dom/chrome/netError.dtd
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 17 Aug 2020 12:43:59 +0000
changeset 2209 e115156f4728e048ec20dd8c662da45e2ac74cdd
parent 1976 e9f560ede9076b03b055aad5e4bed63b7c31d1b2
permissions -rwxr-xr-x
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY loadError.label "Gabim Ngarkimi Faqeje">
<!ENTITY retry.label "Riprovoni">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Nuk u Lidh Dot">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "<p>Edhe pse sajti duket të jetë i vlefshëm, shfletuesi s&apos;qe në gjendje të vendoste një lidhje.</p><ul><li>Mundet që sajti të jetë përkohësisht jashtë loje? Riprovoni më vonë.</li><li>E keni të pamundur të shfletoni faqe të tjera? Kontrolloni lidhjen e rrjetit për kompjuterin.</li><li>Është kompjuteri apo rrjeti juaj i mbrojtur nga ndonjë &quot;firewall&quot; apo ndërmjetës? Rregullimet e pasakta mund të ndërhyjnë te shfletimi Web.</li></ul>">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Portë e Kufizuar për Arsye Sigurie">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "<p>Adresa e kërkuar kërkonte një portë (p.sh. <q>mozilla.org:80</q> për portën 80 te mozilla.org) normalisht e përdorur për qëllime <em>të tjera</em> e jo për shfletim në Internet. Shfletuesi e anuloi kërkesën me qëllim mbrojtjen dhe sigurinë tuaj.</p>">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Adresë Që S&apos;Gjendet">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<p>Shfletuesi nuk gjeti dot shërbyesin strehë të adresës së kërkuar.</p><ul><li>Bëtë ndonjë gabim gjatë shtypjes së përkatësisë? (p.sh. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> në vend të <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Jeni i sigurt që kjo adresë përkatësie ekziston? Mund të ketë skaduar regjistrimi i saj.</li><li>E keni të pamundur të shfletoni faqe të tjera? Kontrolloni lidhjen tuaj të rrjetit dhe rregullimet për shërbyesin DNS.</li><li>Është kompjuteri apo rrjeti juaj i mbrojtur nga ndonjë &quot;firewall&quot; apo ndërmjetës? Rregullimet e pasakta mund të ndikojnë në shfletimin Web.</li></ul>">

<!ENTITY fileNotFound.title "S&apos;u Gjet Kartelë">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul><li>Mundet që objekti të jetë riemërtuar, hequr, ose shpërngulur gjetkë?</li><li>A ka ndonjë gabim shkrimi apo gabim tjetër tipografik te adresa?</li><li>A keni leje të mjafta hyrjeje për te objekti i kërkuar?</li></ul>">

<!ENTITY fileAccessDenied.title "Hyrja te kartela u mohua">
<!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul><li>Kartela mund të jetë hequr, lëvizur, ose lejet mbi kartelën mund të jenë duke penguar hyrjen.</li></ul>">

<!ENTITY generic.title "Kërkesa Nuk Plotësohet Dot">
<!ENTITY generic.longDesc "<p>Hëpërhë nuk ka të dhëna shtesë gati rreth këtij problemi apo gabimi.</p>">

<!ENTITY malformedURI.title "Adresë e Pavlefshme">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "<p>Adresa e dhënë nuk është sipas ndonjë formati të pranuar. Ju lutemi, kontrolloni për gabime te shtylla e vendndodhjeve dhe riprovoni.</p>">

<!ENTITY netInterrupt.title "Shpërngulja e Të dhënave u Ndërpre">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "<p>Shfletuesi u lidh me sukses, por gjatë shpërnguljes së të dhënave lidhja u ndërpre. Ju lutemi, riprovoni.</p><ul><li>Nuk jeni në gjendje të shfletoni faqe të tjera? Kontrolloni lidhjen në rrjet të kompjuterit.</li><li>Keni ende vështirësi? Për ndihmë, lidhuni me administruesin e rrjetit tuaj ose me furnizuesin e Internetit.</li></ul>">

