toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Thu, 26 Jan 2023 18:04:43 +0000
changeset 2757 5d84765f2bd06dccd0d179f9edb64936a2941581
parent 2712 c5811e01440c4c5394374815bc04ebe8b99e279f
permissions -rwxr-xr-x
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE: The 1st %S is brandShortName and 2nd %S is update version
# where update version from the update xml
# example: MyApplication 10.0.5
updateName=%S %S

noThanksButton=Jo, Faleminderit
noThanksButton.accesskey=J
restartLaterButton=Riniseni Më Vonë
restartLaterButton.accesskey=V
restartNowButton=Rinise %S
restartNowButton.accesskey=R

statusFailed=Instalimi Dështoi

installSuccess=Përditësimi u instalua me sukses
installPending=Instalim i Vënë në Radhë
patchApplyFailure=Përditësimi s’u instalua dot (dështoi zbatimi i arnimit)
elevationFailure=S’keni lejet e nevojshme të instaloni këtë përditësim. Ju lutemi, lidhuni me përgjegjësin e sistemit tuaj.

check_error-200=Kartelë XML përditësimi e keqformuar (200)
check_error-403=Hyrje e mohuar (403)
check_error-404=S’u gjet kartelë XML përditësimi (404)
check_error-500=Gabim i brendshëm shërbyesi (500)
check_error-2152398849=Dështoi (arsye e panjohur)
check_error-2152398861=S’u pranua lidhja
check_error-2152398862=Lidhjes i mbaroi koha
# NS_ERROR_OFFLINE
check_error-2152398864=Rrjeti nuk është i lidhur (kaloni i lidhur)
check_error-2152398867=Porta nuk lejohet
check_error-2152398868=S’u morën të dhëna (ju lutemi, riprovoni)
check_error-2152398878=S’u gjet shërbyes përditësimesh (kontrolloni lidhjen tuaj internet)
check_error-2152398890=S’u gjet shërbyes ndërmjetës (kontrolloni lidhjen tuaj internet)
# NS_ERROR_DOCUMENT_NOT_CACHED
check_error-2152398918=Rrjeti nuk është i lidhur (kaloni i lidhur)
check_error-2152398919=Shpërngulja e të dhënave u ndërpre (ju lutemi, riprovoni)
check_error-2152398920=S’u pranua lidhja te shërbyesi ndërmjetës
check_error-2153390069=Dëshmia e shërbyesit ka skaduar (ju lutemi, rregulloni sahatin e sistemit tuaj me datën dhe kohën e saktë, nëse këto s’janë të saktat)
check_error-verification_failed=S’u vërtetua dot pacenueshmëria e përditësimit
check_error-move_failed=S’u arrit të përgatitet përditësimi për instalim
check_error-update_url_not_available=S’ka URL përditësimi
check_error-connection_aborted=Lidhja dështoi