Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Thu, 07 Apr 2022 20:53:17 +0000
changeset 2550 136e7ee57039cdff70eedf88f4e7e6ed309089de
parent 2549 e80854c2f8eb06a69196e1bcd32c6a601c7498af
child 2551 bead0bdde368e89758cca414f688ab92f3617208
push id1583
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 07 Apr 2022 20:53:19 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -203,16 +203,44 @@ containers-remove-cancel-button = Mos e hiq këtë Kontejner
 language-and-appearance-header = Gjuhë dhe Dukje
 fonts-and-colors-header = Shkronja & Ngjyra
 preferences-web-appearance-header = Dukje sajti
 preferences-web-appearance-description = Disa sajte e përshtatin skemën e ngjyrave të tyre bazuar në parapëlqimet tuaja. Zgjidhni cilën skemë ngjyre do të donit të përdoret për këto sajte.
 preferences-web-appearance-choice-browser = Temë { -brand-short-name }-i
 preferences-web-appearance-choice-system = Temë sistemi
 preferences-web-appearance-choice-light = E çelët
 preferences-web-appearance-choice-dark = E errët
+preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser =
+  .title = Përputhini rregullimet tuaja të temës së { -brand-short-name }-it për sfonde dhe lëndë sajtesh.
+preferences-web-appearance-choice-tooltip-system =
+  .title = Përputhini rregullimet tuaja të sistemit për sfonde dhe lëndë sajtesh.
+preferences-web-appearance-choice-tooltip-light =
+  .title = Përdorni një pamje të çelët për sfonde dhe lëndë sajtesh.
+preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark =
+  .title = Përdorni një pamje të errët për sfonde dhe lëndë sajtesh.
+preferences-web-appearance-choice-input-browser =
+  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-browser.title }
+preferences-web-appearance-choice-input-system =
+  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-system.title }
+preferences-web-appearance-choice-input-light =
+  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
+preferences-web-appearance-choice-input-dark =
+  .aria-description = { preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
+# This can appear when using windows HCM or "Override colors: always" without
+# system colors.
+preferences-web-appearance-override-warning = Përzgjedhjet tuaja për ngjyrat po anashkalojnë pamjen e sajtit. <a data-l10n-name="colors-link">Administroni ngjyra</a>
+# This message contains one link. It can be moved within the sentence as needed
+# to adapt to your language, but should not be changed.
+preferences-web-appearance-footer = Administroni { -brand-short-name } tema, që nga <a data-l10n-name="themes-link">Zgjerime & Tema</a>
+preferences-colors-header = Ngjyra
+preferences-colors-description = Anashkalo ngjyrat parazgjedhje të { -brand-short-name }-it për tekst, sfonde sajtesh dhe lidhje.
+preferences-colors-manage-button =
+  .label = Administroni Ngjyra…
+  .accesskey = A
+preferences-fonts-header = Shkronja
 default-font = Shkronja parazgjedhje
   .accesskey = p
 default-font-size = Madhësi
   .accesskey = M
 advanced-fonts =
   .label = Të mëtejshme…
   .accesskey = t
 colors-settings =
@@ -423,16 +451,19 @@ performance-default-content-process-coun
 
 browsing-title = Shfletim
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Përdor vetërrëshqitje
   .accesskey = v
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Përdor rrëshqitje të butë
   .accesskey = b
+browsing-gtk-use-non-overlay-scrollbars =
+  .label = Shfaq përherë shtylla rrëshqitjeje
+  .accesskey = q
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Shfaq një tastierë virtuale, kur duhet
   .accesskey = k
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Përdor përherë taste kursori për lëvizje brenda faqesh
   .accesskey = u
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Kërko për tekst kur niset të shtypet