Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox for Android
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Sun, 11 Mar 2018 18:12:51 +0000
changeset 1483 0e4ba7e590bf59e7dcaed097d87352c0c29ef713
parent 1482 e210575829459f07633ef029496ebd27c6a6018c
child 1484 3fe45c102574bf2f6834397773881f17fbfb5096
push id686
push userpontoon@mozilla.com
push dateSun, 11 Mar 2018 18:12:53 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox for Android Localization authors: - Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/overrides/appstrings.properties
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -67,17 +67,17 @@ addonError-2=Shtesa nga #2 nuk u instalua dot, ngaqë nuk përputhet me shtesën që priste #3.
 addonError-3=Shtesa e shkarkuar nga #2 nuk u instalua dot, ngaqë duket se është e dëmtuar.
 addonError-4=#1 s’u instalua dot, ngaqë #3 s’modifikon dot kartelën e nevojshme.
 addonError-5=#3 e pengoi #2 të instalojë një shtesë të paverifikuar.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonLocalError-5, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
 # #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
 addonLocalError-1=Kjo shtesë s’u instalua dot, për shkak të një gabimi në sistemin e kartelave.
 addonLocalError-2=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë s’përputhet me shtesën që pritej nga #3.
-addonLocalError-3=Kjo shtesë nuk u instalua dot, ngaqë duket se është e dëmtuar.
+addonLocalError-3=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë duket të jetë e dëmtuar.
 addonLocalError-4=#1 s’u instalua dot, ngaqë #3 s’ modifikon dot kartelën e nevojshme.
 addonLocalError-5=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë s’është verifikuar.
 addonErrorIncompatible=#1 nuk u instalua dot, ngaqë nuk është e përputhshme me #3 #4.
 addonErrorBlocklisted=#1 nuk u instalua dot, ngaqë paraqet rrezik të lartë shkaktimi problemesh qëndrueshmërie ose sigurie.
 
 # Notifications
 notificationRestart.normal=Riniseni që të plotësohen ndryshimet.
 notificationRestart.blocked=U instaluan shtesa jo të parrezik. Riniseni që të çaktivizohen.
--- a/mobile/overrides/appstrings.properties
+++ b/mobile/overrides/appstrings.properties
@@ -30,13 +30,13 @@ externalProtocolPrompt=Për të trajtuar lidhje %1$S:, duhet të niset një aplikacion i jashtëm.\n\n\nLidhje e nevojshme:\n\n\n%2$S\nAplikacion: %3$S\n\n\nNëse nuk e prisnit këtë kërkesë, mundet të jetë një përpjekje për shfrytëzimin e ndonjë dobësie në atë programin tjetër. Anulojeni këtë kërkesë, nëse nuk jeni i sigurt që nuk është keqdashëse.\n
 externalProtocolUnknown=<I panjohur>
 externalProtocolChkMsg=Mba mend zgjedhjen time për tërë lidhjet e këtij lloji.
 externalProtocolLaunchBtn=Nise aplikacionin
 malwareBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt sulmesh dhe është bllokuar duke u bazuar në parapëlqimet tuaja të sigurisë.
 harmfulBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt potencialisht i dëmshëm dhe është bllokuar në bazë të parapëlqimeve tuaja të sigurisë.
 deceptiveBlocked=Kjo faqe web te %S është raportuar si sajt i rremë dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja për sigurinë.
 unwantedBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt që shërben software të padëshiruar dhe është bllokuar duke u bazuar në parapëlqimet tuaja të sigurisë.
 cspBlocked=Kjo faqe përmban një rregull sigurie lënde i cili e pengon trupëzimin e saj në këtë mënyrë.
-corruptedContentErrorv2=Sajti te %S ka pësuar një cenim protokolli punimi në rrjet që s’mund të riparohet.
+corruptedContentErrorv2=Sajti te %S ka pësuar një cenim protokolli rrjeti që s’mund të riparohet.
 remoteXUL=Kjo faqe përdor një teknologji të pambuluar që nuk është më pjesë e Firefox-it si parazgjedhje.
 sslv3Used=Firefox-i s’garanton dot pacenueshmërinë e të dhënave tuaja në %S, ngaqë ky përdor SSLv3, një protokoll të prishur sigurie.
 weakCryptoUsed=Të zotët e %S e kanë formësuar sajtin e tyre jo si duhet. Që të dhënat tuaja të mbrohen prej vjedhjeve, Firefox-i s’u lidh me këtë sajt.
-inadequateSecurityError=Sajti u rrek të negocionte një shkallë joadekuate sigurie.
+inadequateSecurityError=Sajti provoi të negocionte një shkallë sigurie joadekuate.