mail/messenger/otr/otrUI.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 13 Sep 2022 10:41:11 +0200
changeset 2592 49bb5fae5d9b6c0d085951e723b7c2641b5b36cc
parent 2568 a3cfc9acacb63ae851efa4ec39635a947df1c046
permissions -rw-r--r--
Add -brand-shortcut-name term to brand.ftl

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

start-label = Filloni një bisedë të fshehtëzuar
refresh-label = Rifresko bisedën e fshehtëzuar
auth-label = Verifikoni identitetin e kontaktit tuaj
reauth-label = Riverifikoni identitetin e kontaktit tuaj

auth-cancel = Anuloje
auth-cancel-access-key = A

auth-error = Ndodhi një gabim teksa po verifikohej identiteti i kontaktit tuaj.
auth-success = Verifikimi i identitetit të kontaktit tuaj u plotësua me sukses.
auth-success-them = Kontakti juaj ka verifikuar me sukses identitetin tuaj. Mund të doni të verifikoni identitetin e tij edhe duke iu përgjigjur pyetjes tuaj.
auth-fail = S’u arrit të verifikohej identiteti i kontaktit tuaj.
auth-waiting = Po pritet që kontakti të plotësojë verifikimin…

finger-verify = Verifikoje
finger-verify-access-key = V

finger-ignore = Shpërfille
finger-ignore-access-key = S

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
buddycontextmenu-label = Shtoni Shenja Gishtash OTR

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-start = Po provohet të niset një bisedë e fshehtëzuar me { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-refresh = Po provohet të rifreskohet një bisedë e fshehtëzuar me { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
alert-gone-insecure = Biseda e fshehtëzuar me { $name } përfundoi.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-unseen = Identiteti i { $name }s’është verifikuar ende. Përgjimi rastësor s’është i mundur, por me ca përpjekje dikush mund të arrinte të përgjonte. Parandaloni survejimin, duke verifikuar identitetin e këtij kontakti.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
finger-seen = { $name }po lidhet me ju nga një kompjuter jo i njohur. Përgjimi rastësor s’është i mundur, por me ca përpjekje dikush mund të arrinte të përgjonte. Parandaloni survejimin, duke verifikuar identitetin e këtij kontakti.

state-not-private = Biseda e tanishme s’është private.
state-generic-not-private = Biseda e tanishme s’është private.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-unverified = Biseda e tanishme është e fshehtëzuar, por jo private, ngaqë identiteti i { $name } s’është verifikuar ende.

state-generic-unverified = Biseda e tanishme është e fshehtëzuar, por jo private, ngaqë disa identitete s’janë verifikuar ende.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-private = Identiteti i { $name } është verifikuar. Biseda e tanishme është e fshehtëzuar dhe private.

state-generic-private = Biseda e tanishme është e fshehtëzuar dhe private.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
state-finished = { $name }e ka përfunduar bisedën e fshehtëzuar me ju; po këtë duhet të bëni edhe ju.

state-not-private-label = E pasigurt
state-unverified-label = E paverifikuar
state-private-label = Private
state-finished-label = E përfunduar

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
verify-request = { $name } kërkoi verifikimin e identitetit tuaj.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-private = Keni verifikuar identitetin e { $name }.

# Variables:
#  $name (String) - the screen name of a chat contact person
afterauth-unverified = Identiteti i { $name } s’është verifikuar.

# Do not translate 'OTR' (name of an encryption protocol)
# Variables:
#  $error (String) - contains an error message that describes the cause of the failure
otr-genkey-failed = Prodhimi i kyçit privat OTR dështoi: { $error }