<!ENTITY notCached.title "Dokumenti Ka Skaduar">
<!ENTITY notCached.longDesc "<p>Dokumenti i kërkuar nuk është më i passhëm prej fshehtinës së shfletuesit.</p><ul><li>Si masë parandaluese sigurie, shfletuesi nuk rikërkon vetvetiu dokumente rezervat.</li><li>Click Riprovoni ta rikërkoni dokumentin prej sajtit.</li></ul>">

<!ENTITY netOffline.title "Mënyrë Jo Në Linjë">
<!ENTITY netOffline.longDesc2 "<p>Shfletuesi po punon nën mënyrën jashtë linje dhe nuk lidhet dot te objekti i kërkuar.</p><ul><li>A është kompjuteri i lidhur te një rrjet aktiv?</li><li>Shtypni &quot;Riprovoni&quot; që të kaloni nën mënyrën në linjë dhe të ringarkoni faqen.</li></ul>">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Gabim Kodimi Lënde">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<p>Faqja që po provoni të shihni nuk shfaqet dot, sepse përdor një formë ngjeshjeje të mangët ose të pambuluar.</p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t&apos;u bërë të ditur këtë problem.</li></ul>">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Lloj Kartele Jo i Parrezik">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
  <li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t&apos;u bërë të ditur këtë problem.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Lidhje e Ndërprerë">
<!ENTITY netReset.longDesc "<p>Lidhja te rrjeti u ndërpre ndërkohë që bëheshin përpjekje për lidhje. Ju lutemi, riprovoni.</p>">

<!ENTITY netTimeout.title "Mbarim Kohe për Rrjetin">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "<p>Sajti i kërkuar nuk iu përgjigj kërkesës për lidhje dhe shfletuesi reshti së prituri për përgjigje.</p><ul><li>Mundet që shërbyesi të jetë duke u përballur me kërkesë të madhe ose mundet të jetë përkohësisht jashtë loje? Riprovoni më vonë.</li><li>Nuk jeni në gjendje të shfletoni faqe të tjera? Kontrolloni lidhjen në rrjet të kompjuterit.</li><li>A është kompjuteri juaj i mbrojtur nga një &quot;firewall&quot; apo ndërmjetës? Rregullime të pasakta mund të ndikojnë në shfletim.</li><li>Keni ende vështirësi? Për ndihmë, lidhuni me administruesin e rrjetit tuaj ose me furnizuesin e Internetit.</li></ul>">

<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Protokoll i Panjohur">
<!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<p>Adresa tregon një protokoll (p.sh. <q>wxyz://</q>) të cilin shfletuesi nuk e njeh, kështu që nuk mund të lidhet si duhet me këtë sajt.</p><ul><li>Mos po përpiqeni të hapni shërbime multimedia apo shërbim tjetër jo tekst? Shihni te sajti për kërkesa ekstra.</li><li>Disa protokolle mund të lypin software prej pale të tretë, ose shtojca, përpara se shfletuesi të mund t&apos;i njohë.</li></ul>">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Shërbyesi Ndërmjetës Hodhi Poshtë Kërkesën për Lidhje">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<p>Shfletuesi është formësuar të përdorë shërbyes ndërmjetës, por ndërmjetësi hodhi poshtë kërkesën për lidhje.</p><ul><li>Është i saktë formësimi i shfletuesit për ndërmjetësin? Kontrolloni rregullimet dhe provoni sërish.</li><li>A lejon shërbimi ndërmjetës lidhje prej këtij rrjeti?</li><li>Keni ende vështirësi? Për ndihmë, lidhuni me administruesin e rrjetit tuaj ose me furnizuesin e Internetit.</li></ul>">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Nuk u Gjet Shërbyes Ndërmjetës">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<p>Shfletuesi është formësuar të përdorë një shërbyes ndërmjetës, por ndërmjetësi nuk u gjet dot.</p><ul><li>Është i saktë formësimi i shfletuesit për ndërmjetësin? Kontrolloni rregullimet dhe provoni sërish.</li><li>A është i lidhur kompjuteri te një rrjet veprues?</li><li>Keni ende vështirësi? Për ndihmë, lidhuni me administruesin e rrjetit tuaj ose me furnizuesin e Internetit.</li></ul>">

