Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox
authorBesnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Tue, 16 Jun 2020 18:42:41 +0000
changeset 2184 0583574d5a046c89df4cb74ee6f19381903a3a3c
parent 2183 675c83ec4a185d282568ef9254f168ae057e7a9e
child 2185 f89128d6df577e56403d623268abcfc313a9c799
push id1250
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 16 Jun 2020 18:42:44 +0000
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -59,17 +59,17 @@ app-basics-os = OS
 app-basics-memory-use = Përdorim Kujtese
 app-basics-performance = Punim
 app-basics-service-workers = Service Workers të Regjistruar
 app-basics-profiles = Profile
 app-basics-launcher-process-status = Proces Nisësi
 app-basics-multi-process-support = Dritare Multiproces
 app-basics-remote-processes-count = Procese të Largët
 app-basics-enterprise-policies = Rregulla Në Nivel Ndërmarrjeje
-app-basics-location-service-key-google = Ky Shërbimi Vendndodhjesh Google
+app-basics-location-service-key-google = Kyç Shërbimi Vendndodhjesh Google
 app-basics-safebrowsing-key-google = Kyç Google Safebrowsing
 app-basics-key-mozilla = Kyç Mozilla Location Service
 app-basics-safe-mode = Mënyrë e Sigurt
 show-dir-label =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Shfaqe në Finder
     [windows] Hape Dosjen
    *[other] Hape Drejtorinë