mobile/android/chrome/browser.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Mon, 16 Nov 2020 09:35:34 +0000
changeset 2301 5ea1444b0fff8ccc3256f1b81c8999f7082e3f3d
parent 2212 bc06bda39084f88eca45460721029140996cd724
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Albanian (sq) localization of Firefox Co-authored-by: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

addonsConfirmInstall.title=Instalim Shtese
addonsConfirmInstall.install=Instaloje

addonsConfirmInstallUnsigned.title=Shtesë e paverifikuar
addonsConfirmInstallUnsigned.message=Ky sajt do të donte të instalonte një shtesë të paverifikuar. Qari, dhe zarari, i juaji!

# Alerts
alertAddonsDownloading=Shkarkim shtese
alertAddonsInstalledNoRestart.message=Instalim i plotë

# LOCALIZATION NOTE (alertAddonsInstalledNoRestart.action2): Ideally, this string is short (it's a
# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
alertAddonsInstalledNoRestart.action2=SHTESË

alertDownloadsStart2=Shkarkimi po fillon
alertDownloadsDone2=Shkarkim i plotësuar
alertDownloadsToast=Filloi shkarkimi…
alertDownloadsPause=Ndalesë
alertDownloadsResume=Rimerre
alertDownloadsCancel=Anuloje
# LOCALIZATION NOTE (alertDownloadSucceeded): This text is shown as a snackbar inside the app after a
# successful download. %S will be replaced by the file name of the download.
alertDownloadSucceeded=%S u shkarkua
# LOCALIZATION NOTE (downloads.disabledInGuest): This message appears in a toast
# when the user tries to download something in Guest mode.
downloads.disabledInGuest=Në sesione mysafiri shkarkimet janë të çaktivizuara

# LOCALIZATION NOTE (alertSearchEngineAddedToast, alertSearchEngineErrorToast, alertSearchEngineDuplicateToast)
# %S will be replaced by the name of the search engine (exposed by the current page)
# that has been added; for example, 'Google'.
alertSearchEngineAddedToast='%S' u shtua si motor kërkimesh
alertSearchEngineErrorToast=S’u shtua dot '%S' si motor kërkimesh
alertSearchEngineDuplicateToast='%S' është tashmë një nga motorët tuaj të kërkimeve

# LOCALIZATION NOTE (alertShutdownSanitize): This text is shown as a snackbar during shutdown if the
# user has enabled "Clear private data on exit".
alertShutdownSanitize=Po spastrohen të dhëna private…

alertPrintjobToast=Po shtypet…

download.blocked=S’arrihet të shkarkohet kartelë

addonError.titleError=Gabim
addonError.titleBlocked=U bllokua shtesë
addonError.learnMore=Mësoni më tepër

# LOCALIZATION NOTE (unsignedAddonsDisabled.title, unsignedAddonsDisabled.message):
# These strings will appear in a dialog when Firefox detects that installed add-ons cannot be verified.
unsignedAddonsDisabled.title=Shtesa të paverifikuara
unsignedAddonsDisabled.message=S’verifikohet dot një ose më tepër shtesa të instaluara dhe u çaktivizuan.
unsignedAddonsDisabled.dismiss=Hidhi tej
unsignedAddonsDisabled.viewAddons=Shihini Shtesat

# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4, addonError-5):
# #1 is the add-on name, #2 is the add-on host, #3 is the application name
addonError-1=Shtesa e shkarkuar prej #2 s’u instalua dot, ngaqë duket të jetë e dëmtuar.
addonError-2=Shtesa nga #2 nuk u instalua dot, ngaqë nuk përputhet me shtesën që priste #3.
addonError-3=Shtesa e shkarkuar nga #2 nuk u instalua dot, ngaqë duket se është e dëmtuar.
addonError-4=#1 s’u instalua dot, ngaqë #3 s’modifikon dot kartelën e nevojshme.
addonError-5=#3 e pengoi #2 të instalojë një shtesë të paverifikuar.

# LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonLocalError-5, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
# #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
addonLocalError-1=Kjo shtesë s’u instalua dot, për shkak të një gabimi në sistemin e kartelave.
addonLocalError-2=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë s’përputhet me shtesën që pritej nga #3.
addonLocalError-3=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë duket të jetë e dëmtuar.
addonLocalError-4=#1 s’u instalua dot, ngaqë #3 s’ modifikon dot kartelën e nevojshme.
addonLocalError-5=Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë s’është verifikuar.
addonErrorIncompatible=#1 nuk u instalua dot, ngaqë nuk është e përputhshme me #3 #4.
addonErrorBlocklisted=#1 nuk u instalua dot, ngaqë paraqet rrezik të lartë shkaktimi problemesh qëndrueshmërie ose sigurie.

