Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Thu, 07 Apr 2022 21:10:05 +0000
changeset 2552 104dfbfb98aa94983cf49d073f71174c703a05f1
parent 2551 bead0bdde368e89758cca414f688ab92f3617208
child 2553 7ee710d54396578717d217ed820a63debc4d150b
push id1585
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 07 Apr 2022 21:10:08 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
browser/browser/aboutPocket.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/search.ftl
--- a/browser/browser/aboutPocket.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPocket.ftl
@@ -11,56 +11,64 @@
 # Placeholder text for tag input
 pocket-panel-saved-add-tags =
   .placeholder = Shtoni Etiketa
 pocket-panel-saved-error-generic = Pati një gabim teksa përpiqej të ruante te { -pocket-brand-name }.
 pocket-panel-saved-error-tag-length = Etiketat kufizohen deri në 25 shenja
 pocket-panel-saved-error-only-links = Mund të ruhen vetëm lidhje
 pocket-panel-saved-error-not-saved = Faqja S’u Ruajt
 pocket-panel-saved-error-no-internet = Që të ruani në { -pocket-brand-name }, duhet të jeni i lidhur në Internet. Ju lutemi, lidhuni në Internet dhe riprovoni.
+pocket-panel-saved-error-remove = Pati një gabim teksa provohej të hiqej kjo faqe.
 pocket-panel-saved-page-removed = Faqja u Hoq
 pocket-panel-saved-page-saved = U ruajt te { -pocket-brand-name }
+pocket-panel-saved-page-saved-b = U ruajt te { -pocket-brand-name }!
 pocket-panel-saved-processing-remove = Po hiqet Faqja…
+pocket-panel-saved-removed = Faqja u Hoq Nga Lista Ime
 pocket-panel-saved-processing-tags = Po shtohen etiketa…
 pocket-panel-saved-remove-page = Hiqe Faqen
 pocket-panel-saved-save-tags = Ruaje
 pocket-panel-saved-saving-tags = Po ruhet…
 pocket-panel-saved-suggested-tags = Etiketa të Këshilluara
 pocket-panel-saved-tags-saved = Etiketat u Shtuan
 pocket-panel-signup-view-list = Shihni Listën
+# This is displayed above a field where the user can add tags
+pocket-panel-signup-add-tags = Shtoni Etiketa:
 
 ## about:pocket-signup panel
 
 pocket-panel-signup-already-have = Jeni tashmë përdorues { -pocket-brand-name }-i?
 pocket-panel-signup-learn-more = Mësoni më tepër
 pocket-panel-signup-login = Hyni
 pocket-panel-signup-signup-email = Regjistrohuni me email
 pocket-panel-signup-signup-cta = Regjistrohuni në { -pocket-brand-name }. Është falas.
 pocket-panel-signup-signup-firefox = Regjistrohuni me { -brand-product-name }
 pocket-panel-signup-tagline = Ruani që nga { -brand-product-name }c-i artikuj dhe video për t’i parë në { -pocket-brand-name } në çfarëdo pajisje, kurdo.
 pocket-panel-signup-tagline-story-one = Klikoni butonin { -pocket-brand-name } që të ruani që nga { -brand-product-name }-i çfarëdo artikulli, video ose faqe.
 pocket-panel-signup-tagline-story-two = Shihini në { -pocket-brand-name }, në çfarëdo pajisje, kurdo.
-pocket-panel-signup-cta-a = Butoni juaj Ruaje, për internetin.
+pocket-panel-signup-cta-a-fix = Butoni juaj Ruaje, për internetin
 pocket-panel-signup-cta-b = Klikoni butonin { -pocket-brand-name } që të ruani artikuj, video dhe lidhje. Shiheni listën tuaj në cilëndo pajisje, kurdo.
+pocket-panel-signup-cta-b-short = Klikoni butonin { -pocket-brand-name } që të ruani artikuj, video dhe lidhje.
 pocket-panel-signup-cta-c = Shiheni listën tuaj në çfarëdo pajisje, kurdo.
 
 ## about:pocket-home panel
 
 pocket-panel-home-my-list = Lista Ime
 pocket-panel-home-welcome-back = Mirë Se u Kthyet
 pocket-panel-home-paragraph = { -pocket-brand-name }-in mund ta përdorni për të eksploruar dhe ruajtur faqe në internet, artikuj, video, podcast-e, ose për t’u kthyer atje ku e latë leximin.
 pocket-panel-home-explore-popular-topics = Eksploroni Subjekte Popullore
 pocket-panel-home-discover-more = Zbuloni Më Tepër
 pocket-panel-home-explore-more = Eksploroni
 pocket-panel-home-most-recent-saves = Ja ato më të freskëtat nga sa keni ruajtur:
+pocket-panel-home-most-recent-saves-loading = Po ngarkohen ruajtje së fundi…
 pocket-panel-home-new-user-cta = Klikoni butonin { -pocket-brand-name } që të ruani artikuj, video dhe lidhje.
 pocket-panel-home-new-user-message = Shihni këtu ruajtje tuajat së fundi.
 
