Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sat, 17 Mar 2018 22:11:41 +0000
changeset 1511 1ca761c471febe3260c46fac2a9287a2b090c3f9
parent 1509 c905f51170fd2502da8567cc1ee0c5d487231858
child 1512 b4f0650279b904ee491b2005baba1076ec3f7fbd
push id714
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 17 Mar 2018 22:11:44 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Thunderbird Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -25,17 +25,17 @@
 <!ENTITY signatureFile.label "Bashkëngjiteni nënshkrimin prej një kartele, më mirë (tekst, HTML, ose figurë):">
 <!ENTITY signatureFile.accesskey "B">
 <!ENTITY edit.label "Përpunoni…">
 <!ENTITY choose.label "Zgjidhni…">
 <!ENTITY choose.accesskey "Z">
 <!ENTITY editVCard.label "Përpunoni Kartë…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
-<!ENTITY attachVCard.label "Bashkëngjituni mesazheve vCard-in tim">
+<!ENTITY attachVCard.label "Bashkëngjitu mesazheve vCard-in tim">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "v">
 
 <!ENTITY manageIdentities.label "Administroni Identitete…">
 <!ENTITY manageIdentities.accesskey "A">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpName.label) : do not translate "SMTP" in below line -->
 <!ENTITY smtpName.label "Shërbyesi Dërgues (SMTP):">
 <!ENTITY smtpName.accesskey "S">