ reloadButton.tooltip=Ringarkoni faqen e 
 # %S is the keyboard shortcut for stopping loading the page
 stopButton.tooltip=Ndalni ngarkimin e kësaj faqeje (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (urlbar-zoom-button.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
 urlbar-zoom-button.tooltip=Zeroni shkallën e zoom-it (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
+# LOCALIZATION NOTE (urlbar.placeholder):
+# %S is the name of the user's current search engine
+urlbar.placeholder=Bëni kërkim me %S ose jepni adresë
+# LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.onboarding):
+# %S is the name of the user's current search engine
+urlbarSearchTip.onboarding=Shtypni më pak, gjeni më shumë: Kërkoni me %S drejt e nga shtylla juaj e adresave.
+# LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage):
+# %S is the name of the user's current search engine
+urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage=Fillojeni kërkimin tuaj këtu që të shihni sugjerime nga %S dhe nga historiku juaj i shfletimit.
 
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
 # %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
 # format specifiers, so it needs to be escaped).
 zoom-button.label = %S%%
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Lejoje
@@ -506,16 +515,31 @@ offlineApps.manageUsageAccessKey=S
 # LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt): %S is hostname
 canvas.siteprompt=Do të lejoni %S të përdorë të dhëna HTML5 figure canvas tuajat? Kjo mund të përdoret të për identifikuar në mënyrë unike kompjuterin tuaj.
 canvas.notAllow=Mos e Lejo
 canvas.notAllow.accesskey=o
 canvas.allow=Lejo Hyrje Në të Dhëna
 canvas.allow.accesskey=L
 canvas.remember=Mbaje mend përgjithmonë vendimin tim
 
+# WebAuthn prompts
+# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerPrompt): %S is hostname
+webauthn.registerPrompt=%S dëshiron të regjistrojë një llogari me një nga mekanizmat tuaj të sigurisë. Mund të lidhni dhe autorizoni një tani, ose ta anuloni.
+# LOCALIZATION NOTE (webauthn.registerDirectPrompt):
+# %1$S is hostname. %2$S is brandShortName.
+# The website is asking for extended information about your
+# hardware authenticator that shouldn't be generally necessary. Permitting
+# this is safe if you only use one account at this website. If you have
+# multiple accounts at this website, and you use the same hardware
+# authenticator, then the website could link those accounts together.
+# And this is true even if you use a different profile / browser (or even Tor
+# Browser). To avoid this, you should use different hardware authenticators
+# for different accounts on this website.
+# LOCALIZATION NOTE (webauthn.signPrompt): %S is hostname
+
 # Spoof Accept-Language prompt
 privacy.spoof_english=Kalimi në Anglisht si gjuhë e juaja për rregullimet do t’jua bëjë më të vështirë të identifikoni dhe thelloni privatësinë tuaj. Doni të kërkohen versionet në anglisht për faqet web?
 
 identity.identified.verifier=Vërtetuar nga: %S
 identity.identified.verified_by_you=Keni shtuar përjashtim sigurie për këtë sajt
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):