 ## Pocket panel header component
 
 pocket-panel-header-my-list = Shfaq Listën Time
 pocket-panel-header-sign-in = Hyni
 
 ## Pocket panel buttons
 
 pocket-panel-button-show-all = Shfaqi Krejt
 pocket-panel-button-add-tags = Shtoni Etiketa
 pocket-panel-button-activate = Aktivizo { -pocket-brand-name } në { -brand-product-name }
+pocket-panel-button-remove = Hiqe
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -29,16 +29,17 @@ about-private-browsing-learn-more-link = Mësoni më tepër
 about-private-browsing-hide-activity = Fshihni veprimtarinë dhe vendndodhjen tuaj, kudo ku shfletoni
 about-private-browsing-get-privacy = Përfitoni mbrojtje të privatësisë, kudo ku shfletoni
 about-private-browsing-hide-activity-1 = Fshihni me { -mozilla-vpn-brand-name }-in veprimtari shfletimi dhe vendndodhje. Një klikim krijon një lidhje të sigurt, madje edhe në Wi-Fi publik.
 about-private-browsing-prominent-cta = Jini privat, me { -mozilla-vpn-brand-name }
 about-private-browsing-focus-promo-cta = Shkarko { -focus-brand-name }
 
 ## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
 
+about-private-browsing-focus-promo-header-b = Merrni shfletim privat në telefonin tuaj
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #  $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } është motori juaj parazgjedhje i kërkimeve në Dritare Private
 about-private-browsing-search-banner-description =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Që të përzgjidhni një tjetër motor kërkimesh, shkoni te <a data-l10n-name="link-options">Mundësitë</a>
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -280,8 +280,40 @@ mr2-onboarding-default-theme-tooltip =
 # Selector description for default themes
 mr2-onboarding-default-theme-label = Eksploroni tema parazgjedhje.
 
 ## Strings for Thank You page
 
 mr2-onboarding-thank-you-header = Faleminderit që na zgjidhni ne
 mr2-onboarding-thank-you-text = { -brand-short-name }-i është një shfletues i pavarur, me në ent jofitimprurës nga pas. Tok, po e bëmë web-in më të sigurt, më të shëndetshëm dhe më privat.
 mr2-onboarding-start-browsing-button-label = Nisni shfletimin
+
+## Multistage live language reloading onboarding strings (about:welcome pages)
+##
+## The following language names are generated by the browser's Intl.DisplayNames API.
+##
+## Variables:
+##  $appLanguage (String) - The name of Firefox's language, e.g. "American English"
+##  $systemLanguage (String) - The name of the OS's language, e.g. "European Spanish"
+##  $negotiatedLanguage (String) - The name of the langpack's language, e.g. "European Spanish"
+
+
+## Multistage live language reloading onboarding strings (about:welcome pages)
+##
+## The following language names are generated by the browser's Intl.DisplayNames API.
+##
+## Variables:
+##  $negotiatedLanguage (String) - The name of the langpack's language, e.g. "Español (ES)"
+
+onboarding-live-language-header = Zgjidhni gjuhën tuaj
+onboarding-live-language-subtitle = { -brand-short-name } po përdor { $appLanguage }, ndërkohë që sistemi juaj përdor { $systemLanguage }.
+onboarding-live-language-switch-button-label = Kalo te { $negotiatedLanguage }
+onboarding-live-language-button-label-downloading = Po shkarkohet paketë gjuhësore për { $negotiatedLanguage }…
+onboarding-live-language-waiting-subtitle = Duket sikur sistemi juaj dhe { -brand-short-name }-i po përdorin gjuhë të ndryshme.
+onboarding-live-language-waiting-button = Po merren gjuhë të gatshme…
+onboarding-live-language-installing = Po instalohet paketa gjuhësore për { $negotiatedLanguage }…
+onboarding-live-language-secondary-cancel-download = Anuloje
+onboarding-live-language-not-now-button-label = Jo tani
+onboarding-live-language-skip-button-label = Anashkaloje
+
+## Firefox 100 Thank You screens
+
+fx100-upgrade-thanks-header = 100 Falënderime
--- a/browser/browser/search.ftl
+++ b/browser/browser/search.ftl
@@ -26,9 +26,10 @@ searchbar-icon =
   .tooltiptext = Kërkoni
 
 ## Infobar shown when search engine is removed and replaced.
 ## Variables
 ## $oldEngine (String) - the search engine to be removed.
 ## $newEngine (String) - the search engine to replace the removed search engine.
 
 remove-search-engine-message = <strong>Motori juaj parazgjedhje i kërkimeve është ndryshuar.</strong> { -brand-short-name } s’mbulon më { $oldEngine }. { $newEngine } është tani motori juaj parazgjedhje i kërkimeve. Që ta ndryshoni në një tjetër motor parazgjedhje kërkimesh, kaloni te rregullimet. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Mësoni më tepër</label>
+removed-search-engine-message = <strong>Motori juaj parazgjedhje i kërkimeve është ndryshuar.</strong> { $oldEngine } s’është më motor parazgjedhje kërkimesh në { -brand-short-name }. { $newEngine } është tani motori juaj parazgjedhje i kërkimeve. Që ta ndryshoni në një tjetër motor parazgjedhje kërkimesh, kaloni te rregullimet. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Mësoni më tepër</label>
 remove-search-engine-button = OK