browser/chrome/overrides/appstrings.properties
author Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>
Wed, 17 Aug 2022 14:36:51 +0200
changeset 2579 d4295bb513dcf6580f96ef0f09ca2d9d49b90b60
parent 2568 a3cfc9acacb63ae851efa4ec39635a947df1c046
permissions -rwxr-xr-x
Bug 1771126 - Migrate resetProfileProgress strings from DTD to FTL, part 1

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

malformedURI2=Ju lutemi, kontrolloni që URL-ja është e saktë dhe riprovoni.
fileNotFound=Firefox-i nuk gjen dot kartelën te %S.
fileAccessDenied=Kartela te %S s’është e lexueshme.
dnsNotFound2=S’lidhemi dot te shërbyesi në %S.
unknownProtocolFound=Firefox-i s’di si ta hapë këtë adresë, ngaqë një nga protokollet vijuese (%S) s’i përshoqërohet ndonjë programi ose s’është i lejueshëm në këtë kontekst.
connectionFailure=Firefox-i s’vendos dot lidhje me shërbyesin te %S.
netInterrupt=Lidhja me %S është përfunduar, ndërkohë që faqja ngarkohej.
netTimeout=Shërbyesi te %S po e zgjat si shumë për përgjigje.
redirectLoop=Firefox-i ka zbuluar që shërbyesi po e ridrejton kërkesën për këtë adresë në një rrugë së cilës nuk do t’i gjehet fundi kurrë.
## LOCALIZATION NOTE (confirmRepostPrompt): In this item, don’t translate "%S"
confirmRepostPrompt=Për të shfaqur këtë faqe, %S-i duhet të dërgojë të dhëna që do të shkaktojnë përsëritjen e cilitdo veprim (fjala vjen kërkim apo ripohim porosie) që po kryhej më parë.
resendButton.label=Ridërgo
unknownSocketType=Firefox-i nuk di se si të ndërlidhet me shërbyesin.
netReset=Ndërkohë që ngarkohej faqja, lidhja me shërbyesin u rivendos.
notCached=Ky dokument s’është më i passhëm.
netOffline=Firefox-i tani është nën mënyrën jashtë linje dhe nuk mund të shfletojë Web-in.
isprinting=Dokumenti nuk mund të ndryshohet brenda Shtypjes ose Paraparjes së Shtypjes.
deniedPortAccess=Kjo adresë përdor një portë rrjeti e cila, zakonisht, përdoret për qëllime të ndryshme nga shfletimi Web. Për mbrojtjen tuaj, Firefox-i e ka hedhur tej kërkesën.
proxyResolveFailure=Firefox-i është formësuar të përdorë një shërbyes ndërmjetës që nuk gjendet dot.
proxyConnectFailure=Firefox-i është formësuar të përdorë një shërbyes ndërmjetës i cili nuk po pranon lidhje.
contentEncodingError=Faqja që po provoni të shihni nuk shfaqet dot, sepse përdor një formë ngjeshjeje të pavlefshme ose të pambuluar.
unsafeContentType=Faqja që po provoni të shihni, nuk shfaqet dot, ngaqë gjendet nën një lloj kartelash, hapja e të cilave mund të mos jetë e parrezik. Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit për t’u bërë të ditur këtë problem.
externalProtocolTitle=Kërkesë prej Protokolli të Jashtëm
externalProtocolPrompt=Për të trajtuar lidhje %1$S:, duhet të niset një aplikacion i jashtëm.\n\n\nLidhje e nevojshme:\n\n\n%2$S\nAplikacion: %3$S\n\n\nNëse nuk e prisnit këtë kërkesë, mundet të jetë një përpjekje për shfrytëzimin e ndonjë dobësie në atë programin tjetër. Anulojeni këtë kërkesë, nëse nuk jeni i sigurt që nuk është keqdashëse.\n
#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
externalProtocolUnknown=<I panjohur>
externalProtocolChkMsg=Mba mend zgjedhjen time për tërë lidhjet e këtij lloji.
externalProtocolLaunchBtn=Nise aplikacionin
malwareBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt sulmesh dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja të sigurisë.
harmfulBlocked=Sajti te %S është raportuar si sajt potencialisht i dëmshëm dhe është bllokuar duke u bazuar në parapëlqimet tuaja të sigurisë.
unwantedBlocked=Sajti te %S është raportuar se shërben software të padëshiruar dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja mbi sigurinë.
deceptiveBlocked=Kjo faqe web te %S është raportuar si sajt i rremë dhe është bllokuar bazuar në parapëlqimet tuaja për sigurinë.
cspBlocked=Kjo faqe përmban një rregull sigurie lënde i cili e pengon trupëzimin e saj në këtë mënyrë.
xfoBlocked=Kjo faqe përmban një rregull mbi X-Frame-Option i cili e pengon ngarkimin në këtë mënyrë.
corruptedContentErrorv2=Sajti te %S ka pësuar një cenim protokolli rrjeti që s’mund të riparohet.
## LOCALIZATION NOTE (sslv3Used) - Do not translate "%S".
sslv3Used=Firefox-i s’garanton dot pacenueshmërinë e të dhënave tuaja në %S, ngaqë ky përdor SSLv3, një protokoll të prishur sigurie.
inadequateSecurityError=Sajti provoi të negocionte një shkallë sigurie joadekuate.
blockedByPolicy=Enti juaj e ka bllokuar hyrjen në këtë faqe apo sajt.
networkProtocolError=Firefox-i ndeshi një cenim protokolli rrjeti që s’mund të ndreqet.