# Notifications
notificationRestart.normal=Riniseni që të plotësohen ndryshimet.
notificationRestart.blocked=U instaluan shtesa jo të parrezik. Riniseni që të çaktivizohen.
notificationRestart.button=Rinise
doorhanger.learnMore=Mësoni më tepër

# Popup Blocker

# LOCALIZATION NOTE (popup.message): Semicolon-separated list of plural forms.
# #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
popup.message=#1 e pengoi këtë sajt të hapë një dritare flluskë. Do të donit të shfaqej?;#1 e pengoi këtë sajt të hapë #2 dritare flluska. Do të donit të shfaqeshin?
popup.dontAskAgain=Mos pyet sërish për këtë sajt
popup.show=Shfaqi
popup.dontShow=Mos i shfaq

# SafeBrowsing
safeBrowsingDoorhanger=Ky sajt është identifikuar se përmban malware ose përpjekje karremëzimi. Hapni sytë.

# LOCALIZATION NOTE (blockPopups.label2): Label that will be used in
# site settings dialog.
blockPopups.label2=Flluska

# XPInstall
xpinstallPromptWarning2=%S e pengoi këtë sajt (%S) t’ju kërkojë të instalojë "software" në pajisjen tuaj.
xpinstallPromptWarningLocal=%S e pengoi këtë shtesë (%S) të instalohej në pajisjen tuaj.
xpinstallPromptWarningDirect=%S e pengoi këtë shtesë të instalohej në pajisjen tuaj.
xpinstallPromptAllowButton=Lejoje
xpinstallDisabledMessageLocked=Instalimi i software-it është çaktivizuar nga përgjegjësi i sistemit tuaj.
xpinstallDisabledMessage2=Instalimi i software-it është hëpërhë i çaktivizuar. Klikoni mbi Aktivizoje dhe riprovoni.
xpinstallDisabledButton=Aktivizoje

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=Të shtohet %S?

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.listIntro)
# This string will be followed by a list of permissions requested
# by the webextension.
webextPerms.listIntro=Lyp lejen tuaj të:
webextPerms.add.label=Shtoje
webextPerms.cancel.label=Anuloje

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
webextPerms.updateText=%S është përditësuar. Duhet të miratoni lejet e reja përpara se të instalohet versioni i përditësuar. Zgjedhja e “Anuloje” do të mbajë versionin e tanishëm të shtesës.

webextPerms.updateAccept.label=Përditësoje

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replaced with the localized name of the extension requesting new
# permissions.
webextPerms.optionalPermsHeader=%S lyp leje shtesë.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Dëshiron të:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=Lejoje
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Mos e lejo

webextPerms.description.bookmarks=Të lexojë dhe ndryshojë faqerojtës
webextPerms.description.browserSettings=Të lexojë dhe ndryshojë rregullime shfletuesi
webextPerms.description.browsingData=Të spastrojë historikun e shfletimeve së fundi, cookies, dhe të dhënat përkatëse
webextPerms.description.clipboardRead=Të marrë të dhëna nga e papastra
webextPerms.description.clipboardWrite=Të fusë të dhëna në të papastër
webextPerms.description.devtools=Të zgjerojë mjetet e zhvilluesit për hyrje në të dhënat tuaja në skeda të hapura
webextPerms.description.downloads=Të shkarkojë kartela dhe të lexojë dhe ndryshojë historikun e shkarkimeve të shfletuesit
webextPerms.description.downloads.open=Të hapë kartela të shkarkuara në kompjuterin tuaj
webextPerms.description.find=Të lexojë tekstin e krejt skedave të hapura
webextPerms.description.geolocation=Të hyjë në të dhëna mbi vendndodhjen tuaj
webextPerms.description.history=Të hyjë në historik shfletimesh
webextPerms.description.management=Të mbikëqyrë përdorimin e zgjerimeve dhe administrojë tema
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=Të shkëmbejë mesazhe me programe të tjerë nga %S
webextPerms.description.notifications=T’ju shfaqë njoftime
webextPerms.description.privacy=Të lexojë dhe ndryshojë rregullime privatësie
webextPerms.description.proxy=Të kontrollojë rregullime ndërmjetësi te shfletuesi
webextPerms.description.sessions=Të hyjë te skeda të mbyllura së fundi
webextPerms.description.tabs=Të hyjë në skeda shfletuesi
webextPerms.description.topSites=Të hyjë në historik shfletimesh
webextPerms.description.webNavigation=Të hyjë në veprimtarinë e shfletuesit gjatë lëvizjeve

webextPerms.hostDescription.allUrls=Të hyjë në të dhënat tuaja për krejt sajtet

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=Të hyjë në të dhënat tuaja për sajte të përkatësisë %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Të hyjë në të dhënat tuaja te #1 përkatësi tjetër;Të hyjë në të dhënat tuaja te #1 përkatësi të tjera

