mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 13 Sep 2022 10:41:11 +0200
changeset 2592 49bb5fae5d9b6c0d085951e723b7c2641b5b36cc
parent 2110 27b535b7586a7ae59a88526f7e3442d1cc1f7cec
permissions -rwxr-xr-x
Add -brand-shortcut-name term to brand.ftl

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!-- Subscription Dialog -->
<!ENTITY feedSubscriptions.label   "Pajtime Në Prurje">
<!ENTITY learnMore.label       "Mësoni më tepër rreth Prurjeve">

<!ENTITY feedTitle.label       "Titull:">
<!ENTITY feedTitle.accesskey     "T">

<!ENTITY feedLocation.label     "URL Prurjeje: ">
<!ENTITY feedLocation.accesskey   "U">
<!ENTITY feedLocation2.placeholder  "Jepni një url të vlefshme prurjeje">
<!ENTITY locationValidate.label   "Kontrolloje">
<!ENTITY validateText.label     "Kontrolloji vlefshmërinë dhe përdor një url të vlefshme.">

<!ENTITY feedFolder.label      "Artikujt Depozitoji në:">
<!ENTITY feedFolder.accesskey    "A">

<!-- Account Settings and Subscription Dialog -->
<!ENTITY biffStart.label       "Kërko për artikuj të rinj çdo ">
<!ENTITY biffStart.accesskey     "K">
<!ENTITY biffMinutes.label      "minuta">
<!ENTITY biffMinutes.accesskey    "m">
<!ENTITY biffDays.label       "ditë">
<!ENTITY biffDays.accesskey     "d">
<!ENTITY recommendedUnits.label   "Botuesi këshillon:">

<!ENTITY quickMode.label       "Në vend se të ngarkosh faqen web, shfaq përmbledhje artikulli">
<!ENTITY quickMode.accesskey     "N">

<!ENTITY autotagEnable.label     "Krijo vetvetiu etiketa prej emrash &lt;kategorie&gt; prurjesh">
<!ENTITY autotagEnable.accesskey   "K">
<!ENTITY autotagUsePrefix.label   "Parapriji etiketat me:">
<!ENTITY autotagUsePrefix.accesskey "P">
<!ENTITY autoTagPrefix.placeholder  "Jepni një parashtesë etikete">

<!-- Subscription Dialog -->
<!ENTITY button.addFeed.label    "Shtoni">
<!ENTITY button.addFeed.accesskey  "S">
<!ENTITY button.verifyFeed.label   "Verifikoje">
<!ENTITY button.verifyFeed.accesskey "V">
<!ENTITY button.updateFeed.label   "Përditësoje">
<!ENTITY button.updateFeed.accesskey "P">
<!ENTITY button.removeFeed.label   "Hiq">
<!ENTITY button.removeFeed.accesskey "H">
<!ENTITY button.importOPML.label   "Importo">
<!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
<!ENTITY button.exportOPML.label   "Eksporto">
<!ENTITY button.exportOPML.accesskey "E">
<!ENTITY button.exportOPML.tooltip  "Eksportojini Prurjet me strukturë dosjesh; Ctrl klikim ose Ctrl Enter që të eksportohen Prurje si një listë">

<!ENTITY cmd.close.commandKey    "w">
<!ENTITY button.close.label     "Mbylleni">