dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:55:43 +0200
changeset 2569 77fab9e442fd46c939d0cc4eb5b68f257e7b018e
parent 2110 27b535b7586a7ae59a88526f7e3442d1cc1f7cec
permissions -rwxr-xr-x
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

readError=%S nuk u ruajt dot, ngaqë nuk mund të lexohej kartela burim.\n\nRiprovoni më vonë, ose lidhuni me përgjegjësin e shërbyesit.
writeError=%S s’mund të ruhej, sepse ndodhi një gabim i panjohur.\n\nNa ndjeni për këtë. Provoni ruajtjen në një vend tjetër.
launchError=%S s’mund të hapej, sepse ndodhi një gabim i panjohur.\n\nNa ndjeni për këtë. Provoni fillimisht ruajtjen në disk e mandej hapjen e kartelës.
diskFull=S’ka vend të mjaftë në disk për ruajtjen e %S.\n\nHiqni kartela të panevojshme prej diskut dhe riprovoni, ose provoni ruajtjen në një vend tjetër.
readOnly=%S nuk u ruajt dot, sepse disku, dosja, apo kartela është e mbrojtur nga shkrimi.\n\nBëni të mundur shkrimin në disk dhe riprovoni, ose provoni ruajtjen në një vend tjetër.
accessError=%S nuk u ruajt dot, ngaqë nuk mund të ndryshoni lëndën e asaj dosje.\n\nNdryshoni vetitë e dosjes dhe riprovoni, ose provoni ruajtjen në një vend tjetër.
SDAccessErrorCardReadOnly=Nuk shkarkohet dot kartela, ngaqë karta SD po përdoret.
SDAccessErrorCardMissing=Nuk shkarkohet dot kartela, ngaqë mungon karta SD.
helperAppNotFound=%S s’mund të hapej, ngaqë aplikacioni ndihmës i përshoqëruar nuk ekziston. Ndryshoni përshoqërimin te parapëlqimet tuaj.
#Translated with MozillaTranslator version 5.03
#Thu Oct 14 12:34:58 EEST 2004
noMemory=Nuk ka kujtesë të mjaftueshme për të plotësuar veprimin që kërkuat.\n\nDilni nga disa aplikacione dhe riprovoni.
title=Po shkarkohet %S
fileAlreadyExistsError=%S nuk u ruajt dot, ngaqë ka tashmë një kartelë me të tillë emër si drejtoria '_files'.\n\nProvoni ta ruani në një vend tjetër.
fileNameTooLongError=%S nuk u ruajt dot, ngaqë emri i kartelës është shumë i gjatë.\n\nProvoni ruajtjen me një emër më të shkurtër.