chat/commands.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 17 Aug 2020 12:43:59 +0000
changeset 2209 e115156f4728e048ec20dd8c662da45e2ac74cdd
parent 596 74de2b6f14b3b008c09faf5263297047b85afb00
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE (commands):
#  %S is a comma separated list of command names.
commands=Urdhra: %S.\nPërdorni /help &lt;urdhër&gt; për më tepër të dhëna.
# LOCALIZATION NOTE (noCommand, noHelp):
#  %S is the command name the user typed.
noCommand=Nuk ka urdhër '%S'.
noHelp=Nuk ka mesazh ndihme për urdhrin '%S', na ndjeni!

sayHelpString=say &lt;mesazh&gt;: dërgoni një mesazh pa urdhra përpunimi për të.
rawHelpString=raw &lt;mesazh&gt;: dërgoni një mesazh pa shmangur elementë HTML në të.
helpHelpString=help &lt;emër&gt;: shfaq mesazh ndihme për urdhrin me &lt;emër&gt;, ose listën e urdhrave të mundshëm kur jepet pa një parametër.

# LOCALIZATION NOTE (statusCommand):
#  %1$S is replaced with a status command name
#   (one of "back", "away", "busy", "dnd", or "offline").
#  %2$S is replaced with the localized version of that status type
#   (one of the 5 strings below).
statusCommand=&lt;mesazh gjendjeje&gt; %1$S: cakton gjendjen si %2$S dhe shfaq një mesazh opsional gjendjeje.
back=i lirë
away=i larguar
busy=i zënë
dnd=i zënë
offline=jo në linjë