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=Të hyjë në të dhënat tuaja për %S

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Të hyjë në të dhënat tuaja te #1 sajt tjetër;Të hyjë në të dhënat tuaja te #1 sajte të tjerë


# Site Identity
identity.identified.verifier=Vërtetuar nga: %S
identity.identified.verified_by_you=Keni shtuar një përjashtim sigurie për këtë sajt
identity.identified.state_and_country=%S, %S

# Geolocation UI
geolocation.allow=Tregoje
geolocation.dontAllow=Mos e trego
# LOCALIZATION NOTE (geolocation.location): Label that will be used in
# site settings dialog.
geolocation.location=Vendndodhje

# Desktop notification UI
desktopNotification2.allow=Përherë
desktopNotification2.dontAllow=Kurrë
# LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.notifications): Label that will be
# used in site settings dialog.
desktopNotification.notifications=Njoftime

# Imageblocking
imageblocking.downloadedImage=Figura u zhbllokua
imageblocking.showAllImages=Shfaqi Krejt

# New Tab Popup
# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup, newprivatetabpopup): Semicolon-separated list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 number of tabs
newtabpopup.opened=U hap skedë e re;U hapën #1 skeda të reja
newprivatetabpopup.opened=U hap skedë e re private;U hapën #1 skeda të reja private

# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup.switch): Ideally, this string is short (it's a
# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
newtabpopup.switch=KALO

# Undo close tab toast
# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.message): This message appears in a toast
# when the user closes a tab. %S is the title of the tab that was closed.
undoCloseToast.message=U mbyll %S

# Private Tab closed message
# LOCALIZATION NOTE (privateClosedMessage.message): This message appears
# when the user closes a private tab.
privateClosedMessage.message=Shfletimi Privat u Mbyll

# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.messageDefault): This message appears in a
# toast when the user closes a tab if there is no title to display.
undoCloseToast.messageDefault=U mbyll skedë

# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.action2): Ideally, this string is short (it's a
# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
undoCloseToast.action2=ZHBËJE

# Offline web applications
offlineApps.ask=Të lejohet %S të depozitojë të dhëna në pajisjen tuaj për përdorim jo në linjë?
offlineApps.dontAskAgain=Mos pyet sërish për këtë sajt
offlineApps.allow=Lejoje
offlineApps.dontAllow2=Mos e lejo

# LOCALIZATION NOTE (offlineApps.offlineData): Label that will be used in
# site settings dialog.
offlineApps.offlineData=Të dhëna Jo Në Linjë

# LOCALIZATION NOTE (password.logins): Label that will be used in
 # site settings dialog.
password.logins=Kredenciale hyrjesh
# LOCALIZATION NOTE (password.save): This should match
# saveButton in passwordmgr.properties
password.save=Ruaje
# LOCALIZATION NOTE (password.dontSave): This should match
# dontSaveButton in passwordmgr.properties
password.dontSave=Mos e ruaj

# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
# Encoding" menu in the site menu. Any other value will hide it. Without this
# setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
# This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
browser.menu.showCharacterEncoding=false

# Text Selection
selectionHelper.textCopied=Teksti u kopjua në të papastër

# Casting
# LOCALIZATION NOTE (casting.sendToDevice): Label that will be used in the
# dialog/prompt.
casting.sendToDevice=Dërgoje në Pajisje