<!ENTITY redirectLoop.title "Qerthull Ridrejtues">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "<p>Shfletuesi ka reshtur së provuari të marrë objektin e kërkuar. Sajti po e ridrejton kërkesën në një rrugë së cilës nuk do t&apos;i gjehet fundi kurrë.</p><ul><li>I keni çaktivizuar apo bllokuar cookie-t e nevojshme për këtë sajt?</li><li><em>SHËNIM</em>: Nëse të pranuarit e cookie-ve nuk e zgjidh problemin, ka të ngjarë të jetë çështje formësimi shërbyesi dhe jo e kompjuterit tuaj.</li></ul>">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Përgjigje e Pasaktë">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<p>Sajti iu përgjigj kërkesës së rrjetit në një mënyrë të papritur dhe shfletuesi nuk vazhdon dot.</p>">

<!ENTITY nssFailure2.title "Dështoi Lidhja e Sigurt">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<p>Faqja që po përpiqeni të shihni nuk shfaqet dot, ngaqë nuk u vërtetua dot mirëfilltësia e të dhënave të marra.</p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t&apos;u bërë të ditur këtë problem.</li></ul>">

<!ENTITY nssBadCert.title "Dështoi Lidhja e Sigurt">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "<ul>
<li>Ky mund të jetë problem i formësimit të shërbyesit, ose mund të bëhet fjalë për dikë që po provon të imitojë shërbyesin.</li>
<li>Po qe se në të kaluarën jeni lidhur me sukses te ky shërbyes, gabimi mund të jetë i përkohshëm, dhe mund të riprovoni më vonë.</li>
</ul>
">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Ose mund të shtoni një përjashtim…">
<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>S&apos;do të duhej të shtoni përjashtime, nëse po përdorni një lidhje internet të cilës nuk i zini besë plotësisht, ose nëse nuk jeni mësuar të shihni sinjalizime për këtë shërbyes.</p>
<p>Nëse doni ende të shtoni një përjashtim për këtë sajt, këtë mund ta bëni që nga rregullimet tuaja të mëtejshme për fshehtëzimet.</p>
">

<!ENTITY cspBlocked.title "Bllokuar nga Rregulla Sigurie Lënde">
<!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>Shfletuesi e parandaloi ngarkimin e kësaj faqeje në këtë mënyrë, ngaqë faqja përmban një rregull sigurie lënde që e pengon këtë.</p>">

<!ENTITY xfoBlocked.title "Bllokuar nga Rregulla mbi X-Frame-Options">
<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>Shfletuesi e parandaloi ngarkimin e kësaj faqeje në këtë mënyrë, ngaqë faqja përmban një rregull mbi X-Frame-Options që e pengon këtë.</p>">

<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Gabim nga Lëndë e Dëmtuar">
<!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Faqja që po rrekeni të shihni nuk mund të shfaqet, ngaqë u pikas një gabim në transmetimin e të dhënave.</p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit që t&apos;u njoftoni këtë problem.</li></ul>">

<!ENTITY remoteXUL.title "XUL i Largët">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t&apos;u njoftuar këtë problem.</li></ul></p>">

<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Lidhja juaj s&apos;është e sigurt">
<!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
     "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
<!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> përdor teknologji sigurie që është e vjetruar dhe e cenueshme përballë sulmesh. Dikush që sulmon do të mund të zbulonte lehtë të dhëna të cilat i mendonit të parrezikuara. Para se të mund të vizitoni këtë sajt, lypset që përgjegjësi i sajtit të ndreqë shërbyesin.</p><p>Kod gabimi: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">

<!ENTITY blockedByPolicy.title "Faqe e Bllokuar">

<!ENTITY networkProtocolError.title "Gabim Protokolli Rrjeti">
<!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Faqja që po rrekeni të shihni s&apos;mund të shfaqet, ngaqë u pikas një gabim protokolli rrjeti.</p><ul><li>Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit që t&apos;u njoftoni këtë problem.</li></ul>">