browser/crashreporter/crashreporter-override.ini
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 02 Sep 2020 07:52:31 +0200
changeset 2234 fdf95ae7d8e6b145a2b3b168fc784eb0e26044c0
parent 520 5a4206b8a4c96328cb1574c39b7e0fbfe5659f80
permissions -rwxr-xr-x
Bug 1660259 - Correct nav aria-label and label and description for theme buttons, part 1.

; This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
; License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
; file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# This file is in the UTF-8 encoding
[Strings]
# LOCALIZATION NOTE (CrashReporterProductErrorText2): The %s is replaced with a string containing detailed information.
CrashReporterProductErrorText2=Firefox-i pati një problem dhe u vithis. Do të provojmë të rikthejmë skedat dhe dritaret tuaja kur të riniset.\n\nPër fat të keq, njoftuesi i vithisjeve nuk është në gjendje të parashtrojë njoftim vithisjeje.\n\nHollësi: %s
CrashReporterDescriptionText2=Firefox-i pati një problem dhe u vithis. Do të provojmë të rikthejmë skedat dhe dritaret tuaja kur të riniset.\n\nPër të na ndihmuar të diagnostikojmë dhe ndreqim problemin, mund të na dërgoni një njoftim vithisjeje.