Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 26 Aug 2020 09:05:13 +0000
changeset 2225 20a2f82ffdf2675c21c43005b65c8addea868bdd
parent 2224 be0afeb3196c398842daca330e0c7426866f9895
child 2226 cfdcf11e2730f3d65fecc593672f888ee7968824
push id1291
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 26 Aug 2020 09:05:16 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
--- a/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
@@ -19,24 +19,33 @@ pp-erased-ok = Keni fshirë Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm. { pp-empty-warning }
 pp-not-wanted = Kujdes! Keni vendosur të mos përdorni Fjalëkalim të Përgjithshëm. { pp-empty-warning }
 pp-change2empty-in-fips-mode = Aktualisht gjendeni nën mënyrën FIPS. FIPS lyp një Fjalëkalim të Përgjithshëm jo të zbrazët.
 pw-change-success-title = Ndryshimi i Fjalëkalimit Qe i Suksesshëm
 pw-change-failed-title = Ndryshimi i Fjalëkalimit Dështoi
 pw-remove-button =
   .label = Hiqe
 set-password =
   .title = Ndryshoni Fjalëkalimin e Përgjithshëm
+primary-password-dialog =
+  .title = Fjalëkalim i Përgjithshëm
 set-password-old-password = Fjalëkalimi i tanishëm:
 set-password-new-password = Jepni fjalëkalimin e ri:
 set-password-reenter-password = Rijepeni fjalëkalimin:
 set-password-meter = Matës cilësie fjalëkalimesh
 set-password-meter-loading = Po ngarkohet
 master-password-admin = Që të mund të ruhen fjalëkalime, përgjegjësi juaj kërkon që të keni doemos të caktuar një Fjalëkalim të Përgjithshëm.
 master-password-description = Fjalëkalimi i Përgjithshëm përdoret për të mbrojtur të dhëna me zarar, p.sh., fjalëkalime sajtesh. Nëse krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, do t'ju kërkohet ta jepni atë një herë për çdo sesion, sa herë që { -brand-short-name }-i merr të dhënat e ruajtura të mbrojtura me fjalëkalim.
 master-password-warning = Ju lutemi, sigurohuni që e mbani mend Fjalëkalimin e Përgjithshëm që caktuat. Nëse harroni Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm, nuk do të jeni më në gjendje të kini të dhëna të mbrojtura me të.
 remove-password =
   .title = Hiqeni Fjalëkalimin e Përgjithshëm
+primary-password-admin = Që të mund të ruhen kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime, përgjegjësi juaj kërkon që të keni doemos të caktuar një Fjalëkalim të Përgjithshëm.
+primary-password-description = Fjalëkalimi i Përgjithshëm përdoret për të mbrojtur në këtë pajisje të dhëna me zarar, p.sh., kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime. Nëse krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, do t'ju kërkohet ta jepni atë një herë për çdo sesion, sa herë që { -brand-short-name }-i merr të dhënat e ruajtura të mbrojtura me fjalëkalim.
+primary-password-warning = Ju lutemi, sigurohuni se e mbani mend Fjalëkalimin e Përgjithshëm që caktuat. Nëse harroni Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm, nuk do të jeni më në gjendje të hyni në dhëna të mbrojtura me të në këtë pajisje.
+remove-primary-password =
+  .title = Hiqe Fjalëkalimin e Përgjithshëm
 remove-info =
   .value = Duhet të jepni fjalëkalimin tuaj të tanishëm për të vazhduar:
 remove-warning1 = Fjalëkalimi juaj i Përgjithshëm përdoret për të mbrojtur të dhëna të rezervuara si p.sh. fjalëkalime sajtesh.
 remove-warning2 = Nëse hiqni Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm, të dhënat tuaja nuk do të jenë të mbrojtura në rast komprometimi të kompjuterit tuaj.
+remove-primary-password-warning1 = Fjalëkalimi juaj i Përgjithshëm përdoret për të mbrojtur të dhëna të rezervuara, bie fjala, kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime.
+remove-primary-password-warning2 = Nëse hiqni Fjalëkalimin tuaj të Përgjithshëm, të dhënat tuaja nuk do të jenë të mbrojtura, në rast komprometimi të kompjuterit tuaj.
 remove-password-old-password =
   .value = Fjalëkalimi i tanishëm: