mobile/android/chrome/passwordmgr.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 17 Jan 2022 13:55:29 +0100
changeset 2535 05efafdd60c5a69d6d75adf8ccb97c5b07aee239
parent 2015 d7802746ce75405b8274566db21e84890b42f513
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# String will be replaced by brandShortName.
saveLogin=Do të donit që %S-u të mbajë mend këto kredenciale hyrjeje?
rememberButton=Mbaje mend
neverButton=Kurrë

# String is the login's hostname
updatePassword=Të përditësohet fjalëkalimi i ruajtur për te %S?
updatePasswordNoUser=Të përditësohet fjalëkalimi i ruajtur për këto kredenciale hyrjeje?
updateButton=Përditësoje
dontUpdateButton=Mos e përditëso

# Copy of the toolkit's passwordmgr.properties
userSelectText2=Përzgjidhni cilat kredenciale hyrjeje të përditësohen:
passwordChangeTitle=Ripohoni Ndryshimin e Fjalëkalimit

# Strings used by PromptService.js
username=Emër përdoruesi
password=Fjalëkalim