# Context menu
contextmenu.openInNewTab=Hapeni Lidhjen në Skedë të Re
contextmenu.openInPrivateTab=Hapeni Lidhjen Në Skedë Private
contextmenu.share=Ndajeni me të tjerët
contextmenu.copyLink=Kopjoji Lidhjen
contextmenu.shareLink=Ndajeni Lidhjen Me të Tjerët
contextmenu.bookmarkLink=Faqeruani Lidhjen
contextmenu.copyEmailAddress=Kopjoni Adresë Email
contextmenu.shareEmailAddress=Ndajeni Adresën Email Me të Tjerët
contextmenu.copyPhoneNumber=Kopjoni Numrin e Telefonit
contextmenu.sharePhoneNumber=Ndajeni Numrin e Telefonit Me të Tjerët
contextmenu.fullScreen=Sa Krejt Ekrani
contextmenu.viewImage=Shiheni Figurën
contextmenu.copyImageLocation=Kopjo Vendndodhje Figure
contextmenu.shareImage=Ndajeni Figurën Me të Tjerët
# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.search):
# The label of the contextmenu item which allows you to search with your default search engine for
# the text you have selected. %S is the name of the search engine. For example, "Google".
contextmenu.search=Kërkim me %S
contextmenu.saveImage=Ruajeni Figurën
contextmenu.showImage=Shfaqe Figurën
contextmenu.setImageAs=Vendoseni Figurën Si
# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.addSearchEngine3): This string should be rather short. If it is
# significantly longer than the translation for the "Paste" action then this might trigger an
# Android bug positioning the floating text selection partially off the screen. This issue heavily
# depends on the screen size and the specific translations. For English "Paste" / "Add search engine"
# is working while "Paste" / "Add as search engine" triggers the bug. See bug 1262098 for more details.
# Manual testing the scenario described in bug 1262098 is highly recommended.
contextmenu.addSearchEngine3=Shtoni Motor Kërk.
contextmenu.playMedia=Luajeni
contextmenu.pauseMedia=Ndaleni
contextmenu.showControls2=Shfaqi Kontrollet
contextmenu.mute=Pa Zë
contextmenu.unmute=Me Zë
contextmenu.saveVideo=Ruajeni Videon
contextmenu.saveAudio=Ruajeni Audion
contextmenu.addToContacts=Shtojeni te Kontaktet
# LOCALIZATION NOTE (contextmenu.sendToDevice):
# The label that will be used in the contextmenu and the pageaction
contextmenu.sendToDevice=Dërgojeni në Pajisje

contextmenu.copy=Kopjoje
contextmenu.cut=Prije
contextmenu.selectAll=Përzgjidhe Krejt
contextmenu.paste=Ngjite

contextmenu.call=Thirrje

#Input widgets UI
inputWidgetHelper.date=Zgjidhni një datë
inputWidgetHelper.datetime-local=Zgjidhni një datë dhe një kohë
inputWidgetHelper.time=Zgjidhni një kohë
inputWidgetHelper.week=Zgjidhni një javë
inputWidgetHelper.month=Zgjidhni një muaj
inputWidgetHelper.cancel=Anuloje
inputWidgetHelper.set=Caktoje
inputWidgetHelper.clear=Spastroje

# Web Console API
stacktrace.anonymousFunction=<i paemër>
stacktrace.outputMessage=Gjurmim stack-u prej %S, funksioni %S, rreshti %S.
timer.start=%S: kohëmatësi filloi matjen

# LOCALIZATION NOTE (timer.end):
# This string is used to display the result of the console.timeEnd() call.
# %1$S=name of timer, %2$S=number of milliseconds
timer.end=%1$S: %2$Sms

# Click to play plugins
clickToPlayPlugins.activate=Aktivizoje
clickToPlayPlugins.dontActivate=Mos e aktivizo
# LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.plugins): Label that
# will be used in site settings dialog.
clickToPlayPlugins.plugins=Shtojca

# Site settings dialog

masterPassword.incorrect=Fjalëkalim i pasaktë

# Debugger
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptTitle): The title displayed on the
# dialog that prompts the user to allow the incoming connection.
remoteIncomingPromptTitle=Lidhje Ardhëse
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptUSB): The message displayed on the
# dialog that prompts the user to allow an incoming USB connection.
remoteIncomingPromptUSB=Të lejohet lidhja USB për diagnostikim?
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptUSB): The message displayed on the
# dialog that prompts the user to allow an incoming TCP connection.
remoteIncomingPromptTCP=Të lejohet lidhja për diagnostikim së largëti nga %1$S:%2$S? Që të mund të mirëfillësohet dëshmia e pajisjes së largët, kjo lidhje lyp skanimin e një kodi QR. Skanimet e saj në të ardhmen mund t’i shmangni duke mbajtur mend pajisjen.
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptDeny): This button will deny an
# an incoming remote debugger connection.
remoteIncomingPromptDeny=Mos e lejo
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptAllow): This button will allow an
# an incoming remote debugger connection.
remoteIncomingPromptAllow=Lejoje
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptScan): This button will start a QR
# code scanner to authenticate an incoming remote debugger connection. The
# connection will be allowed assuming the scan succeeds.
remoteIncomingPromptScan=Skanoje
# LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptScanAndRemember): This button will
# start a QR code scanner to authenticate an incoming remote debugger
# connection. The connection will be allowed assuming the scan succeeds, and
# the other endpoint's certificate will be saved to skip future scans for this
# client.
remoteIncomingPromptScanAndRemember=Skanoje dhe Mbaje Mend
# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptTitle): The title displayed in a
# dialog when we are unable to complete the QR code scan for an incoming remote
# debugging connection.
remoteQRScanFailedPromptTitle=Skanimi QR Dështoi
# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptMessage): The message displayed in
# a dialog when we are unable to complete the QR code scan for an incoming
# remote debugging connection.
remoteQRScanFailedPromptMessage=S’arrihet të skanohet kodi QR për diagnostikim të largët. Verifikoni që aplikacioni Barcode Scanner është i instaluar dhe provoni të rilidheni.
# LOCALIZATION NOTE (remoteQRScanFailedPromptOK): This button dismisses the
# dialog that appears when we are unable to complete the QR code scan for an
# incoming remote debugging connection.
remoteQRScanFailedPromptOK=OK

# Helper apps
helperapps.open=Hape
helperapps.openWithApp2=Hape Me Aplikacionin %S
helperapps.openWithList2=Hape Me një Aplikacionin
helperapps.always=Përherë
helperapps.never=Kurrë
helperapps.pick=Plotësoje veprimin duke përdorur
helperapps.saveToDisk=Shkarkoje
helperapps.alwaysUse=Përherë
helperapps.useJustOnce=Vetëm këtë herë

# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
getUserMedia.shareCamera.message = Do të donit ta ndanit kamerën tuaj me %S?
getUserMedia.shareMicrophone.message = Do të donit ta ndanit mikrofonin tuaj me %S?
getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Do të donit ta ndanit kamerën dhe mikrofonin tuaj me %S?
getUserMedia.denyRequest.label = Mos e Nda
getUserMedia.shareRequest.label = Tregoje
getUserMedia.videoSource.default = Kamera %S
getUserMedia.videoSource.frontCamera = Kamera ballore
getUserMedia.videoSource.backCamera = Kamera e pasme
getUserMedia.videoSource.none = Pa Video
getUserMedia.videoSource.tabShare = Zgjidhni një skedë për transmetim
getUserMedia.videoSource.prompt = Burim video
getUserMedia.audioDevice.default = Mikrofoni %S
getUserMedia.audioDevice.none = Pa Audio
getUserMedia.audioDevice.prompt = Mikrofon për përdorim
getUserMedia.sharingCamera.message2 = Kamera është e hapur
getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Mikrofoni është i hapur
getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Kamera dhe mikrofoni janë të hapur
getUserMedia.blockedCameraAccess = Kamera është bllokuar.
getUserMedia.blockedMicrophoneAccess = Mikrofoni është bllokuar.
getUserMedia.blockedCameraAndMicrophoneAccess = Kamera dhe mikfrofoni janë bllokuar.

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
# In android this will be only exposed by web extensions
userContextPersonal.label = Personale
userContextWork.label = Pune
userContextBanking.label = Bankash
userContextShopping.label = Blerjesh

# LOCALIZATION NOTE (readerMode.toolbarTip):
# Tip shown to users the first time we hide the reader mode toolbar.
readerMode.toolbarTip=Prekni ekranin që të shfaqen mundësi lexuesi

#Open in App
openInApp.pageAction = Hape në Aplikacion
openInApp.ok = OK
openInApp.cancel = Anuloje

#Tab sharing
tabshare.title = "Zgjidhni një skedë për transmetim"
#Tabs in context menus
browser.menu.context.default = Lidhje
browser.menu.context.img = Figurë
browser.menu.context.video = Video
browser.menu.context.audio = Audio
browser.menu.context.tel = Telefon
browser.menu.context.mailto = Mesazh

# "Subscribe to page" prompts created in FeedHandler.js
feedHandler.chooseFeed=Zgjidhni prurje
feedHandler.subscribeWith=Pajtohuni me

# LOCALIZATION NOTE (nativeWindow.deprecated):
# This string is shown in the console when someone uses deprecated NativeWindow apis.
# %1$S=name of the api that's deprecated, %2$S=New API to use. This may be a url to
# a file they should import or the name of an api.
nativeWindow.deprecated=Shkëshillohet përdorimi i %S. Ju lutemi, përdorni %S më mirë

# Vibration API permission prompt
vibrationRequest.message = Të lejohet ky sajt të prodhojë dridhje në pajisjen tuaj?
vibrationRequest.denyButton = Mos e lejo
vibrationRequest.allowButton = Lejoje